Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Žilvinas Židonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas inžinieriaus-ekonomisto kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2004
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Konsultacinė įmonė “Ipon”. Projektų vadovo asistentas 1992-1993
Aviakompanija “Lietuvos avialinijos” Vadybininkas 1993-1996
Kelionių agentūra “West Express” Turizmo skyriaus direktorius 1996-1999
Vilniaus vadybos kolegija Dėstytojas 2000-2001
Stokholmo ekonomikos mokykla Rygoje (Stockholm School of Economics in Riga). Jaunesnysis mokslinis bendradarbis 2001-2002
Ekonomikos ir vadybos universitetas ISM Dėstytojas 2002-2004
VGTU Lektorius 2002-2004
Mykolo Romerio Universitetas Docentas 2007-2020
Tarptautinė teisės ir verslo kolegija Dėstytojas 2013-2013
Kazimiero Simonavičiaus universitetas Dėstytojas 2014-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
vadyba Židonis Ž., Sudnickas T. Ministerinės atskaitomybės problema naujosios viešosios vadybos požiūriu. Viešoji politika ir administravimas. MRU-KTU. 2005, Nr. 14, p. 53-62. 2005
vadyba Židonis Ž. Logistikos paslaugų pirkimas: įmonių tarpusavio santykių valdymo modeliai. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 33. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2005, p. 213-225 2005
vadyba Židonis Ž. Naujosios viešosios vadybos principų įgyvendinimo aspektai institucijų kaitos požiūriu. Viešoji politika ir administravimas, Nr. 17, MRU-KTU. 2006, p. 22-29. 2006
vadyba 1. Židonis Ž. Pokyčiai Lietuvos valstybės tarnyboje: demokratinis valdymas versus vadybinė valstybė. Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis. Kolektyvinė monografija. Red. Kęstutis Masiulis, Algis Krupavičius. Vilnius, 2007, p. 342-356 2007
vadyba Židonis Ž. Verslumo skatinimo politika Lietuvoje: produktyvi, neproduktyvi ir destruktyvi antreprenerystė. Viešoji politika ir administravimas, Nr. 26, MRU-KTU. 2008, p. 9-17 2008
vadyba Židonis Ž., Jaskūnaitė N. Personalo valdymas valstybės tarnyboje: rajono savivaldybės atvejo analizė Viešoji politika ir administravimas, Nr. 28, MRU-KTU, 2009, p. 89-98 2009
vadyba Masiulis K., Sudnickas T., Gudelis D., Židonis Ž.. Inovacijos Europos Sąjungos šalių regionuose: viešojo administravimo institucijų vaidmuo. Viešasis administravimas. Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, Nr. 1 (21), 2009, p. 6-12 2009
vadyba Židonis Ž., Jaskūnaitė N., Lietuvos viešojo valdymo reformų retorika. Viešoji politika ir administravimas Vilnius. 2011, T. 10, Nr. 3, p.451-462. 2011
vadyba Židonis Ž., Strazdas R., Vijeikis D. Aukštųjų mokyklų studentų praktikų organizavimo tobulinimas ugdant praktikos vadovo (mentoriaus) kompetenciją. Viešoji politika ir administravimas. Vilnius. 2011, T. 10, Nr. 2, p.312-324 2011
vadyba Židonis Ž. ES struktūrinių fondų parama Lietuvos jaunimo verslumui skatinti: valstybinės intervencijos logikos rekonstrukcija. Viešoji politika ir administravimas. Vilnius. 2012, T. 11, Nr. 2, p.222-234 2012
vadyba Tumėnė R., Žukauskaitė I., Židonis Ž. Naujoji valstybės tarnautojų atranka: pirmieji rezultatai ir įžvalgos. Viešoji politika ir administravimas. Vilnius. 2014, T. 13, Nr. 4, p.601-617. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Modesties Gelbuda, Starkus Arūnas, Židonis Žilvinas, The power of naive action // Second international conference "International Business in Transition Economies", September 12-14, Vilnius -Lithuania: collection of conference papers. Vol. B, Vilnius : CIBER, 2002 p. 20-27
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
rusų C2 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Logistika
Pirmosios pakopos Tiekimo grandinės valdymas