Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rūta Puzienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas matavimų inžinerijos mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Asistentas 2004-2010
VGTU Docentas 2010-2015
VGTU Lektorius 2015-2016
VGTU Docentas 2016--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2004-2008 Geodezinių matavimo metodikų ir matavimų informacijos apdorojimo tyrimas ir tobulinimas. 2007 metams. Žemės gravitacijos ir magnetinio laukų,geodinaminių procesų matavimų apdorojimas ir įvertinimas. 2008 metams. Vertikaliojo geodezinio tinklo matavimo rezultatų apdorojimas
2009-2013 Geodezinių matavimų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai bei taikymai. 2009 metams. Geodezinių aukščių sistemų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. 2010 metams. Geodezinių matavimų erdviniams georeferencinaims duomenims kurti teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. 2011 metams. Gravimetrinio lauko įtakos geodeziniams matavimams teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. 2012 metams. Dangaus kūnų poveikio geodeziniams matavimams teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. 2013 metams. Dabartinių geodinaminių procesų įtakos geodeziniams tinklams teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai.
2014-2018 Tvarus statinių gyvavimo ciklas. 2014 metams. Naujų informacinių metodų taikymas užtikrinant tvarų statinių gyvavimo ciklą. 2015 metams. Nuotolinių tyrimų metodų taikymas statinių gyvavimo ciklo fazėse
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Puzienė Rūta, Zakarevičius Algimantas, Teritorijos georodiklių bei dabartinių Žemės plutos judesių sąsajų ir informatyviausių georodiklių grupių sudarymo tyrimas // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 2 (2011) p. 69-76 2011
10T, 04T Puzienė Rūta, Anikėnienė Asta, Stanionis Arminas, A model of recent vertical movements of earth’s surface of the territory of Lithuania // Advanced materials research, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1022-6680. Vol. 804 (2013) p. 279-286 2013
10T Puzienė Rūta, Anikėnienė Asta, Karsokienė Gitana, Inquiry into vertical movements of the earth’s crust based on samples from eastern Lithuania // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 40, no. 2 (2014) p. 58-67 2014
10T Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Puzienė, Rūta; Stanionis, Arminas; Tumelienė, Eglė. Unmanned aerial vehicles for photogrammetry: analysis of orthophoto images over the territory of Lithuania. International journal of aerospace engineering. New York, USA : Hindawi publishing corporation. ISSN 1687-5966. Vol. 2016 (2016), p. [1-9]. 2016
10T Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Bručas Domantas; Bagdžiūnaitė, Renata; Puzienė, Rūta; Stanionis, Arminas; Ragauskas, Ugnius. Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage generation for mapping applications. Geografie. Prague : Czech Geographic Society. ISSN 1212-0014. Vol. 121, iss. 3 (2016), p. 349-367. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Stanionis Arminas, Puzienė Rūta, Kadastro informacinių sistemų technologijos; ISBN 9786094572197 (2012), [psl.: 148], [aut. lankų.: 5,77]
2015 Puzienė Rūta, Stanionis Arminas, Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje; ISBN 9786094577284 (2015), [psl.: 280], [aut. lankų.: 18,02]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Zakarevičius Algimantas, Puzienė Rūta, ANIKĖNIENĖ Asta, Geotectonic interpretation of recent earth crust movements in sedimentary basins // International symposium on "Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields", Sofia : Union of surveyors and land managers in Bulgaria, 2005 p. 225-235
2005-01-01 Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Puzienė Rūta, ANIKĖNIENĖ Asta, Būga Arūnas, Dėnas Žydrūnas, Tectonic interpretation of measured recent movements of the earth surface of sedimentary basin // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-7
2005-01-01 Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Puzienė Rūta, ANIKĖNIENĖ Asta, Būga Arūnas, Dėnas Žydrūnas, Tectonic interpretation of measured recent movements of the earth surface of sedimentary basin // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 1034-1040. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zakarevičius Algimantas, Dėnas Žydrūnas, Šliaupa Saulius, Stanionis Arminas, ANIKĖNIENĖ Asta, Puzienė Rūta, Inheritance of the recent vertical movements of the earth’s crust and relationship to the topography in Lithuania // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1508-1513. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2011-01-01 Puzienė Rūta, Impact of vertical ground movements on accuracy of reference geodetic levelling network // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1440-1447
2011-01-01 Puzienė Rūta, Impact of vertical ground movements on accuracy of reference geodetic levelling network // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1440-1447. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Puzienė Rūta, Estimation of spatial tectonic strains and stresses of the earth-crust in the Ignalina nuclear power plant region // The fifth international scientific conference "Rural Development 2011": proceedings, 24-25 of November, 2011, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Aleksandras Stulginskis university, 2011 p. 475-479. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2013-01-01 Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bagdžiūnaitė Renata, Puzienė Rūta, Stanionis Arminas, Inventory of real estate cultural heritage objects by photogrammetric and laser scanning methods // Baltic Surveying 2013, Akademija (Kauno raj.) : ASU Leidybos centras, 2013 p. 170-177
2013-01-01 Bagdžiūnaitė Renata, Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Puzienė Rūta, Stanionis Arminas, Mobility of teaching staff and students of Erasmus program at Vilnius Gediminas Technical University // Advances in Education Research. 2nd International Conference on Education Reform and Management Innovation (ERMI 2013), December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea, Los Angeles : Information Engineering Research Institute p. 78-84. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bagdžiūnaitė Renata, Puzienė Rūta, Stanionis Arminas, Measure of real estate objects by photogrammetric and laser scanning methods // The sixth international scientific conference "Rural Development 2013: Innovations and Sustainability", Kaunas : Akademija, 2013 p. 462-469. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Puzienė Rūta, Anikėnienė Asta, Stanionis Arminas, Influence of vertical crust movements on accuracy of reference geodetic levelling network // The sixth international scientific conference "Rural Development 2013: Innovations and Sustainability", Kaunas : Akademija, 2013 p. 424-430. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Skaitmeniniai vietovės modeliai
Antrosios pakopos Geoinformacinių sistemų projektavimas
Antrosios pakopos Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija
Pirmosios pakopos Geodezinės informacinės sistemos 1
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto registras ir hipoteka
Pirmosios pakopos Geoinformacinės sistemos
Pirmosios pakopos Aukštoji geodezija
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai žemėlapiai
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija ir praktika
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto duomenų bazės
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai kadastriniai žemėlapiai
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto formavimas, registras ir hipoteka
Pirmosios pakopos Geodezinės informacinės sistemos
Pirmosios pakopos Geodezinės informacinės sistemos 2
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Žemės kadastro formavimas)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva MOODLE terpės naudojimas mokymo procese 2011-2011
VPU Lietuva Projektų valdymas 2011-2011
VPU Lietuva Studijų leidinių autorinių teisių apsauga 2011-2011
VGTU Lietuva Mokslinės literatūros paieška, tvarkymas, citavimas, rengimas publikuoti 2012-2012
VGTU Lietuva Matininkų kvalifikacijos kursai 2012-2012
VGTU Lietuva Geodezininkų kvalifikaciniai kursai 2012-2012
UAB "CAD ir F ProjektServisas" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
VGTU Lietuva Elektroninio mokymo metodai, elektroninio mokymo taikymas, elektroninio mokymo kursų kūrimas, medijų naudojimas elektroninio mokymo procese 2014-2014
VGTU Lietuva Dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tobulinimas 2014-2014
VGTU Lietuva Matininkų kvalifikacijos kursai 2015-2015
VGTU Lietuva Geodezininkų kvalifikaciniai kursai 2015-2015