Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jurga Vestertė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, ekonomikos krypties studijų programa, finansų specializacija 1995
Université Claude Bernard Lyon I, Institut universitaire professionnalisé (Prancūzija) Vienerių metų podiplominės studijos, vadybos ir verslo administravimo studijų programa, mažų ir vidutinių struktūrų valdymo specializacija 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis, ekonomikos inžinerijos studijų programa, paslaugų ekonomikos specializacija 2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Doktorantūros studijos 2018
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Amerikos prekybos rūmai Finansininkė / biuro vadybininkė 1999-2000
UAB Centrum Verslo analitikė (stažuotoja) 2001-2001
UAB Metasite Projektų vadovė 2002-2004
UAB Metasite Business Solutions El. kanalų plėtros ir aptarnavimo padalinio vadovė 2004-2007
UAB NTSG Projektų vadovė 2007-2008
UAB Artium Magister Projektų vadovė 2008-2009
UAB Etronika Produkto vadovė 2009-2013
Menu123, LLC (JAV) Produkto vadovė / verslo analitikė 2013-2015
UAB Baltic Amadeus Projektų vadovė 2015-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Vadybos katedra Lektorė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Vadyba ir administravimas (03S) Drejeris R.; Vesterte J. 2015. New Public Service Development: Identifying Elements of Process Model, Journal of System and Management Sciences 5(3): 65-83. ISSN 1816-6075. 2015
Vadyba ir administravimas (03S) Drejeris R.; Vestertė J. 2016. Naujų viešųjų paslaugų kūrimo proceso modeliavimas, iš 19-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis” teminė konferencija „Verslas XXI amžiuje”, įvykusios Vilniuje 2016 m. vasario 11 d., pranešimų medžiaga. eISSN 2029-7149. 2016
Vadyba ir administravimas (03S) Skačkauskienė I.; Vestertė J. 2018 Paslaugų sampratos aktualizavimas šiuolaikinėje vadyboje / Redefining Service Notion in Contemporary Management, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania 10: 1–9. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. DOI: https://doi.org/10.3846/mla.2018.364. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Tarptautinės mokslinės konferencijos „ALTA’2014 Advanced Learning Technologies“ (2014 m. balandžio 16 d., Kauno technologijos universitetas, Kaunas) dalyvė. Pranešimas „Leadership in ICT Sector“.
2015-01-01 4-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Contemporary Issues in Business Management and Education’2015“ (2015 m. lapkričio 12-13 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius) dalyvė. Mokslinis pranešimas „New Public Service Development: Identifying Elements of Process Model“.
2016-01-01 19-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI amžiuje“ (2016 m. vasario 11 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Naujų viešųjų paslaugų kūrimas: proceso modeliavimas“.
2018-02-08 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI amžiuje“ (2018 m. vasario 8 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Paslaugų sampratos aktualizavimas šiuolaikinėje vadyboje“.
2019-02-13 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ (2019 m. vasario 13 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Modulinio projektavimo taikymo paslaugoms problematika“.
2019-10-11 60-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship“ (SCEE’2019) (2019 m. spalio 11-12 d., Rygos technikos universitetas, Ryga, Latvija) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Exploring the methodological potential for decision-making in service modularization planning“.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
prancūzų A2 B1 A1
rusų B2 C1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Andragogikos pagrindai, 21 val. kvalifikacijos tobulinimo seminaras 2018-2018
Mykolo Romerio universitetas Lietuva Lyderystė ir organizacijų valdymas (anglų k.), 66 val. paskaitų ciklas 2018-2018
SAP University Competence Center Vokietija Įvadas į SAP S/4HANA (anglų k.), 8 val. kvalifikacijos tobulinimo seminaras 2019-2019