Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aleksei Iurasov
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Samaros Valstybinė ekenimikos akademija ekonomistas, aukštasis išsilavinimas 1995
Maskva daktaras 2005
Maskva docentas 2008
Maskva profesorius 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Pavolgio valstybinis telekomunikacijų ir informatikos universitetas Rektoriaus patarėjas tarptautinių ryšių klausimais, E. verslo katedros vedėjas 2003-2013
UAB "Infolada" (internetinė parduotuvė) Direktorius 2005-2006
Pavolgio valstybinis telekomunikacijų ir informatikos universitetas Tarptautinių ryšių prorektorius, E. verslo katedros vedėjas 2013-2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Москва: Горячая линия-Телеком. 2011. ISBN 978-5-9912-0165-0. 246 c. Интернет-маркетинг (монография) 2003
Самарский научный центр Российской академии наук. Самара: Издательство СНЦ РАН. ISBN 5-93424-160-5. 166 c. Электронные системы конкурсных торгов (монография) 2004
Hot-Line telacom. Moskow. 480 p. Basics of e-commerce. Handbook 2008
Москва: Горячая линия-Телеком. 2011. ISBN 978-5-9912-0165-0. 246 c. Интернет-маркетинг (монография) 2011
М: ФГУ ФИПС (РОСПАТЕНТ). 2011 Система формирования и реализации интернет-стратегии промышленного предприятия (патент) 2011
Karšto linija Telecom. Maskva. 500 p. Pagrindai e-komercija. vadovas 2013
Москва: Горячая линия-Телеком, 2015. [M.kr.:03S; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 35.680] Электронный бизнес 2015
Berlin: ECM-Office, 2015. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 20.570] E-commerce [E-komercija] (monografija). 2015
M.kr.:03S; 04S; 07T Основы электронной коммерции. Москва: НТИ «Горячая линия – Телеком» (Vadovėlis) 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2002 Математические методы и модели в управлении и коммерции (учебное пособие). Самара: Издательство Самарской государственной экономической академии. 2002. c. 204.
2012 Электронный бизнес. Конспект лекций. Самара. ФГОБУ ВПО ПГУТИ, 2012.
2012 Контент-менеджмент проекта "ECOMMIS" // Электронная коммерция и электронное управление: учебное пособие: сборник материалов учебных модулей, методов и исследований/ под. ред. В. А. Подсолонко, А. Г. Штеренхарц; ТНУ МОНМС Украины. Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. 730 с.
2013 Интернет-маркетинг. Конспект лекций. Самара. ФГОБУ ВПО ПГУТИ, 2013
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-10-21 Основные положения формирования эффективной финансовой стратегии строительных холдингов на современном этапе развития строительной индустрии // Проблемы развития предприятий: теория и практика: сборник статей II Международной научно-практической конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2009.
2012-04-26 Electronic government: development of the scientifically-proved concept/ The use of multidisciplinary research for the introduction of new training programs/modules and/or new teaching methods in the field of E-Commerce: proceedings of the international conference of the "ECOMMIS" TEMPUS project. Berlin: TU Berlin, 2012. ISBN 978-966-350-332-5; ISBN 978-3-00-037412-8. p.135-143.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lietuvių A2 B1 A2
rusų C2 C2 C2
ukrainiečių B2 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Valdymo informacinės technologijos
Antrosios pakopos Valdymo informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Viešosios e-paslaugos
Pirmosios pakopos Logistika
Pirmosios pakopos Tiekimo grandinės valdymas
Pirmosios pakopos Informacinės valdymo sistemos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Brunelio universitetas Londonas Didžioji Britanija Pagal ERASMUS+ dėstimo programa 2016-2016
Vilniaus Universitetas Lietuva Anglų kalbos kursas "Specializuotas viešo kalbejimo kursas" (20 akademinų valandų) 2018-2018
Vilniaus Gedimino technikos universiteta Lietuva Mokymuose tema: "Pakitęs studentų vertinimas pagal tris lygmenis" (4 val) 2018-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Seminaras: "Rašyti ir kurti sėkmingą knygą" 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2013 TEMPUS PROMENG (www.promeng.eu)
2011-2014 TEMPUS ECOMMIS (www.ecommis.eu)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-2019 Programos komiteto narys konferencijoje "Įmonių inžinerija ir žinių valdymas" (Maskva, Rusija, https://conf-eekm.ru/p%D1%81ommittee/)