Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Mindaugas Rimeika
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas Civilinės inžinerijos bakalauro laipsnis (Vandentvarkos specializacija) 1994
Vilniaus technikos universitetas Civilinės inžinerijos magistro laipsnis (Vandentvarkos specializacija) 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras. Sritis Aplinkos inžinerija. Tema: Kritulių parametrų, lietaus nuotakynui ir valyklos projektuoti analizė. 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docento pedagoginis laipsnis 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VTU, Hidraulikos laboratorija Asistentas 1993-1995
VGTU, Vandentvarkos laboratorija Inžinierius 1996-1998
VGTU, Vandentvarkos katedra Katedros vedėjas, docentas 2000--
UAB Pireka Technikos direktorius 2001-2001
UAB “Baltijos konsultacinė grupė” (UAB Sweco) Projekto vadovas, vyr. specialistas 2001-2005
UAB “Vandensauga” Projekto vadovas 2005--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2010 Medžiagų nuotekų filtravimui parinkimas ir technologinių parametrų tyrimai
2010-2010 2009 m. liepos 3 d. Šilutės nuotekų valykloje įvykusios avarijos ir biologiškai nevalytų nuotekų išleidimo į Šyšos upę ekspertizė
2011-2011 Nuotekų valymo kainos už padidintą ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas
2011-2011 Karoliniškių baseino lietaus nuotekų tinklo hidraulinis skaičiavimas
2013-2014 Vandentvarkos ūkio eksploatavimo taisyklių parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Jankauskas Juozas, Geležies organinių kompleksinių junginių šalinimas iš požeminio vandens naudojant koaguliantus // Vandens ūkio inžinerija, Kaunas : LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2011, Nr. 38(58) p. 69-74 2011
04T Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Organinių junginių ir spalvos šalinimo iš požeminio vandens efektyvumas naudojant koaguliantus // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 118-122 2011
04T, 06T Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Septiko veikimo šalinant skendinčiąsias ir organines medžiagas analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.5 (2011) p. 112-117 2011
04T Vinciūnas Vaidas, Rimeika Mindaugas, Janeliauskienė Dalia, Paviršinių nuotekų kiekio įvertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 127-131 2011
04T Zagorskis Alvydas, Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Rimeika Mindaugas, Investigations on the sustainability of a biofilter with activated packing materials of different origins // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 11, no. 4 (2012) p. 773-782 2012
04T Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Zalieckienė Elena, Šaulys Valentinas, Zagorskis Alvydas, Determination of organic matter by UV absorption in the ground water // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 2 (2012) p. 163-167 2012
04T Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Nuotekų išbuvimo trukmės įtakos septiko darbui tyrimai // Vandens ūkio inžinerija, Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-2335. 2012, Nr. 40(60) p. 94-102 2012
04T Rimeika Mindaugas, Analysis of water consumption changes during two decades // Selected Scientific Papers (SSP) - Journal of Civil Engineering, Bratislava : Versita. ISSN 1338-7278. Vol. 8, iss.2 (2013) p. 5-12 2013
04T Rimeika Mindaugas, JURKIENĖ Anželika, Vandens nuostolių įvertinimo metodika // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 449-454 2013
04T, 03P Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Petraitytė Viktorija, Filtravimo užpildų efektyvumo tyrimai // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 455-460 2013
04T Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, JURKIENĖ Anželika, Analysis of coagulation processes for the groundwater treatment // Selected Scientific Papers (SSP) - Journal of Civil Engineering, Bratislava : Versita. ISSN 1338-7278. Vol. 8, iss. 1 (2013) p. 51-58 2013
04T Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Designing and testing a septic tank for a single household // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 3 (2014) p. 743-750 2014
04T Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Vollertsen Jes, Nielsen Asbjørn Haaning, Retainment of the antimicrobial agent triclosan in a septic tank // Water science and technology, London : IWA Publishing.. ISSN 0273-1223. Vol. 70, no. 4 (2014) p. 586-592 2014
04T, 03B Mažeikienė Aušra, Rimeika Mindaugas, Švedienė Sigita, Oil removal from water by filtration // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 22, no. 1 (2014) p. 64-70 2014
04T Rimeika Mindaugas, JURKIENĖ Anželika, Vandens nuostoliai mažose gyvenvietėse // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 444-450 2014
04T, 02T JURKIENĖ Anželika, Rimeika Mindaugas, Hidraulinio smūgio tyrimai tinkluose // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 455-460 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2006 Rimeika Mindaugas. Nuotakyno projektavimas. Mokomoji knyga. Vilnius “Technika”. 2006, 62 p.
2011 Rimeika Mindaugas, Kirjanova Ala, Mažų nuotekų valymo įrenginių projektavimas; ISBN 9789955289265 (2011), [psl.: 122], [aut. lankų.: 4,74]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Rimeika Mindaugas, Valentukevičienė Marina, Standards of service for the water supply and sewerage sector // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 429-436. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Pekus Rymantas, Rimeika Mindaugas, Calculation of ringed networks - case studies // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 416-419. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Rimeika Mindaugas, Valentukevičienė Marina, Standards of service for the water supply and sewerage sector // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-8
2005-01-01 Pekus Rymantas, Rimeika Mindaugas, Calculation of ringed networks - case studies // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4
2006-01-01 Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, Assessment of groundwater quality at the curonian SPIT national park (Lithuania) // Assessing of soil and water conditions in forests: International Summer School, Aug. 29-Sept. 09, 2005, Warsaw : Forest Research Institute, 2006 p. 19-29. [Duomenų bazės: ]
2007-01-01 Račytė Justina, Rimeika Mindaugas, Factors influencing efficiency OF UV/H2O2 advanced oxidation process // Kalmar ECO-TECH'07. 10 year anniversary: International conference on technologies for waste and wastewater treatment, remediation of contaminated sites and emissions related to climate: The sixth international conference on the establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region, and the world. 26-28 November 2007 Kalmar, Sweden: proceedin, Kalmar : University of Kalmar, 2007 p. 721-733
2007-01-01 Kanapickas Raimundas, Rimeika Mindaugas, Ūkinių nuotekų tinklų hidraulinis modeliavimas programa "SewerCad" // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 84-89
2007-01-01 Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, Dolgopolovienė Ana, Pathways of Fe and Mn organic compounds into groundwater resources // Современные проблемы геохимии, геологии и поисков месторождений полезных ископаемых, Минск : Издательский центр БГУ, 2007 p. 108-111
2008-01-01 Karlavičienė Vilmantė, Rimeika Mindaugas, Removal of total petroleum hydrocarbons from industrial storm water runoff // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 563-568. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, The use of a zeolite filter media for the removal of ammonium ions from wastewater by filtration // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 619-624. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Račytė Justina, Rimeika Mindaugas, UV/H2O2 – advanced oxidation processes possibilities for textile reactive dyes decolorization // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 684-689. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Račytė Justina, Rimeika Mindaugas, UV/H2O2 – advanced oxidation processes possibilities for textile reactive dyes decolorization // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, The use of a zeolite filter media for the removal of ammonium ions from wastewater by filtration // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 Karlavičienė Vilmantė, Rimeika Mindaugas, Removal of total petroleum hydrocarbons from industrial storm water runoff // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Rimeika Mindaugas, Vandentiekio tinklų plovimui sunaudotų vandens kiekių įvertinimas // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2008 p. 173-179
2008-01-01 Venclovaitė Aurelija, Rimeika Mindaugas, Alternatyvus skendinčiųjų medžiagų nustatymo metodas // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2008 p. 166-172
2008-01-01 Čarkauskaitė Ieva, Rimeika Mindaugas, Fosforo, išsiskiriančio į dumblo vandenį metantanke, tyrimai // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2008 p. 118-123
2010-01-01 Karlavičienė Vilmantė, RUDZEVIČIŪTĖ Raminta, Rimeika Mindaugas, REINIKYTĖ Monika, Hogland William, An evaluation of the urban storm water runoff pollutant removal efficiency with a focus on the retention time // Linnaeus ECO-TECH'10, Kalmar : Linnaeus university, 2010 p. 345-354
2010-01-01 Karlavičienė Vilmantė, Zaborovskis Raimondas, Vinciūnas Vaidas, Rimeika Mindaugas, The research of the suitability of hydrostatic water level sensor to measure storm water runoff flow rate with the focus on the influence of sediments // Linnaeus ECO-TECH'10, Kalmar : Linnaeus university, 2010 p. 336-344
2010-01-01 Burokaitė Renata, Rimeika Mindaugas, Vandentiekio tinklo darbo patikimumo įvertinimas // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 29-34
2010-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Organinių medžiagų ir vandens spalvos priklausomybė // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 5-8
2010-01-01 PAŽUSIS Remigijus, Rimeika Mindaugas, Dumblo kompostavimo įrenginių efektyvumo tyrimai // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 76-79
2011-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Start-up of trickling filters using novel filter medium under low temperature conditions // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 578-583. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Lubytė Ernesta, The removal of iron-organic complexes from drinking water using coagulation process // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 509-512. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Start-up of trickling filters using novel filter medium under low temperature conditions // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 578-583
2011-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Lubytė Ernesta, The removal of iron-organic complexes from drinking water using coagulation process // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 509-512
2011-01-01 Rimeika Mindaugas, Stormwater treatment plant conception // Научно-технические проблемы водохозяйственного и энергетического комплекса в современных условиях Беларуси, Брест : Издательство БрГТУ, 2011 p. 89-92
2011-01-01 VYBERNAITIENĖ Erika, Rimeika Mindaugas, Vandens nuostolių vandentiekio tinkle modeliavimas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 106-111
2011-01-01 REINIKYTĖ Monika, Rimeika Mindaugas, Lietaus nuotekų debito skaičiavimo metodų palyginimas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 87-92
2011-01-01 RAUBA Arvydas, Vinciūnas Vaidas, Rimeika Mindaugas, Paviršinių nuotekų nusodinimo efektyvumo ir nuosėdų tyrimai // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 81-86
2011-01-01 LANKAS Algimantas, Rimeika Mindaugas, Lentvario miesto vandentiekio tinklų netekties įvertinimas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 55-58
2011-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Skendinčiųjų ir organinių medžiagų septike šalinimas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 46-49
2012-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Zopelytė Kristina, Lab-scale column study on phosphorus removal from synthetic wastewater by Filtralite P and iron filings // Linnaeus ECO-TECH 2012, Kalmar : Linnaeus university, 2012 p. 455-466
2012-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, JURKIENĖ Anželika, Research of coagulation process under different conditions // IX International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering of TUKE, Košice : Technical University of Košice, 2012 p. [1-6]
2012-01-01 Rimeika Mindaugas, Water consumption variation over the decades // IX International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering of TUKE, Košice : Technical University of Košice, 2012 p. [1-6]
2012-01-01 Zopelytė Kristina, Rimeika Mindaugas, Kirjanova Ala, Nuotekų tretinio valymo įrenginių darbo efektyvumo tyrimai // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 163-167
2012-01-01 Vaičiūtė Vilma, Rimeika Mindaugas, Hidraulinis esamo lietaus nuotekų baseino vertinimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 142-147
2012-01-01 Strazdauskas Konstantinas, Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Biofiltracijos procesų taikymo nuotekų valymui tyrimai // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 125-129
2012-01-01 Matulytė Agnė, Rimeika Mindaugas, Vieno Vilniaus rajono vandens vartojimo tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 83-88
2012-01-01 Kirjanova Ala, Dauknys Regimantas, Rimeika Mindaugas, Low-cost wastewater treatment system with nutrient removal for decentralized wastewater treatment // „Juniorstav 2012“, Brno: Brno University of Technology, 2012 p. 1-9
2013-01-01 Statkutė Aneta, Rimeika Mindaugas, Vilniaus miesto nuotekų dumblo kokybė // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 125-129
2013-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Strazdauskas Konstantinas, Vienalaikio amonio ir organinių medžiagų šalinimo iš nuotekų laistomuosiuose filtruose su akmens vatos laikmeniu tyrimai // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 99-106
2014-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Gražėnienė Rūta, Organic fractions and metal-organic complexes in the groundwater // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Pilot-scale trials of stone wool substrate media filters as a potential technology for tertiary domestic wastewater treatment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Rimeika Mindaugas, Albrektienė Ramunė, Analysis of apparent water losses, case study // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Rimeika Mindaugas, Albrektienė Ramunė, Analysis of apparent water losses, case study // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2014-01-01 Mankauskaitė Agnė, Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Nitratų šalinimo iš nuotekų, panaudojant pušies drožles, tyrimai // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 61-65
2014-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Pilot-scale trials of stone wool substrate media filters as a potential technology for tertiary domestic wastewater treatment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]
2014-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Gražėnienė Rūta, Organic fractions and metal-organic complexes in the groundwater // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]
2014-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Voišnienė Violeta, The characterisation of natural organic matter in ground water using rapid fractionation // Water Pollution XII, Ashurst, Southampton, UK : WIT Press, 2014 p. 111-120
2015-01-01 Rimeika Mindaugas, JURKIENĖ Anželika, Water loss management experience of Lithuania // Actual problems of heat, gas supply and ventilation, water supply and sewerage, Rivne : National University of Water Management and Nature Resources Use, 2015 p. 40-42
2015-01-01 Viburytė Justė, Rimeika Mindaugas, Lietaus vandens įtaka perpumpuojamų nuotekų kiekiams // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius, Vilnius : Technika, 2015 p. 67-71
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų A2 B1 A1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Vandentvarkos sistemų darbo optimizavimas
Antrosios pakopos Paviršinių nuotekų tvarkymas
Antrosios pakopos Vandentvarkos sistemų optimizavimas
Pirmosios pakopos Pastatų inžinerinės sistemos
Pirmosios pakopos Atliekų tvarkymo technologijos vandentvarkoje
Pirmosios pakopos Įvadas į specialybę
Pirmosios pakopos Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas
Pirmosios pakopos Miestas ir aplinka
Pirmosios pakopos Energijos ir vandens tiekimo sistemos
Pirmosios pakopos Vandentvarkos ūkio tinklai
Pirmosios pakopos Vandentvarkos sistemų informatika
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Vandens ruošimas ir nuotekų valymas)
Pirmosios pakopos Siurbliai ir siurblinės
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos vandentvarkoje
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Darbėnuose. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kūlupėnuose.
2011-2013 Vandens netekties Vilkaviškio miesto vandentiekyje mažinimo studijos parengimas ir hidraulinio modelio parengimas.
2011-2012 Alytaus miesto vandentiekio tinklo aukšto slėgio zonos hidraulinio modelio parengimas.
2012-2012 Eišiškių nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai.
2012-2013 Vandens netekties Alytaus vandentiekyje mažinimas
2014-2014 Vandens gerinimo įrenginių statybos Prienų raj., Skriaudžių k.; Akmenės raj. Kivylių k.; Šakių raj. Mikytų, Plokščių, Užpjaunių, Katilių ir Šlamų k.; Iganalinos raj. sav., Bernotų k.; Jonavos raj. Milagainių, Vaivadiškių ir Mimalių k.; Radviliškio r. sav. Papušynio k.; Ukmergės raj. Užugirio k.; Telšių raj., Varnių m.; Prienų raj., Balbieriškio mst.
2015-2015 Šiaulių miesto vandenviečių darbo optimizavimas
2015-2015 Vandens gerinimo įrenginių Paberžės gyv., Vilniaus r. sav., statybos projektas.
2015-2015 Kalvarijos nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai.
2015-2015 Vandens nuostolių mažinimas Ukmergės miesto vandentiekio tinkle.
2015-2015 Šiaulių miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modelio parengimas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-- Lietuvos standartizacijos departamento Vandentvakos technikos komiteto LST/TK 29 pirmininkas.
2010-- JOURNAL OF ENVIRONMENT ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, 2010 m. Dalyvauja nuo/iki: 2010-03-02 /
2011-- MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-10-13 /
2015-- Lietuvos pramonininkų konfederacija. Aplinkos komiteto, vandens sekcijos pirmininkas.