Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Artūras Jakubavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaustechnikos universitetas Staybos inžinierius 1992
Vilniaus technikos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1999
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus technikos universitetas vyr.asistentas 1994-0200
Konsultacinė firma UAB „Intencija“ Direktorius 1994-1999
UAB „Ryland Services Vilnius" Ekonomistas - konsultantas 1996-1999
VšĮ Lietuvos inovacijų centras Projektų vadovas/ konsultantas 1999--
Lietuvos teisės akademija Vyr.asistentas 1999-0200
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2000-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2013--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Monografija. 3. Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Strazdas, Rolandas; Žemaitis, Eigirdas. Žinių ekonomika. [D.] 2 : globalizacijos iššūkiai, inovacijos ir kūrybingumas / Borisas Melnikas, Artūras Jakubavičius, Rolandas Strazdas, Eigirdas Žemaitis. Vilnius : Lietuvos inovacijų centras, 2011. 271 p. : iliustr. ISBN 9786098058048. [M.kr.: 04S] 2011
04S Monografija. 2. Melnikas, Borisas; Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Gečas, Kastytis. Žinių ekonomika. [D.] 1 : internacionalizavimo procesai ir viešoji inovacijų parama / Borisas Melnikas, Mantas Vilys, Artūras Jakubavičius, Kastytis Gečas. Vilnius : Lietuvos inovacijų centras, 2011. 271 p. : iliustr. ISBN 9786098058055. [M.kr.: 04S]; 2011
03S Monografija. 1. Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Leichteris, Edgaras; Vilys, Mantas. Žinių ekonomikos kūrimas : inovacijų paramos sistema / Borisas Melnikas, Artūras Jakubavičius, Edgaras Leichteris, Mantas Vilys. Vilnius : Lietuvos inovacijų centras, 2011. 414 p. : diagr. ISBN 9786098058017. 2011
03S; 04S Monografija. 4. Мельникас Б., Якубавичюс А., Вилис М., Лейхтерис Э., Богатырева В., Сакалайте Г., Каунелиене В., Суткус А., Богдан Н., Нехорошева Л., Попок Н., Опекун Е., Солодовников С., Пелех С., Успенский А., Кузьмин В. Экономика знаний: интернационализация и систематика инноваций (Монографя). Вильнюс: Литовский инновационный центр, 2013. 703с. ISBN 97860945703456. [M.kr..: 03S; 04S) 2013
03S Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Žemaitis, Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. ISSN 2029-7491 T. 13, Nr. 2 (2015). p. 203-219. [M.kr.: 03S]; 2015
03S Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Sutkus, Arvydas. Effectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs. Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября 2015 г. Новополоцк : ПГУ, 2015. ISBN 9789855315118. [M.kr.: 03S]. 2015
03S Žemaitis, Eigirdas; Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras. High technology sector internationalisation: open innovation perspective / Eigirdas Žemaitis, Mantas Vilys, Artūras Jakubavičius // Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 33-51 2016
03S Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. Transition of entrepreneurial university: from local to international / Eglė Girdzijauskaitė, Asta Radzevičienė, Artūras Jakubavičius // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-8 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Melnikas, Borisas; Chlivickas, Eugenijus; Jakubavičius, Artūras; Lobanova, Liudmila; Pipirienė, Vida; Burinskienė, Aurelija. Tarptautinis verslas : tarptautinės vadybos įvadas / Borisas Melnikas, Eugenijus Chlivickas, Artūras Jakubavičius, Liudmila Lobanova, Vida Pipirienė, Aurelija Burinskienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius : Technika, 2008. 415 p. : iliustr. ISBN 9789955283317. [M.kr.: 03S]
2008 Strazdas, Rolandas; Chlivickas, Eugenijus; Jakubavičius, Artūras; Jančiauskas, Bronius; Maceika, Augustinas; Staškevičius, Juozapas Audvydas; Toločka, Eligijus; Zabielavičienė, Irena; Žemaitis, Eigirdas. Inovacijų vadyba : mokomoji knyga / LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų ministerijos Mokymo centras, Bendrasis programavimo dokumentas. Vilnius : Baltijos kopija, 2008. 340 p. ISBN 9789955568773. [M.kr.: 03S]
2011 Čėsna Benediktas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Jakubavičius Artūras, Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje; ISBN 9786094570346 (2011), [psl.: 248], [aut. lankų.: 17,71]
2014 Melnikas Borisas, Jakubavičius Artūras, Strazdas Rolandas, Chlivickas Eugenijus, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Jelena, Intelektinis verslas; ISBN 9786094576355 (2014), [psl.: 456], [aut. lankų.: 31,50]
2014 Jakubavičius Artūras, Strazdienė Gražina, Vilys Mantas, Burinskienė Aurelija, Žemaitis Eigirdas, Pipirienė Vida, Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika; ISBN 9786094576959 (2014), [psl.: 219], [aut. lankų.: 12,11]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Jakubavičius Artūras, Strazdas Rolandas, Brick Padraic, Technology audit as a tool for innovation and technology transfer // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 48-56
2008-01-01 Jakubavičius Artūras, Vilys Mantas, Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 362-367
2008-01-01 Jakubavičius Artūras, Vilys Mantas, Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 267-272. [Duomenų bazės: ]
2014-01-01 Jakučionytė Kristina, Jakubavičius Artūras, Tarptautinis marketingas plėtojant logistikos paslaugas: inovatyvūs sprendimai // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 137-145
2014-01-01 Narkevičiūtė Ugnė Marija, Jakubavičius Artūras, Marketingo tobulinimas plėtojant lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautines nuotolines studijas // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 163-172
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gamybos valdymas ir organizavimas (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Aukštųjų technologijų sektoriaus ekonomika ir vadyba
Antrosios pakopos Inovacijų teorija
Antrosios pakopos Tarptautinis marketingas ir komunikacija
Pirmosios pakopos Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė
Pirmosios pakopos Inovacijų vadyba
Pirmosios pakopos Tarptautinių ekonominių ryšių projektavimas
Pirmosios pakopos Inovacijų marketingas
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2000-2000 Verslo plėtros skatinimas Vilniaus apskrityje“: 2000 (PHARE), konsultantas
2000-2000 Naujų įmonių kūrimosi skatinimas Utenos apskrityje“: 2000 (PHARE), konsultantas
2000-2004 novacijų perdavimo centras Lietuvoje”: 2000 – 2004 (Europos Komisija), konsultantas
2001-2002 Inovacinio bendradarbiavimo stiprinimas tarp Marijampolės ir Suvalkų regionų“: 2001-2002 (PHARE), konsultantas
2001-2002 Europos tekstilės įmonių technologijų palyginamoji analizė (BEN-TEX): 2001 – 2002 (Europos Komisija), konsultantas
2002-2003 Nuotolinio profesinio mokymosi sistemos kūrimas Klaipėdos-Tauragės tiksliniame regione: 2002-2003 (PHARE), konsultantas
2002-2003 Inovacijų plėtros skatinimas Utenos regione: 2002-2003 (PHARE), konsultantas
2002-2003 Inovacijų plėtros skatinimas Marijampolės regione“: 2002-2003 (PHARE)
2003-2004 Inovaciniai gebėjimai – inovacijų paramos tinklas“: 2003 – 2004 (Ūkio misterija), vadovas/konsultantas
2004-2005 Specializuotų inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“: 2004-2005 (PHARE), konsultantas
2006-2008 Inovacinių gebėjimų formuoti ir diegti inovacijas stiprinimas (INO-GEB)“: 2006-2008 (ES SF 2006-2007), vadovas/konsultantas
2007-2014 European innovation and business information centre: 2007-2014 (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP), konsultantas
2009-2011 Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimas "InPulsas+: 2009 - 2011(ES SF 2007-2013), vadovas/konsultantas
2009-2011 Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) „InoTinklas“: 2009 - 2011(ES SF 2007-2013), vadovas/konsultantas
2011-2014 Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“: 2011-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas
2011-2014 Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni): 2011-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas
2011-2013 PROCEED - Promotion and coordination of environmental research in Central and Eastern Europe for a sustainable development: 2011-2013 (Seventh Framework Programme, FP7), konsultantas
2011-2015 Verslo ir mokslo partnerystės tarptautiškumo skatinimas: 2011-2015 (SF 2007-2013) vadovas/konsultantas
2012-2014 Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas – „UniGeb“: 2012-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas
2012-2015 Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui: 2012-2015 (SF 2007-2013) vadovas/konsultantas
2012-2014 Žiniomis grįsto verslumo skatinimas "InoStartas": 2012-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), vadovas/konsultantas
2014-2015 Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" _ Utenos regionas: 2014-2015 (SF 2007-2013) konsultantas
2014-2015 Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" _ Marijampolės regionas: 2014-2015 (SF 2007-2013) konsultantas
2015-2016 Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę „SME Instrument“ - “SME Coach LT” 2015-2016 (EK 2014-2020 COSME) konsultantas
2015-2020 Europos verslo ir inovacijų tinklas, 2015-2020 (EK 2014-2020 COSME), konsultantas
Kita veikla
Projektų paraiškų/ataskaitų ekspertinis vertinimas (nuo 2012). Pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2V-47 (Žin., 2012, Nr.45-2209. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslinės redakcinės kolegijos narys. Tarptautinė monografija - Мельникас Б., Якубавичюс А., Вилис М., Лейхтерис Э., Богатырева В., Сакалайте Г., Каунелиене В., Суткус А., Богдан Н., Нехорошева Л., Попок Н., Опекун Е., Солодовников С., Пелех С., Успенский А., Кузьмин В. Экономика знаний: интернационализация и систематика инноваций (Монографя). Вильнюс: Литовский инновационный центр, 2013. 703с
Tarptautinės ekspertų grupės narys (2013-2014). Lietuvos Sumanios specializacijos strategijos rengimas, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Study “Initial assessment of Lithuania innovation policy” (report). 2015 m., 192 p. Report prepared on the request of the Ministry of Economy of the Republic of Lithuania by association “Knowledge Economy forum”. VGTU/LIC atstovas (expert team member)
„Lietuvos dizaino galimybių plėtros galimybių studija“, 2014 m., 130 psl. Vykdytojas - Vilniaus dailės akademija. VGTU atstovas (vykdytojų grupės narys)
Galimybių studija „VU SA socialinių verslo modelių analizė ir perspektyvos“, 2014 m., 128 psl. Vykdytojas – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas. VGTU atstovas (vykdytojų grupės narys)