Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Valentinas Varnauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas.Suvirinimo irenginių ir technologijos specializacija. 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas. Suvirinimo studijų programa. 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų, mechanikos inžinerijos daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Atsparių dilimui apvirintų paviršių formavimas ir tyrimas“ 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių varis“ Technologas 1994-1998
Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių varis“ Inžinierius-technologas 1998-2009
Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių varis“ Technikos direktorius / Gamybos vadovas 2009--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2013-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2014--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T, 09T Jankauskas Vytenis; Kreivaitis Raimondas; Kulu Priit; Antonov Maksim; Milčius Darius; Varnauskas Valentinas. Research of abrasive erosion wear for Fe-C-Cr-B hard layers. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, Nr. 4(72), p. 71-76. 2008
09T Jankauskas Vytenis, Katinas Egidijus, Varnauskas Valentinas, Katinas Artūras, Antonov Maksim, Assessment of the reliability of hardfacings for soil rippers // Journal of friction and wear, New York : Allerton Press. ISSN 1068-3666. Vol. 36, no. 1 (2015) p. 89-95 2015
09T Jankauskas Vytenis, Antonov Maksim, Varnauskas Valentinas, Skirkus Remigijus, Goljandin Dmitri, Effect of WC grain size and content on low stress abrasive wear of manual arc welded hardfacings with low-carbon or stainless steel matrix // Wear, Oxford, UK : Elsevier B.V.. ISSN 0043-1648. Vol. 328-329 (2015) p. 378-390 2015
08T, 09T Chabba Hanae; Gedzevičius Irmantas; Varnauskas Valentinas; Gargasas Justinas; Dafir Driss; Belmir Fouzi. Influence of heat treatment on microstructural evolution and mechanical characteristics of AA6061 aluminum alloy. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. 2019
08T, 09T Sereika Mantvydas; Varnauskas Valentinas; Gedzevičius Irmantas. Technologinių parametrų įtakos virintinės jungties savybėms tyrimai, suvirinant AISI 304 plieną. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-4. 2019
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Varnauskas Valentinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Aplydymo elektrodų glaisto komponentų įtaka prilydyto metalo savybėms // Mechanika - 2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 505-510
2006-01-01 Jankauskas Vytenis, Kreivaitis Raimondas, Klimas V., Varnauskas Valentinas, Strengthening of machine elements used in abrasive environment by hard layers alloying // Mechanika -2006: Proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006 Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 105-108. [Duomenų bazės: INSPEC]
2006-01-01 Varnauskas Valentinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Jankauskas Vytenis, Kreivaitis Raimondas, Investigation of chromium transfer from electrode coating into weld pool and its influence on cladding or surfacing weld metal properties // 2nd International Conference Mechatronic systems and materials, MSM '2006, Opole : Opole University of Technology, 2006 p. [1-8]
2007-01-01 Jankauskas Vytenis, Varnauskas Valentinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Kreivaitis Raimondas, Research into wear of welded hard layers // International Conference BALTTRIB'2007. Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania, 21-23 November 2007: proceedings, Kaunas : LZŪU. p. 58-62. [Duomenų bazės: EBSCO (Academic Search Complete)]
2007-01-01 Jankauskas Vytenis, Varnauskas Valentinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Kreivaitis Raimondas, Research into wear of welded hard layers // International Conference BALTTRIB'2007. Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania, 21-23 November 2007: conference programme and abstracts, Kaunas : LZŪU, 2007 p. 29. [Duomenų bazės: ]
2007-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Varnauskas Valentinas, Manufacturing of welding electrodes in Lithuania // 60th Annual Assembly and International Conference. 01-08 July 2007, Dubrovnik-Cavtat, Croatia, Zagreb : Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2007 p. 347-355
2009-01-01 Varnauskas Valentinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Rudzinskas Vitalijus, Investigation of alloy elements transfer in arc facing by high carbon and chromium content electrodes // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials II: selected, peer reviewed papers from the 3rd international conference (MSM 2007), Kaunas, Lithuania, 27-29 September 2007, Zurich : Trans Tech Publications Ltd. p. 257-260
2013-11-15 Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013". Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Varnauskas Valentinas; Pokhmurska Hanna. Elektrolankinio purškimo būdu gautų dangų struktūros įtakos tribologinėms savybėms tyrimai.
2013-11-15 Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013". Jankauskas Vytenis; Varnauskas Valentinas; Skirkus Remigijus. Kompozitinių medžiagų su volframo karbidu, gaunamų rankiniu elektrolankiniu metodu, kūrimas ir tyrimas.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 A2
lenkų A1 A1 A1
rusų C1 C1 C1
vokiečių B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Irimo mechanika
Antrosios pakopos Svarbių konstrukcijų medžiagų teorija
Antrosios pakopos Irimo mechanika
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 2
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Antrosios pakopos Suvirinimo procesų teorija (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Suvirinimo procesų teorija
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 4
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Sujungimų technologijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kijevo E. Patono elektros suvirinimo institutas Ukraina Suvirinimo elektrodų gamybos organizavimas ir technologija 1997-1997
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Suvirinimo ir medžiagotyros problemų institute Lietuva Suvirinimo inžinierių ir technologų kvalifikacijos tobulinimas ir patvirtinimas pagal ES reikalavimus. Įgytas Tarptautinio suvirinimo inžinieriaus (IWE) diplomas ir sertifikatas. 2007-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetenciju tobulinimo seminaras "Andragogikos pagrindai" (10 akademinių valandų). 2019-2019
Vilnaius Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetenciju tobulinimo seminaras "Reflektyvus mokymasis" (4 akademinės valandos). 2019-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Akademinės bendruomenės susitikimas „Žaibolaidis“. Tema „Ar stereotipai daro įtaką dėstytojų ir studentų santykiams ir mokymosi rezultatams?“ (2 akademinės valandos). 2019-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetenciju tobulinimo seminaras "Probleminio mokymosi metodų taikymas studijų procese". (8 akademinės valandos). 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2017-2019 Suvirintojų kvalifikacijos tobulinimo darbo vietoje projektas. Kodas 09.4.3-ESFA-K-827-01-0003
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
--- Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 41 „Suvirinimas ir medžiagotyra“ narys.
Kita veikla
AM, A1, A2, A, B1, B kategorijų vairuotojo pažymėjimas nuo 1996-07.
Pomėgiai: fotografavimas, kelionės dviračiu.