Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Liudvikas Rimkus
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1977
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1984
Vilniaus technikos universitetas docentas 1993
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Statybines mechanikos katedros asistentas, vyr. destytojas 1977-1993
VGTU Statybos fakulteto prodekanas 1984-1989
VGTU Statybines mechanikos katedros docentas 1993-2016
VGTU Prorektorius 2006-2011
VGTU IKD Vyriausiasis specialistas 2013-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 09T Popov Michail, Karkauskas Romanas, Rimkus Liudvikas, The algorithm for nonlinear inelastic optimization of 3D steel frameworks under serviceability requirements // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, Redding : Begell House Publishing Inc.. ISSN 1524-5845. Vol. 9, iss.3 (2013) p. 68-77 2013
09T, 02T Blaževičius Gediminas, Rimkus Liudvikas, Atkočiūnas Juozas, An improved method for optimal shakedown design of circular plates // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, nr. 4 (2014) p. 390-394 2014
02T Skuodis, Šarūnas; Norkus, Arnoldas; Dirgėlienė, Neringa; Rimkus, Liudvikas. Determining characteristic sand shear parameters of strength via a direct shear test. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 271-278.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.00] 2016
02T G. Blaževičius, L. Rimkus, D. Merkevičiūtė, J. Atkočiūnas. "Shakedown Analysis of Circular Plates Using a Yield Criterion of the Mean", Structural and Multidisciplinary Optimization. Journal of the International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Čygas Donatas, Daniūnas Alfonsas, Ginevičius Romualdas, Komka Arūnas, Kirvaitis Raimundas, Nagevičius Juozas, Rimkus Liudvikas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2010 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2011), [psl.: 1], [aut. lankų.: 0,07]
2012 Karkauskas Romanas, Nagevičius Juozas, Rimkus Liudvikas, Structural mechanics: handbook for students; ISBN 9786094572258 (2012), [psl.: 189], [aut. lankų.: 11,28]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1996-01-01 Atkočiūnas Juozas, Norkus Arnoldas, Rimkus Liudvikas, Distortion in mechanics of elastic-plastic frames // Advances in computational techniques for structural engineering. The 3rd International Conference in Computational Structures Technology, August 21-23, 1996 Budapest, Hungary, Edinburgh, Scotland : Civil-Comp Press, 1996 p. 37-41. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2003-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Jarmolajeva Ela, Shakedown loading optimization for circular plates // Metal Structures, Rotterdam : Millpress, 2003 p. 251-258. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Skaržauskas Valentinas, Jarmolajeva Ela, Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-11]
2007-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Skaržauskas Valentinas, Jarmolajeva Ela, Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 887-897. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-05-10 Liudvikas Rimkus, Rytis Zabielskas, NEW POSSIBILITIES AFTER JOINING EU // The Section "Good Practices in Higher Education “, VALENCIA GLOBAL, 2010.
2016-05-13 21st International Scientific Conference Mechanika 2016, Kaunas. Solution validation technique for optimal shakedown design problems. G. Blaževičius, J. Atkočiūnas, L. Liepa, L. Rimkus, D. Merkevičiūtė (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Taikomoji mechanika
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika 2
Pirmosios pakopos Konstrukcijų mechanikos pagrindai
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika 1
Pirmosios pakopos Konstrukcijų mechanika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
EK Čekija FP6 seminaras "Marie Curie" veiklos" 2000-2000
EK Belgija FP6 atidarymo konferencija 2002-2002
Valensijos politechnikos universitetas Ispanija Skaityti paskaitas pagal Erasmus mainų programą 2011-2011
VGTU Lietuva Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9) 2011-2012
Atėnų nacionalinis technikos universitetas Graikija Skaityti paskaitas pagal Erasmus mainų programą 2012-2012
Vizėjaus politechnikos institutas Portugalija Skaityti paskaitas pagal Erasmus mainų programą 2012-2012
Vizėjaus politechnikos institutas Portugalija Skaityti paskaitas pagal Erasmus mainų programą 2013-2013
Atėnų nacionalinis technikos universitetas Graikija Skaityti paskaitas pagal Erasmus mainų programą 2014-2014
Madrido technikos universitetas Ispanija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS maqinų programą 2014-2014
Yildiz technikos universitetas Turkija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS maqinų programą 2015-2015
Madrido technikos universitetas Ispanija Pagal ERASMUS mainų programą paskaitų skaitymas 2015-2015
Brno technologijos universitetas Čekija Skaityti paskaitas pagal Erasmus mainų programą 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2003-2005 FP6 "EPRI-start" projekto dalyvis
2003-2006 FP6 projekto "BRITA in PuBs" dalyvis
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2002-2009 Lietuvos dalyvavimo ES šeštojoje ir septintojoje bendrojoje programoje koordinuoti komisijos narys.
2002-2010 Lietuvos atstovas Europos Sąjungos šeštosios ir septintosios bendrosios programos komitete "ŽMONĖS";
2006-2011 Baltijos regiono technikos universitetų konsorciumo "BALTECH" tarybos narys