Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Virginija Grybaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Ekonomisto matematiko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1989
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Mokslų akademijos Ekonomikos institutas ekonomistė 1989-1992
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba/ Lietuvos Respublikos Seimas padėjėja 1992-1993
Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje reikalų vedėja 1993--
Globos ir rūpybos fondas specialistė 1993-1997
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra asistentė 2003-2011
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra lektorė 2011-2017
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vadybos katedra lektorė 2012-2015
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų ir verslininkystės katedra lektorė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Grybaitė Virginija, Towards measurement of sustainable development: systems of indicators // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 1 p. 19-26 2011
03S, 04S Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Sustainable development and performance of institutions: approaches towards measurement // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 3 (2012) p. 167-175 2012
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Tunčikienė Živilė, Globalization drivers in developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013) p. 5-11 2013
04S Šabasevičienė Violeta, Grybaitė Virginija, Main foreign direct investment factors as precondition of sustainable entrepreneurship: evidence from Lithuania, Central and Eastern Europe // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.4 (2014) p. 230-238 2014
O3S; 04S Grybaitė, Virginija; Stankevičienė, Jelena. Motives for participation in the sharing economy – evidence from Lithuania. Ekonomia i zarządzanie. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 2080-9646. Vol. 8, iss. 4 (2016), p. 7-17 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2006 Ginevičius, Romualdas (sudaryt.); Korsakienė, Renata (sudaryt.); Dudzevičiūtė, Gitana (sudaryt.); Grybaitė, Virginija (sudaryt.); Tvaronavičienė, Manuela (sudaryt.); Kalašinskaitė, Kristina (sudaryt.). Business: a global prospective : Vol. 2 / Vilniaus Gediminas Technival University ; compiled by Romualdas Ginevičius, Renata Korsakienė, Gitana Dudzevičiūtė, Virginija Grybaitė, Manuela Tvaronavičienė, Kristina Kalašinskaitė. Vilnius : Technika, 2006. 152 p. ISBN 9955280344.
2006 Ginevičius, Romualdas (sudaryt.); Korsakienė, Renata (sudaryt.); Dudzevičiūtė, Gitana (sudaryt.); Grybaitė, Virginija (sudaryt.); Tvaronavičienė, Manuela (sudaryt.); Kalašinskaitė, Kristina (sudaryt.). Business: a global prospective : Vol. 1 / Vilniaus Gediminas Technival University ; compiled by Romualdas Ginevičius, Renata Korsakienė, Gitana Dudzevičiūtė, Virginija Grybaitė, Manuela Tvaronavičienė, Kristina Kalašinskaitė. Vilnius : Technika, 2006. 188 p. ISBN 995528031X
2012 Korsakienė Renata, Grybaitė Virginija, Strateginis organizacijų valdymas; ISBN 9789955880868 (2012), [psl.: 186], [aut. lankų.: 13,29]
2016 Ginevičius, Romualdas; Grybaitė, Virginija; Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika. Technika. ISSN 9786094579608, 248 p.
2017 Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija; Šimelytė Agnė. Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 22.857]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Grybaitė Virginija, The role of technological progress on economic growth and development // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-8]
2007-01-01 Grybaitė Virginija, Tvaronavičienė Manuela, Quantitative economic analysis of foreign direct investment in Lithuania // 7th Global Conference on Business & Economics, Lynchburg : Lynchburg College, 2007 p. [1-18]
2008-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Tvaronavičius Vytautas, Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 157-163
2008-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Tvaronavičius Vytautas, Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 107-113. [Duomenų bazės: ]
2011-01-01 Grybaitė Virginija, Tvaronavičienė Manuela, Multi-variant estimations of relative sustainable development of the Baltic countries: emphasizing the institutional dimension // Business – science – government partnership: fostering country competitiveness, Vilnius : International Business School at Vilnius University, 2011 p. 126-135
2012-01-01 Grybaitė Virginija, Institutional measurement issues: an integrated approach // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 1096-1103. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Įmonių organizavimas ir valdymas
Pirmosios pakopos Verslininkystė (su kursiniu darbu)
Pirmosios pakopos Verslo pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Ekonomikos ir įdarbinimo galimybių studijų institutas (ISEO - Institute for Studies on Economics and Employment). Italija Ekonominės gerovės kūrimas po krizės. Pasaulio ekonomikos ir rinkų stabilumo tyrimai. 2012-2012
Europe for Business, Ltd. Belgija Socialinio fondo agentūros finansuojama stažuotė pagal projektą „International Internship Platform“ No. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002. 2012-2012
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-2015 Journal of Security and Sustainability Issues, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos narė
2013-- Entrepreneurship and sustainability issues, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2016-2016 Dalyvavimas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "EEE Stipendijų programa" projekto "Profesinio mokymo pasiekimų gerinimas modernizuojant švietimo darbuotojų kvalifikaciją" išorės ekspertų veikloje.