Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Artūras Serackis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Biuro mašinų pasaulis“ Serviso inžinierius 2002-2004
VGTU Elektroninių sistemų katedra Asistentas 2004-2009
VGTU Elektroninių sistemų katedra Docentas 2009-2014
UAB Citrus Tyrėjas 2011-2011
UAB Citrus Vyr. tyrėjas 2014-2015
VGTU Elektroninių sistemų katedra Profesorius 2014-2019
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Minske 2012 m. balandžio 24-28 dienomis parodos TIBO metu suteikti konsultavimo paslaugas
2012-2013 Moksliniai tyrimai susiję su signalo vėlavimo problemos sprendimu, siekiant kurti interaktyvios vaizdo transliacijos su grįžtamuoju ryšiu
2012-2013 Moksliniai tyrimai susiję su išplėstos realybės įterpimu į vaizdo transliaciją paslaugų kūrimu
2013-2014 Techninė galimybių studija siekiant įgyvendinti programinį vaizdo stabilizavimą pagal padėties jutiklių signalus
2014-2014 Atrinkti ir ištirti metodus, tinkamus tikralaikėms vaizdo transliacijoms, naudojant bevielių tinklų infrastruktūrą
2014-2015 Išmaniosios vaizdo stebėjimo sistemos techninė galimybių studija
2014-2015 Automatinės sistemos, skirtos žmonių skaičiui ir amžiaus grupei atpažinti, techninė gal;imybių studija
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Serackis Artūras, Semi-automatic analysis of gyrotropic semiconductor waveguides using neural network // Acta Physica Polonica A, Warszawa : Polish Academy of Sciences.. ISSN 0587-4246. Vol. 119, no. 4 (2011) p. 542-547 2011
01T Stašionis Liudas, Serackis Artūras, Selection of an optimal adaptive filter for speech signal noise cancellation using C6455 DSP // Elektronika ir elektrotechnika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, No. 9(115) p. 101-104 2011
01T Katkevičius Andrius, Mališauskas Vacius, Plonis Darius, Serackis Artūras, Calculations of characteristics of microwave devices using artificial neural networks // Przegląd elektrotechniczny, Warsaw : Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 88, iss. 1a (2012) p. 281-285 2012
01T, 07T Sledevič Tomyslav, Serackis Artūras, Tamulevičius Gintautas, Navakauskas Dalius, Evaluation of features extraction algorithms for a real-time isolated word recognition system // World Academy of Science, Engineering and Technology, Zurich : World Academy of Science. ISSN 2010-376X. Vol. 7, no. 12 (2013) p. 303-307 2013
01T Serackis Artūras, Tamulevičius Gintautas, Sledevič Tomyslav, Stašionis Liudas, Navakauskas Dalius, Self-organizing feature map preprocessed vocabulary renewal algorithm for the isolated word recognition system // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 6 (2014) p. 114-117 2014
01T, 07T Stašionis Liudas, Serackis Artūras, Burst signal detector based on signal energy and standard deviation // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 20, no.2 (2014) p. 48-51 2014
01T Tamulevičius Gintautas, Serackis Artūras, Sledevič Tomyslav, Navakauskas Dalius, Bidirectional Dynamic Time Warping algorithm for the recognition of isolated words impacted by transient noise pulses // World Academy of Science, Engineering and Technology, Zurich : World Academy of Science. ISSN 2010-376X. Vol. 8, no. 4 (2014) p. 710-714 2014
01T, 07T Tamulevičius Gintautas, Serackis Artūras, Sledevič Tomyslav, Navakauskas Dalius, Vocabulary distance matrix analysis – based reference template update technique // Proceedings of the Romanian academy, Series A, Bucharest : Romanian academy, Publishing house of the Romanian academy. ISSN 1454-9069. Vol. 16, no. 1 (2015) p. 103-109 2015
01T Plonis, Darius; Katkevičius, Andrius; Mališauskas, Vacius; Serackis, Artūras; Matuzevičius, Dalius. Investigation of new algorithms for estimation of losses in microwave devices based on a waveguide or a meander line. Acta Physica Polonica A. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 129, no. 3 (2016), p. 414-424. 2016
01T, 03T Žuraulis, Vidas; Matuzevičius, Dalius; Serackis, Artūras. A method for automatic image rectification and stitching for vehicle yaw marks trajectory estimation. PROMET – Traffic&Transportation. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 28, no. 1 (2016), p. 23-30. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Navakauskas Dalius, Serackis Artūras, Digital signal processing tools // , ; ISBN 9786094571589 (2012), [psl.: 122], [aut. lankų.: 4,42]
2013 Navakauskas Dalius, Serackis Artūras, Skaitmeninis signalų apdorojimas taikant MATLAB; ISBN 9786094574443 (2013), [psl.: 435], [aut. lankų.: 20,98]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Serackis Artūras, Navakauskas Dalius, Influence of object view angle to 3D stereo reconstruction // trans & MOTAUTO'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 118-121
2006-01-01 Matuzevičius Dalius, Serackis Artūras, Navakauskas Dalius, Improved segmentation of 2D electrophoresis gel images by the use of bell shape function // Biomedicininė inžinerija, Kaunas : Technologija, 2006 p. 573-576
2006-01-01 Serackis Artūras, Matuzevičius Dalius, Navakauskas Dalius, Reconstruction of protein spots using DSP modules // XXIX międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów: IC-SPETO 2006, Gliwice : PŚ Wydział Elektryczny, 2006 p. 573-576
2007-01-01 Serackis Artūras, New algorithm of protein spot center detection in two dimensional electrophoresis gel images // IX International PhD Workshop OWD'2007 under the auspices of deans of electrical, electronic and computer science faculties of engineering, IET - The Institution of Engineering and Technology, 20-23 October 2007, Gliwice : Faculty of Electrical Engineering Silesian university of Technology, 2007 p. 61-64
2010-01-01 Serackis Artūras, Matuzevičius Dalius, Navakauskas Dalius, 2DE gel image preprocessing using self-organising maps // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga, Poland, 24-29 June 2010, Wilga, Poland : SPIE p. 1-6. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Matuzevičius Dalius, Serackis Artūras, Navakauskas Dalius, Application of K-means and MLP in the automation of matching of 2DE gel images // Artificial Neural Networks - ICANN 2010, Berlin, Germany : Springer Verlag p. 541-550. [Duomenų bazės: SpringerLINK, Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Serackis Artūras, Gyrotropic waveguides analysis based on the neural // 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, Vilnius : GEOZONDAS Ltd p. 509-512. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Aubin Patrick Mark, Serackis Artūras, Griškevičius Julius, A ground reaction force artificial neural network classifier for the diagnosis of parkinson’s disease // Proceedings of XXIIIrd ISB2011 Congress, Brussels, July 3-7, 2011, Brussels : International Society of Biomechanics, 2011 p. [1-2]
2012-01-01 Stašionis Liudas, Serackis Artūras, Experimental study of spectrum sensing algorithm with low cost SDR // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 117-120. [Duomenų bazės: ]
2012-01-01 Sledevič Tomyslav, Serackis Artūras, SURF algorithm implementation on FPGA // BEC 2012: 13th Biennial Baltic electronics conference, New York : IEEE, 2012 p. 291-294
2012-01-01 Aubin Patrick Mark, Serackis Artūras, Griškevičius Julius, Support vector machine classification of Parkinson's disease, essential tremor and healthy control subjects based on upper extremity motion // Biomedical Engineering and Biotechnology (iCBEB), 2012 International Conference on 28-30 May 2012, Macau, Macao, Macau : IEEE Conference Publications, 2012 p. 900-904
2013-01-01 Stašionis Liudas, Serackis Artūras, A new approach for spectrum sensing in wideband // EUROCON 2013: Zagreb, Croatia, 1-4 July, 2013, New York : IEEE, 2013 p. 125-132. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Serackis Artūras, Sledevič Tomyslav, Tamulevičius Gintautas, Navakauskas Dalius, Word recognition acceleration by double random seed matching in perceptual cepstrum error space // EMS 2013: UKSim-AMSS 7th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. 20-22 November 2013 Manchester, United Kingdom, New York (USA) : IEEE, 2013 p. 274-279. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, INSPEC]
2014-01-01 Serackis Artūras, Stašionis Liudas, Spectrum Sensor Based on a Self-Organizing Feature Map // Nonlinear Dynamics of Electronic Systems, New York : Springer, 2014 p. 51-58
2014-01-01 Jasevičiūtė Vita, Plonis Darius, Serackis Artūras, Dynamic adaptation of the jitter buffer for video streaming applications // 2014 IEEE 2nd Workshop on advances in information, electronic and electrical engineering (AIEEE), proceedings of the 2nd workshop November 28–29, 2014 Vilnius, Lithuania, Washington : IEEE, 2014 p. [1-4.]
2014-01-01 Gudiškis Andrius, Serackis Artūras, Heart beat prediction in distorted ECG signal using blood pressure measurements // 2014 IEEE 2nd Workshop on advances in information, electronic and electrical engineering (AIEEE), proceedings of the 2nd workshop November 28–29, 2014 Vilnius, Lithuania, Washington : IEEE, 2014 p. [1-4]
2015-01-01 Abromavičius Vytautas, Serackis Artūras, Algorithm for real-time detection of heart rate from noisy ECG signals supported by continuous blood pressure analysis // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-4]
2015-01-01 Plonis Darius, Serackis Artūras, Inertial sensor based object tracking method for video based technical support system // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-4]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų B1 B2 A2
rusų C1 C2 B2
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Realiojo laiko sistemos
Antrosios pakopos Intelektualiosios sistemos
Pirmosios pakopos Multimedijos technologijos
Pirmosios pakopos Multimedijos techninė įranga
Pirmosios pakopos Garso ir vaizdo technika
Pirmosios pakopos Skaitmeninio signalų apdorojimo priemonės
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra (mokslininkų grupių projektai), GALIA
2015-2018 Prognostinis naujumo atradimas realiojo laiko stereoskopinių vaizdų analizei ir sprendimų paramai, PRO-STEREO
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-2008 IEEE Student Member
2009-2013 IEEE Member
2013-- IEEE Senior Member