Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kristina Matuzevičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universitetas ekonomika, aukštasis išsilavinimas 2002
Šiaulių universitetas ekonomika, aukštasis išsilavinimas 2004
Vytauto Didžiojo universitetas daktaras 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Šiaulių universitetas, Ekonomikos katedra lektorė 2006-2016
Šiaulių universitetas, Mokslo intitutas vyresnioji mokslo darbuotoja 2016-2018
Šiaulių universitetas, Ekonomikos katedra Docentė 2016-2018
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Ekonomikos inžinerijos katedra Docentė 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika (04S) Beržinskienė, Daiva; Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Modelling of the Impact of Emigrants’ Qualification Structure on the National Economic Growth : the Case of Lithuania = Emigrantų kvalifikacinės struktūros poveikio šalies ekonomikos augimui modeliavimas: Lietuvos atvejis // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas2014, : Technologija. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2014, Vol. 25,, no. 3, p. 333-340. DOI: 10.5755/j01.ee.25.3.5247. [VINITI; Scopus; TOC Premier; Current Abstracts; Social Sciences Citation Index (Web of Science); IBSS; Business Source Complete] [M.kr.: 04S] [Citav. rod.: 0,871 (2014, InCites JCR SSCI) 2014
Ekonomika (04S) Montvilaitė, Kristina; Matuzevičiūtė, Kristina; Ruplienė, Dovilė. Assessment of foreign direct investment convergence possibilities in the countries of the European Union // Political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings, 3-9 September 2014, Albena, Bulgaria. Vol. 2 : Finance. - (International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts. SGEM 2014, ISSN 2367-5659). Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 9786197105261. ISSN 2367-5659. p. 67-74. DOI: 10.5593/sgemsocial2014/B22/S6.009. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)] [M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,333] 2014
Ekonomika (04S) Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Davidavičienė, Vida; Matuzevičiūtė, Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2016, T. 27, nr. 4, p. 292-303. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: 04S,05S] [Citav. rod.: 0,686 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2016
Ekonomika (04S) Matuzevičiūtė, Kristina; Butkus, Mindaugas. Remittances, development level, and long-run economic growth // Economies. Basel : MDPI. ISSN 2227-7099. eISSN 2227-7099. 2016, Vol.4(4), special issue, p. [1-20]. DOI: 10.3390/economies4040028. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); EconBiz] [M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,500] 2016
Ekonomika (04S) Cibulskienė, Diana; Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Assessment of regional economic convergence factors influence in EU countries // Economic science for rural development: Integrated and sustainable regional development, production and co-operation in agriculture : proceedings of the international scientific conference, [21-22 April, 2016, Jelgava, Latvia]. Jelgava : Latvia University of Agriculture. ISSN 1691-3078. eISSN 2255-9930. 2016, No. 42, p. 30-37. [Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Agris; Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); CAB Abstracts] [M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,333] 2016
Ekonomika (04S) Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey // Globalization and its socio-economic consequences : 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part I. Zilina : University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919. p. 286-294. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)] [M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,334] 2016
Ekonomika (04S) Matuzevičiūtė, Kristina; Butkus, Mindaugas; Karaliutė, Akvilė. Do technological innovations affect unemployment? Some empirical evidence from European countries // Economies. Basel : MDPI. ISSN 2227-7099. 2017, Vol. 5, iss. 4, Article 48, p. 1-19. DOI: 10.3390/economies5040048. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); EconBiz] [M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,334] 2017
Ekonomika (04S) Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina; Davidavičienė, Vida. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries = Дослідження с тавлення суспільства до наслідків імміграції на прикладі країн ЄС = Исследование отношения общества к последствиям иммиграции на примере стран ЕС // Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511. eISSN 2227-6718. 2018, iss. 1, art. no. 26, p. 338-352. DOI: 10.21272/mmi.2018.1-26. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); IndexCopernicus] [M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,250] 2018
Ekonomika (04S) Mačiulytė-Šniukienė, Alma, Matuzevičiūtė, Kristina, Impact of human capital development on productivity growth in EU member states. // Business, management and education. Vilnius : VGTU Press. ISSN 2029-7491. 2018, Vol. 16, iss. 1, p. 1-12. 2018
Ekonomika (04S) Butkus, Mindaugas; Cibulskienė, Diana; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. What is the evolution of convergence in the EU? Decomposing EU disparities up to NUTS 3 level // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2018, Vol. 10, iss. 5, Article 1552, p. 1-37. DOI: 10.3390/su10051552. [Duomenų bazės: Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; CABI Global Health; Scopus; IDEAS; GEOBASE (Elsevier); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 1,789, bendr. cit. rod.: 2,289, kvartilė: Q2 (2016, SSCI); Citav. rod.: 1,789, bendr. cit. rod.: 4,107, kvartilė: Q3 (2016, SCIE)] [CiteScore: 2,37, SNIP: 1,030, SJR: 0,537 (2017, Scopus Journal Metrics)] 2018
Ekonomika (04S) Butkus, Mindaugas, Karpavičius, Henrikas, Matuzevičiūtė, Kristina, Do free trade regimes and common currency drive export growth? Prague Economic Papers. Prague : University of Economics. ISSN 1210-0455. 2018, no. 00, p. [1-14]. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Migration and regional development. Šiauliai: Lucilijus, 13 p. ISBN 9789955322399.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-11-29 Balčiūnas, S., Matuzevičiūtė, K. Emigrantų elgsena susijusi su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu: Lietuvos atvejis. 2012 11 29-30. 12-oji E. Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija. Šiauliai, Lietuva
2015-02-26 Matuzevičiūtė, K. Jaunimo padėties darbo rinkoje vertinimas Lietuvoje. 6-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015. 2015 02 26. Šiauliai, Lietuva
2015-11-26 Cibulskienė, D., Butkus, M., Matuzevičiūtė, K. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ekonominės naudos poveikio regiono vystymuisi vertinimas. 2015 11 26-27. 15-oji E. Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija. Šiauliai, Lietuva
2016-02-24 Garšvienė, L., Matuzevičiūtė, K. Einamosios sąskaitos balanso vertinimas Lietuvoje skirting ekonomikos ciklo etapuose. VII-oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Verslas, teisė ir informacinės technologijos šiuolaikinėje visuomenėje“. 2016 02 24. Šiauliai, Lietuva
2016-04-25 Cibulskienė, D., Butkus, M., Matuzevičiūtė, K. Assessment of regional economic convergence factors influence in EU countries. 2016 04 21-22. 17th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. Jelgava, Latvija
2016-11-25 Cibulskienė, D., Butkus, M., Matuzevičiūtė, K. How the EU Cohesion Policy affects territorial disparities? 16-oji E.Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“. 2016-11-25. Šiauliai, Lietuva
2018-08-30 Matuzeviciute, K., Butkus, M., Maciulyte-Sniukiene, A. Conceptual model to assess return on the EU’s regional financial support. 58th ERSA Congress, Cork, Ireland
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Mikroekonomika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Šiaulių universitetas Lietuva Dalykinės anglų kalbos mokymų programa. 120 val. 2013-2013
Reikjaviko universitetas Islandija „Universitetinė didaktika“ 2013-2013
Upsalos universitetas Švedija Darnaus vystymosi mokymas 2013-2013
Šiaulių universitetas Lietuva ICT technologies: innovation in study process. 24 val. 2013-2013
Šiaulių universitetas Lietuva Dalykinio teksto suvokimo kompetencijos. 16 val. 2013-2013
Šiaulių universitetas Lietuva Case studies in providing university courses. 24 val. 2014-2014
Šiaulių universitetas Lietuva Academic English. 30 ak. val. 2017-2017
VšĮ "Žinių kodas" Lietuva Aplinkosauga: vakar, šiandien ir rytoj. 16 ak. val. 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2011 „Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities verslo ir vadybos studijų krypčių grupėje studijų tarptautiškumo didinimas parengiant I pakopos jungtinės studijų programos galimybių studiją su Latvijos universitetu ir Vroclavo universitetu“ Dalyvauja kaip dalyko dėstytoja.
2012-2015 „II pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos „Regionų socioekonominė politika ir valdymas“ parengime ir įgyvendinime (JOINT-REGION)“ Dalyvauja kaip dalyko dėstytoja.
2015-2015 Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės socialinės – ekonominės naudos Šiaulių miestui vertinimas“. Dalyvavo kaip tyrėja. Tyrimas atliktas Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų užsakymu.
2017-2020 Mokslininkų grupių projektas „ES regioninės paramos grąžos vertinimo modelis“. Dalyvauja kaip vyresnioji mokslo darbuotoja.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2017-- The European Regional Science Association (ERSA) Baltic Section ir Regional Science Association International (RSAI)