Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kristina Audickaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Mykolo Romerio universitetas teisės bakalaurė, aukštasis išsilavinimas 2005
Mykolo Romerio universitetas teisės magistrė, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas verslo magistrė, aukštasis išsilavinimas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU, Verslo vadybos fakultetas, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra Reikalų tvarkytoja 2008-2017
VGTU, Verslo vadybos fakultetas, Teisės katedra Asistentė 2008-2010
VGTU, Verslo vadybos fakultetas, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra Lektorė 2011-2014
VGTU, Verslo vadybos fakultetas, Vadybos katedra Administratorė 2017--
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Pirmosios pakopos Vadyba
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, pagal 2012 m. rugsėjo 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 12/09/18. Koordinatorė.