Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Violeta Voišnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas inžinierius chemikas technologas, aukštasis išsilavinimas 1991
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Chemijos ir bioinžinerijos katedros vyr. laborantė 1994-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Chemijos ir bioinžinerijos katedros asistentė 1995-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Chemijos ir bioinžinerijos katedros lektorė 2007-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Chemija Jarašienė-Burinskaja, Rasa; Alksnė, Milda; Bartuškienė, Violeta; Voišnienė, Violeta; Burinskij, Jaroslav; Čėnas, Narimantas; Bukelskienė, Virginija. Study of the Cytotoxic Effects of 2,5-Diaziridinyl-3,6-Dimethyl-1,4- Benzoquinone (MEDZQ) in Mouse Hepatoma Cells // EXCLI journal. Dortmund: Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors. ISSN: 1611-2156. 2017, Vol. 16, p. 151-159. 2017
Chemija Bražinskienė, Dalia; Strakšys, Antanas; Voišnienė, Violeta; Vilkauskaitė, Rasa; Asadauskas, Svajus. Oxidative decomposition of thin films of oleyl and stearyl alcohols on steel surface = Plonų oleilo ir stearilo alkoholių plėvelių oksidacinis irimas ant plieno paviršiaus // Chemija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN: 0235-7216. 2017, Vol. 28, no.1, p. 1-8. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Gražėnienė, Rūta; Jakeliūnienė, Kristina; Jankauskas Juozas; Kerienė, Jadvyga Regina; Tamulaitienė Birutė; Voišnienė Violeta; Zalieckienė Elena. Chemija: teoriniai pagrindai, pratimai, laboratoriniai darbai ir uždaviniai. Technika. ISSN 9789955287711, 282 p. :. [M.kr.:03P] [Aut.lankų sk.: 13]
2012 Gražėnienė Rūta, Voišnienė Violeta, Zalieckienė Elena, Bendrosios ir organinės chemijos teorija ir praktika. 2 dalis; ISBN 9786094571879 (2012), [psl.: 204], [aut. lankų.: 7,47]
2012 Gražėnienė Rūta, Voišnienė Violeta, Zalieckienė Elena, Bendrosios ir organinės chemijos teorija ir praktika. 1 dalis; ISBN 9786094571183 (2012), [psl.: 280], [aut. lankų.: 11,84]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-04-01 Albrektienė, Ramunė [Albrektiene, R.]; Rimeika, Mindaugas [Rimeika, M.]; Voišnienė, Violeta [Voisniene, V.]. The characterisation of natural organic matter in ground water using rapid fractionation / R. Albrektiene, M. Rimeika, V. Voisniene // Water Pollution XII : proceedings of the 12th international conference in the series of modelling, monitoring and management of water pollution. Ashurst, Southampton, UK : WIT Press, 2014. (WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol. 182, ISSN 1743-3541). ISBN 9781845647766. Vol. 182, p. 111-120. 2014
2014-05-01 Vitkūnas, Rolandas; Voišnienė, Violeta. Aplinkkelių įtakos transporto priemonių taršai Vilniuje analizė / Rolandas Vitkūnas, Violeta Voišnienė // Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius : Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2014, Nr. 5 (2014), p. 82-87.
2014-10-01 Juodagalvienė Birutė, Voišnienė Violeta, Vašeikienė Jūratė, Mokomosios medžiagos pateikimo nuotollnlu būdu ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui, Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014 p. 14-18
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Bendroji chemija
Pirmosios pakopos Chemija
Vientisosios Chemija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9) 2011-2012
Šiuolaikinių didaktikų centras Lietuva Suaugusiųjų mokymas: dėstymo metodai 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Viešasis kalbėjimas akademinėje aplinkoje 2017-2017