Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vaida Zemlickienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos bakalauras 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų daktaras, mokslo kryptis - vadyba (03 S) 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB “Yglė”, Pastatų valdymo padalinys, Ozo g. 10, Vilnius Pardavimo projektų vadovė (B2B) 2006-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų ir Verslo vadybos fakultetai, Saulėtekio al. 11, Vilnius Lektorė/docentė 2009-2018
Nuotolinių studijų centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius Projekto "LieDM tinklo plėtra" vadybininkė 2013-2014
AB „Lietuvos geležinkeliai“, Plėtros departamento Ekonomikos skyrius Veiklos planavimo sektorius, Mindaugo g. 12, Vilnius Vyriausioji specialistė 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas, Tvarios statybos institutas. Mokslo darbuotoja. Įgyvendinamas projektas "Technologijų komercinio potencialo vertinimo modelio pritaikymas skirtingoms technologijų gamybos šakoms", Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0201 2017-2019
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2009 Prentkovskis, Olegas; Kliukas, Romualdas; Vasilis Vasiliauskas, Aidas; Daniūnas, Alfonsas; Marina, Valerija; Ledauskaitė, Kristina; Zemlickienė, Vaida, 2009. Transport management: the popularity of study programmes among the applicants to Lithuanian universities evaluating the qualifications of graduates in the labour-market. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 2 (2009), p. 154-169.
2011-2011 Zemlickienė, Vaida. Analysis of high-technology product development models, 2011 // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics: mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2011, Vol. 5, no. 2(10), p. 283-297.
2012-2012 Zemlickienė, Vaida; Maditinos, Dimitrios Ioannis, 2012. Marketing strategy formulation for innovative product development process. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 365-374.
2014-2014 Zemlickienė, Vaida; Podvezko, Valentinas; Ustinovičius, Leonas. 2014. Оценка коммерческого потенциала высоких технологий // Economics and Management = Ekonomia i zarządzanie: zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 2080-9646. Vol. 6, iss. 4, p. 54–71. (IndexCopernicus).
2015-2015 Zemlickienė Vaida. DISERTACIJA: Technologijų komercinio potencialo vertinimas. Vilnius: VGTU leidykla TECHNIKA, 2015
2016-2016 Razminienė, Kristina; Tvaronavičienė, Manuela; Zemlickienė, Vaida. 2016. Evaluation of cluster efficiency measurement tool. Terra economicus. Ростов-на-Дону : «Южный федеральный университет». ISSN 2073-6606. T. 14, no. 3, p. 101-111.
2017-2017 Zemlickienė, Vaida; Mačiulis, Alminas; Tvaronavičienė, Manuela. 2017. Factors impacting the commercial potential of technologies: expert approach. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 23, no. 2. P. 410-427.
2018-2018 Zemlickienė Vaida; Bublienė Raimonda; Jakubavičius Artūras. A model for assessing the commercial potential of high technologies. Oeconomia copernicana. Toruń: Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. Vol. 9, no. 1 (2018), p. 29-54. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.857]
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 01P, 07T Zemlickienė Vaida, Podvezko Valentinas, Оценка коммерческого потенциала высоких технологий // Economics and Management, Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.. ISSN 2080-9646. Vol. 6, iss. 4 (2014) p. 54-71. 2014
03 S Zemlickienė Vaida. DISERTACIJA: Technologijų komercinio potencialo vertinimas. Vilnius: VGTU leidykla TECHNIKA, 2015 2015
03S, 04S Razminienė Kristina, Tvaronavičienė Manuela, Zemlickienė Vaida, Evaluation of cluster efficiency measurement tool // Terra economicus, Ростов-на-Дону : «Южный федеральный университет». ISSN 2073-6606. T. 14, no. 3 (2016) p. 101-111. 2016
03S; 04S Zemlickienė, Vaida; Mačiulis, Alminas; Tvaronavičienė, Manuela. 2017. Factors impacting the commercial potential of technologies: expert approach. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 23, no. 2. P. 410-427. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Daniūnas, Alfonsas; Ambrasas, Gintautas; Čeikienė, Nijolė; Prentkovskienė, Rasa; Rudinskas, Darius; Zemlickienė, Vaida, 2010. Vyresniųjų klasių moksleiviams apie bakalauro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. 190 p. : iliustr. ISBN 9789955285762.
2012 Ulinskaitė, Dovilė; Tretjakovas, Jurijus; Stankevičienė, Jelena; Zemlickienė, Vaida, 2012. Magistrantūros studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete 2012 m. Vilnius : Technika, 2012. 132 p. : iliustr, portr. ISBN 9786094571091.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Zemlickienė Vaida, Mokslinių tyrimų komercializavimo metodai // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011, Vilnius : Technika, 2011 p. 300-312.
2012-05-12 Zemlickienė, Vaida; Maditinos, Dimitrios Ioannis. Marketing strategy formulation in innovative product development process, 2012. 4th International Conference "Economies of Balcan and Eastern Europe Countries in the Changed world" (EBEEC 2012), May 11-13, 2012, Sofia, Bulgaria : book of abstracts. Sofia : University of National and World Economy, 2012. p. 105.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų B2 B2 B2
vokiečių A2 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas III
Pirmosios pakopos Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu)
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 2
Pirmosios pakopos Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu)
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Pramoninio gaminio reklama ir prezentacija
Pirmosios pakopos Reklamos pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kavalos technologijos institutas Graikija Doktorantūros stažuotė 2012-2012
Sidi Mohamed Ben Abdellah universitetas Marokas Mokslinė stažuotė įgyvendinant projektą Horizon 2020 ((Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange) Cluster Development Med (CLUSDEV MED) MSCA-RISE-2014 no: 645730) 2015-2015
Mokslinių tyrimų ir technologijos akademija Egiptas Mokslinė stažuotė įgyvendinant projektą Horizon 2020 ((Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange) Cluster Development Med (CLUSDEV MED) MSCA-RISE-2014 no: 645730) 2016-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2017 Projektas Cluster Development Med (CLUSDEV MED), Horizon 2020 ((Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange) MSCA-RISE-2014 no: 645730)