Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lina Kisežauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas gaisrinės saugos inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas saugos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Gaisrinės saugos inžinierių asociacija administratorius 2010-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos fakultetas Darbo ir gaisrinės saugos katedra jaunesnysis mokslininkas 2010-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos fakultetas Darbo ir gaisrinės saugos katedra asistentas 2011-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos fakultetas Darbo ir gaisrinės saugos katedra docentas 2015-2020
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Vaidogas Egidijus Rytas, Kisežauskienė Lina, Transportation of liquefied gasses: assessing the risk of thermal damage to roadside infrastructure from a road tank “Bleve” // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 4 (2012) p. 284-293 2012
02T, 03T Vaidogas Egidijus Rytas, Kisežauskienė Lina, Stulgys Dainius, Simulation-based predicting the position of road tank explosions. Part II: a case study // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012) p. 118-128 2012
02T Vaidogas Egidijus Rytas, Kisežauskienė Lina, Sitting the barrier aimed at protecting roadside property from accidental fires and explosions on road: a pre-optimisation stage // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 4 (2012) p. 277-287 2012
02T, 03T Vaidogas Egidijus Rytas, Kisežauskienė Lina, Stulgys Dainius, Simulation-based predicting the position of road tank explosions. Part I: data and models // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 1 (2012) p. 14-24 2012
02T Kisežauskienė Lina, Juocevičius Virmantas, Vaidogas Egidijus Rytas, A probabilistic design of sacrificial cladding for a blast wall using limited statistical information on blast loading // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.1 (2013) p. 58-66 2013
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Kisežauskienė Lina, Juocevičius Virmantas, Vaidogas Egidijus Rytas, On reliability of timber structures subjected to fire // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1266-1273
2010-01-01 Juocevičius Virmantas, Kisežauskienė Lina, Vaidogas Egidijus Rytas, Assesment of potential mechanical damage to tanks of flammable liquids // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1237-1245
2010-01-01 Kisežauskienė Lina, Juocevičius Virmantas, Vaidogas Egidijus Rytas, On reliability of timber structures subjected to fire // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1266-1273
2010-01-01 Juocevičius Virmantas, Kisežauskienė Lina, Vaidogas Egidijus Rytas, Assesment of potential mechanical damage to tanks of flammable liquids // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1237-1245
2011-01-01 Kisežauskienė Lina, Vaidogas Egidijus Rytas, Design of roads and railways used for the transport of explosive materials // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1121-1127
2011-01-01 Kisežauskienė Lina, Data on traffic accidents involving fires and explosions // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-6
2011-01-01 Kisežauskienė Lina, Juocevičius Virmantas, Vaidogas Egidijus Rytas, Numerical evaluation of concrete and steel strain rate in the RC section subjected to high rate loading // Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 209-214
2011-01-01 Kisežauskienė Lina, Vaidogas Egidijus Rytas, Design of roads and railways used for the transport of explosive materials // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1121-1127. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Vaidogas Egidijus Rytas, Kisežauskienė Lina, Stulgys Dainius, Assessing risk to built roadside property posed by transportation of liquefied gasses // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 254-259
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Žmonių ir aplinkos sauga
Pirmosios pakopos Degimo ir gesinimo teorija
Pirmosios pakopos Technologinių procesų gaisrinė profilaktika
Pirmosios pakopos Žmonių sauga ir ergonomika
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme
Pirmosios pakopos Žmonių ir civilinė sauga
Pirmosios pakopos Technologinių procesų gaisrinė sauga
Vientisosios Žmonių ir aplinkos sauga