Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dalia Lukošienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas (Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas) Elektros tiekimas pramonės įmonėms, miestams ir žemės ūkiui, inžinierius – elektrikas 1977
Vytauto Didžiojo universitetas Edukologija, Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis 1999
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus elektromechanikos technikumas (nuo 1989 keitė pavadinimą į Vilniaus elektronikos technikumą) Dėstytoja 1977-1990
Vilniaus elektronikos technikumas Skyriaus vedėja, dėstytoja 1990-1991
Vilniaus aukštesnioji technikos mokykla Skyriaus vedėja, direktoriaus pavaduotoja studijoms nuo 1996; vyr. dėstytoja 1991-2002
Vilniaus technikos kolegija Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, docentė nuo 2004m. 2002-2008
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Mokslo taikomosios veiklos centro vadovė, docentė ; nuo 2009 Mokslo taikomosios veiklos skyriaus vedėja, lektorė 2008-2011
VGTU Elektronikos fakultetas, Automatikos katedra Lektorė 2011--
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2015 Mokomoji priemonė ,,Elektros ūkio valdymas''
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Karaliūnas Bronius, Lukošienė Dalia, Andriušienė Liudmila, Investigation of automatic control system in wood drying facilities // ECT - 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 17-21. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Lukošienė Dalia, Karaliūnas Bronius, Microclimatic parameters management system for buildings // ECT-2014, Kaunas : Technologija, 2014 p. 9-12
2015-01-01 Karaliūnas Bronius, Lukošienė Dalia, Kozlovski Vitalij, Study on sensors used in security and alarm systems for buildings // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 439-444
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
rusų C1 C1 C1
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Mechatronikos įtaisai
Pirmosios pakopos Elektros ūkio valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
TUV Thuringen, e.V. sertifikacijos įstaigos, įeinančios į TUV CERT sudėtį, padalinys Lietuvoje UAB TUV Uolektis Lietuva, Kaunas Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo kursai 2005-2005
Reims Champage- Ardene universitetas Prancūzija Stažuotė 2010-2010
Talino technologijų universitetas Estija Stažuotė 2010-2010
VGTU, Nuotolinių studijų centras Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursai ,, Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje“ 2011-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2013 ,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (SFMIS Nr.VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001).
2010-2011 ,,Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse". (Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-091). (dalyvauta 2010-2011 metais) Projekto vykdytojas: Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija
2011-2011 Tyrėjų naktis 2011, LT-2011