Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jaunius Urbonavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Chemijos, aukštasis išsilavinimas 1992
Švedijos Umea universitetas Daktaras, mikrobiologija 2002
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
CNRS, GIF-sur-Yvette, Prancūzija Podaktarantūros stažuotojas 2003-2007
Universite Libre de Bruxelles, Belgija Mokslo darbuotojas (chercheur) 2007-2012
VU Vyresnysis m.d. 2012--
VGTU Docentas 2012-2012
VGTU Profesorius 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04P Urbonavičius, J., Jäger, G., Björk, G.R. (2007). Amino acid residues of the Escherichia coli tRNA(m5U54)methyltransferase (TrmA) critical for stability, covalent binding of tRNA, and enzymatic activity. Nucl. Acids Res. 35, 3297-305. 2007
04P Urbonavičius, J. Brochier-Armanet, C., Skouloubris, S., Myllykallio, H., Grosjean, H. In vitro detection of the enzymatic activity of folate-dependent tRNA (uracil-54,-C5)-methyltransferase: evolutionary implications. Methods in Enzymology, 425:103-19. 2007
04P Urbonavičius, J., Auxilien, S., Walbott, H., Trachana, K., Golinelli-Pimpaneau, B., Brochier, C., Grosjean, H. Acquisition of a bacterial RumA-like tRNA(uracil-54, C5)-methyltransferase by archaea through an ancient horizontal gene transfer. Mol. Microbiol., 67, 323–335. 2008
04P de Crécy-Lagard,V., Brochier-Armanet, C., Urbonavičius, J., Fernandez,B., Phillips, G., Lyons, B., Alvarez, S., Droogmans, L., Armengaud,J., Grosjean, H. Biosynthesis of wyosine derivatives in tRNA: an ancient but highly adaptative pathway in Archaea. Mol. Biol. Evol., 27, 2062–2077. 2010
01B Servienė, E., Lukša, J., Orentaitė, I., Lafontaine, D.L.J., Urbonavičius, J. Screening the Budding Yeast Genome Reveals Unique Factors Affecting K2 Toxin Susceptibility. PLOS ONE, 2012;7(12):e50779. doi:10.1371/journal.pone.0050779. 2012
04P Urbonavičius Jaunius, Meškys Rolandas, Grosjean Henri, Biosynthesis of wyosine derivatives in tRNAPhe of Archaea: role of a remarkable bifunctional tRNAPhe:m1G/imG2 methyltransferase // RNA: a publication of RNA society, New York : Cold Spring Harbor Laboratory Press. ISSN 1355-8382. 2014, vol. 20(6) p. 747-753 2014
01B Lukša, J., Podoliankaitė, M., Vepštaitė, I., Strazdaitė-Žielienė, Ž., Urbonavičius J, Servienė, E. Yeast β-1,6-glucan is a primary target for the Saccharomyces cerevisiae K2 toxin. Eukaryot. Cell. 14, 406-14. 2015
04P Tauraitė, D., Dabužinskaitė, J., Ražanas, R., Urbonavičius, J., Stankevičiūtė, J., Serva, S., Meškys, R. Synthesis of novel derivatives of 5-carboxyuracil. Chemija, 26,120–125 2015
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
latvių A2 A2 A2
prancūzų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C1
švedų B1 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Biocheminiai metodai
Pirmosios pakopos Mikrobiologijos pagrindai
Pirmosios pakopos Biochemijos pagrindai
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Lietuvos mokslo tarybos MIP projektas "tRNR modifikavimo keliai - fermentų evoliucijos atspindys" (349,5 t. LTL, vadovas).
2015-2016 LMT finansuojamas Lietuvos-Prancūzijos projektas "Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių fermentų struktūros-funkcijos tyrimai, (2625 EUR, vadovas)
2015-2017 Lietuvos mokslo tarybos projektas "Naujų fermentų, dalyvaujančių modifikuotųjų uracilo heterociklinių bazių bei nukleozidų katabolizme,paieška bei tyrimas", (99,97 t. EUR, vadovas).
2015-2018 Lietuvos mokslo tarybos projektas "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms", (199,92 t. EUR, vadovas)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-- MITA ekspertas
2013-- LMT ekspertas