Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Mačiūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universitetas technologijos mokslų mechanikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas (diplomas su pagyrimu) 2000
Šiaulių universitetas technologijos mokslų mechanikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras (technologijos mokslų sritis, 09T) 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Salda“ Inžinierius-projektuotojas 2002-2005
UAB "Gerda" Kokybės sistemų inžinierius 2005-2007
UAB "Horo mechanika" Prekių grupės vadovas 2007-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2010-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2011-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2013--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Mačiūnas Darius, Belevičius Rimantas, Kaunas Juozas, Daugiakriteris sijynų optimizavimas genetiniais algoritmais // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 47-52 2011
09T Belevičius Rimantas, Mačiūnas Darius, Šešok Dmitrij, Momentų ir reakcijų minimizavimas rostverkiniuose pamatų sijynuose genetiniu algoritmu // Statybinės konstrukcijos ir technologijos, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2317. 2011, T. 3, nr. 2 p. 56-63 2011
09T Mačiūnas Darius, Belevičius Rimantas, Multi-objective optimization of grillages using adaptive genetic algorithm // International review of mechanical engineering, Hempstead : Praise Worthy Prize S.r.l.. ISSN 1970-8734. Vol. 6, no. 3 (2012) p. 432-439 2012
09T Mačiūnas Darius, Kaunas Juozas, Šešok Dmitrij, Optimization of grillages using genetic algorithms for integrating MatLab and Fortran environments // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 564-568 2012
09T Mockus Jonas, Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Kaunas Juozas, Mačiūnas Darius, On Bayesian approach to grillage optimization // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 41, no.4 (2012) p. 332-339 2012
09T Mačiūnas, Darius. Multi-objective approach to grillage optimization with genetic algorithm // Mechanika-2012 : proceedings of the 17th international conference, 12, 13 April, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania Kaunas : Technologija, 2012. ISSN 1822-2951. p. 176-181. 2012
09T Mačiūnas, Darius; Belevičius, Rimantas; Šešok, Dmitrij. Multi-objective optimization of grillages using genetic algorithm with parallel strategy // Advanced research in scientific areas (ARSA 2012) : the 1st virtual International conference, Slovakia, December 3–7, 2012 Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. ISSN 1338-9831. ISBN 9788055406060. p. 1842-1848. 2012
09T Steckevičius Žilvinas, Mačiūnas Darius, Glėbienė Elena, Birbalaitė Renata, Expert system to create building design scheme // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 601-604 2013
09T, 07T Valackaitė, Laisvūnė; Mačiūnas, Darius; Glėbienė, Elena. Shape optimization of two-dimensional body utilizing genetic algorithms // Proceedings in conference of Informatics and Management Sciences (ICTIC 2013) : the 2nd international virtual conference. 25– 29 March 2013, Slovakia. Žilina : University of Žilina, 2013. ISBN 9788055406480. p. 449-452. 2013
09T, 07T Gerfolveden Valentina, Mačiūnas Darius, Šešok Dmitrij, Valentinavičius Saulius, Glėbienė Elena, Inžinerinių konstrukcijų masės optimizavimas taikant genetinius algoritmus // Computational science and techniques, Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. Vol. 2, no. 2 (2014) p. 313-327 2014
09T, 07T, 02T Belevičius, Rimantas; Jatulis, Donatas; Rusakevičius, Dainius; Mačiūnas, Darius. Optimization of rigidly supported guyed masts // Advances in Civil Engineering. London: Hindawi Ltd. ISSN: 1687-8086, eISSN: 1687-8094. 2017, Vol. 2017, p. 1-9. [Scopus; INSPEC; GeoRef; Emerging Sources Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: 09T,07T,02T] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2016 Ragauskas, Paulius; Šešok, Dmitrij; Mačiūnas, Darius; Glėbienė, Elena. Engineering mechanics. Concise theory and examples. Technika. 2016 m. ISSN 9786094579042, 434 p.. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 13.280] Mokomoji knyga (anglų kalba).
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-04-12 Mačiūnas Darius, Multi-objective approach to grillage optimization with genetic algorithm // Mechanika-2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 176-181. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]
2012-12-03 Mačiūnas Darius, Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Multi-objective optimization of grillages using genetic algorithm with parallel strategy // Advanced research in scientific areas (ARSA 2012), Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012 p. 1842-1848
2013-03-25 Valackaitė Laisvūnė, Mačiūnas Darius, Glėbienė Elena, Shape optimization of two-dimensional body utilizing genetic algorithms // Proceedings in conference of Informatics and Management Sciences (ICTIC 2013), Žilina : University of Žilina, 2013 p. 449-452
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
italų A1 A1 A1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Teorinė mechanika
Pirmosios pakopos Mechanikos pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Turino universitetas Italija Pagal Socrates/Erasmus studentų mainų programąTurino Universitete (Italija) pagal Čikagos Ilinojaus Universiteto programą anglų kalba studijavau mechanikos inžinerijos magistrantūroje (išduotas sertifikatas). 2000-2001
Tartu universitetas Estija Stažuotė doktorantūros studijų metu (inžinerinių struktūrų optimizavimas). Išduota pažyma. 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas (21 ak. val. mokymai). Išduotas pažymėjimas. 2015-2015
LieDM konsorciumas ir Vilniaus universitetas Lietuva Atvirojo ir e. mokymosi kursų projektavimas ir diegimas (50 val. mokymai). Išduotas pažymėjimas (2016 06 07). 2016-2016
VGTU Lietuva „Viešasis kalbėjimas akademinėje aplinkoje“ (8 akad. val.). Seminarų laikas 2016-12-01 ir 2016-12-08. 2016-2016
VGTU, EADTU, Empower, University of Leicester Lietuva "Nuotolinio mokymosi organizavimo strategijos ir kursų kūrimas" (2016 12 08-09; 14 ak. val.). Išduotas pažymėjimas. 2016-2016
VGTU Lietuva Seminaras „Įvadas į VGTU veiklas“ (24 akad. val.) 2017-2017
VGTU Lietuva Seminaras „Bendradarbiavimo metodų taikymo galimybės studijų procese“ ( 6 akad. val.). 2017-2017
MITA, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS LIETUVA Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomo projekto ,,Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP II)" Nr. 09.3.3-ESFAV-7ll-03, mokymai (IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS): "Technologijų ir išradimų identifikavimas" (angl. technology scouting) (12 val.). 2017-2017
MITA, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS LIETUVA MITAP II mokymai (IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS): "Intelektinės nuosavybės valdymas" (12 val.). 2017-2017
MITA, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Lietuva MITAP II mokymai (IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS): "Naujo produkto kūrimas ir vystymas" (12 val.). 2017-2017
VGTU LIETUVA 2018-10-05 Mokymai „Studentų iškritimo prevencija“ ( 5 akad. val.). 2017-2017
MITA. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. LIETUVA 2017 11 23 - 2017 11 30 MITAP II Mokymai: "MTEP produkto/paslaugos ir komercinimo valdymas" (12 val.). IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS. 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2017-2017 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomas projektas ,,Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP II)" Nr. 09.3.3-ESFAV-7ll-03.
Kita veikla
Nuotoliniu būdu dėstomo studijų dalyko "Teorinė mechanika" (modulio kodas FMMTB13252) medžiaga 2015 04 23 yra aprobuota pagal VGTU nuotolinių studijų medžiagos aprobavimo tvarką bei atitinka kitus VGTU nuotolinių studijų medžiagos prilyginimo mokomosios literatūros leidiniams tvarkos apraše nurodomus reikalavimus (išduota pažyma).
Nuotoliniu būdu dėstomo studijų dalyko "Teorinė mechanika" (modulio kodas FMMTB13151) medžiaga 2015 04 29 yra aprobuota pagal VGTU nuotolinių studijų medžiagos aprobavimo tvarką bei atitinka kitus VGTU nuotolinių studijų medžiagos prilyginimo mokomosios literatūros leidiniams tvarkos apraše nurodomus reikalavimus (išduota pažyma).
Nuotoliniu būdu dėstomo studijų dalyko "Teorinė mechanika" (modulio kodas FMMTB13356) medžiaga 2015 04 27 yra aprobuota pagal VGTU nuotolinių studijų medžiagos aprobavimo tvarką bei atitinka kitus VGTU nuotolinių studijų medžiagos prilyginimo mokomosios literatūros leidiniams tvarkos apraše nurodomus reikalavimus (išduota pažyma).
Nuotoliniu būdu dėstomo studijų dalyko "Teorinė mechanika" (modulio kodas FMMTB13255) medžiaga 2015 04 29 yra aprobuota pagal VGTU nuotolinių studijų medžiagos aprobavimo tvarką bei atitinka kitus VGTU nuotolinių studijų medžiagos prilyginimo mokomosios literatūros leidiniams tvarkos apraše nurodomus reikalavimus (išduota pažyma).