Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alvydas Šlepikas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus politechnikumas elektrros ryšio technikas, aukštesnysis išsilavinimas 1982
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius elektrikas, aukštasis išsilavinimas 1991
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Petrovas Andrius, Lisauskas Saulius, Šlepikas Alvydas, Electronic model of FitzHugh-Nagumo neuron // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 122, no. 6 (2012) p. 117-120 2012
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Rinkevičienė Roma, Poška Algimantas Juozas, Šlepikas Alvydas, Dynamics of hybrid high voltage commutator with separately controlled phases // EMD 2008: proceedings of the 18th International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 25-26 2008,Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika. p. 173-176. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Rinkevičienė Roma, Poška Algimantas Juozas, Šlepikas Alvydas, Linear electric drives for constructional purposes // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 632-637. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-01-01 Rinkevičienė Roma, Poška Algimantas Juozas, Šlepikas Alvydas, Dynamics of dust explosion localizing system // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 79-84. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Poška Algimantas Juozas, Savickienė Zita, Šlepikas Alvydas, Formation of force-speed characteristics of linear induction drive // ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 251-254. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Petrovas Andrius, Lisauskas Saulius, Šlepikas Alvydas, Investigation of microcontroller based model of FitzHugh-Nagumo neuron // Mechatronika 2012: proceedings of 15th international conference on Mechatronics, Prague, Czech Republic, December 5-7, 2012, Prague : Czech Technical University in Prague, 2012 p. 230-233. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, SpringerLINK, IEEE/IEE]
2012-01-01 Petrovas Andrius, Lisauskas Saulius, Šlepikas Alvydas, Microcontroller based model of Fitzhugh-Nagumo system // ECT - 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 78-81. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Teorinė elektrotechnika 2
Pirmosios pakopos Teorinė elektrotechnika 1
Pirmosios pakopos Teorinė elektrotechnika