Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rasa Vilkauskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Gamtos mokslų bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus pedagoginis universitetas Chemijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus universitetas daktaras 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar LEU), chemijos katedra vyr. laborantė 2002-2011
Vievio sanatorinė mokykla chemijos, biologijos, ekonomikos mokytoja 2010-2011
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Chemijos ir bioinžinerijos katedra lektorė 2013--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2013 Vilkauskaitė, Rasa. Kokybinės analizės laboratoriniai darbai. Metodinė priemonė. Vilniaus pedagoginis universitetas.Vilnius: VPU leidykla, 2010. iliustr.ISBN 978 – 9955- 20- 553 – 1.
2011-2013 Baranauskas K., Birgelytė A., Daugirdienė A., Kmitienė G., Makarskaitė-Petkevičienė R., Motiejūnaitė O., Vilkauskaitė R., Žaltauskas R. (2013). Mokomės gamtoje ir iš gamtos (1 dalis). Šiauliai, "Titnagas", 112 p. ISBN 978-9955-613-61-9.
2011-2013 Baranauskas K., Birgelytė A., Daugirdienė A., Kmitienė G., Makarskaitė-Petkevičienė R., Motiejūnaitė O., Vilkauskaitė R., Žaltauskas R. (2013). Mokomės gamtoje ir iš gamtos (4 dalis) [ CD-Rom] Šiauliai, "Titnagas", 70 p. ISBN 978-9955-613-65-7.
2011-2013 Baranauskas K., Birgelytė A., Daugirdienė A., Kmitienė G., Makarskaitė-Petkevičienė R., Motiejūnaitė O., Vilkauskaitė R., Žaltauskas R. (2013). Mokomės gamtoje ir iš gamtos (3 dalis). Šiauliai, "Titnagas", 96 p. SBN 978-9955-613-66-4.
2011-2013 Baranauskas K., Birgelytė A., Daugirdienė A., Kmitienė G., Makarskaitė-Petkevičienė R., Motiejūnaitė O., Vilkauskaitė R., Žaltauskas R. (2013). Mokomės gamtoje ir iš gamtos (2 dalis). Šiauliai, "Titnagas", 104 p. ISBN 978-9955-613-65-7.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
lenkų B1 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Bendroji chemija
Pirmosios pakopos Chemija
Vientisosios Chemija
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2013 Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“ (projekto Nr. VP-1-2.2-ŠMM-03-V-01-003).