Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rimutė Raudeliūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas ekonomistas, aukštasis išsilavinimas 1990
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
LR Finansų ministerija Ekonomistė 1984-1986
Vilniaus 21-oji technikos mokykla Profesijos mokytoja 1987-1990
Vilniaus 1-oji politechnikos mokykla Vyresnioji ekonomikos profesijos mokytoja 1990-2004
UAB Rakaneta Vyr. finansininkė 1997-2007
Vilniaus teisės ir verslo kolegija Lektorė 1999-2008
Vilniaus technologijų ir verslo proesinio mokymo centras Profesijos mokytoja metodininkė 2005-2017
Vilniaus verslo teisės akademija Lektorė 2008-2012
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Lektorė 2009-2018
UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas Lektorė 2012-2014
UAB Dapsilis Buhalterė 2014-2016
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Profesijos mokytoja ekspertė 2017-2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2003 Finansinė apskaita. Vilniaus teisės ir verslo kolegija
2010 Finansinė apskaita. E. vadovėlis. Vilnius Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
2011 Apskaitos pagrindai. E. vadovėlis. Vilnius Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
2013 Apskaita ir mokesčiai. E. vadovėlis. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
2015 Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis (apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa). Ūkio subjektų grupė: Lietuvos pramoninkų konfederacija, UAB ,,ULA Technologies”
2016 Apskaitininko ir kasininko modulinė programa. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
2017 Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas. E-konspektas. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2016-05-06 Rimutė Raudeliūnienė. VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla. Sektorinių profesinių komitetų konsultaciniame seminare, Finansų, draudimo veiklos sektorinio profesinio komiteto darbo grupėje pristatyta parengta Apskaitininko ir kasininko modulinę profesinio mokymo programa. Pranešimo medžiagos pateiktis ,,Apskaitininko ir kasininko modulinė programa”
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
rusų B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Apskaita ir auditas
Pirmosios pakopos Apskaita
Pirmosios pakopos Apskaitos sistemos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lietuvos verslo kolegija Lietuva Neformalus ugdymas ir jo reglamentavimas 2012-2012
Lietuvos verslo kolegija Lietuva Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimas. Įgyta neformaliu būdu Buhalterinės apskaitos įgytų kompetencijų vertinimo eksperto kvalifikaciją 2013-2013
Rivilės mokymo centras Lietuva Mokymai Buhalterinės apskaitos sistema ,,Rivilė-GAMA” 2014-2014
Širvintų rajono švietimo centras Lietuva Mokymai GOOGLE galimybės mokytojo darbe 2016-2016
UAB Stekas Lietuva Mokymai apskaitos specialistams tema Stekas-PLIUS programos galimybės 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2012 Neformaliu būdu kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K03-006. Remiantis atliktais tyrimais sukurta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodiką pagal buhalterinės apskaitos (apskaitos studijų krypties )
2013-2013 Parengti e-vadovėliai ,,Apskaita ir mokesčiai”, ,,Apskaita ir mokesčiai turizmo ir viešbučių versle” įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-044. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
2013-2014 Nacionalinės Apskaitininko ir kasininko modulinės programos rengimas, įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“. Parengta nacionalinė Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa. Modulinė profesinio mokymo programa naudojama šalies švietimo įstaigose
2016-2017 Projekto ,,SOCIFACTION: socialinio verslo regionuose skatinimas“ įgyvendinimas. Jį Lietuvoje vykdo Britų taryba, „NVO Avilys“ ir organizacija „Geri Norai LT“ kartu su partneriais - Programos „Leader" žemdirbių mokymo metodikos centru
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-2013 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla – ekspertė, dalyvavimas Tarptautinių finansų studijų programos atnaujinimo ir metodinės medžiagos rengime, gyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-044.
2013-2014 Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras – ekspertė, dalyvavimas nacionalinės Apskaitininko ir kasininko modulinės programos rengime, įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“.