Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Daiva Burkšaitienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas ekonomisto kvalifikacija 1989
Vilniaus technikos universitetas Vadybos magistro laipsnis 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Kadrų skyriaus inspektorė 1984-1992
Vilniaus technikos universitetas Verslo ekonomikos katedros vadybininkė 1992-1996
UAB “Labas” Vyriausioji finansininkė 1992-1996
VGTU Verslo ekonomikos katedros asistentė, vyr. asistentė 1996-2000
VGTU Finansų inžinerijos katedros docentė 2000--
KTU Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedros docentė 0,5 et. 2002-2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Burkšaitienė Daiva, Competition versus or jointly with sustainability // Competition and coexsistence in the process of the European integration, Warszawa: Polish scientific publishers PWN, 2000, ISBN 8301131292, p. 83-98 2000
04S Burkšaitienė, Daiva. Verslo vertės nustatymo principų plėtotė. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2001, Nr. 3(23), p. 20-28 2001
04S Burkšaitienė Daiva, Įmonių plėtotės kryptys Lietuvai integruojantis į tarptautines rinkas // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Kaunas: Technologija, 2001 p. 29-36 2001
04S Burkšaitienė Daiva, Tarptautiniai finansų apskaitos aspektai // Ekonomika ir vadyba - 2002, Kaunas: Technologija, 2002 p. 13-15 2002
04S Burkšaitienė Daiva, Kompanijų plėtros užsienyje ypatumai // Ekonomika ir vadyba - 2003, Kaunas: Technologija, 2003 p. 15-18 2003
04S Burkšaitienė, Daiva, Užsienio antrinių įmonių vertinimas. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija.. ISSN 1392-2785. 2003, Nr. 1(32), p. 20-29 2003
04S Burkšaitienė Daiva, Užsienio valiutos neapsaugojimo išmatavimas // Ekonomika ir vadyba-2005, Kaunas: Technologija, 2005 p. 42-46 2005
04S Burkšaitienė, Daiva. Užsienio antrinių įmonių vertinimas pagal diskontuotą pinigų srautą // Ekonomika ir vadyba–2007 = Economics and management–2007. Kaunas: Technologija, 2007. ISSN 1822–6515. P. 697–704. [Duomenų bazės: EBSCO Business Source Complete] 2007
04S Burkšaitienė, Daiva; Juozapavičienė, Aldona. Įmonės vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai // Ekonomika ir vadyba–2008 = Economics and management–2008: International Scientific Conference Proceedings. Kaunas: Technologija, 2008. ISSN 1822–6515. P. 467–474. [Duomenų bazės: EBSCO Business Source Complete] 2008
04S Burkšaitienė, Daiva; Juozapavičienė, Aldona; Bobinaitė, Viktorija. Apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai // Ekonomika ir vadyba–2008 = Economics and management–2008. Kaunas: Technologija, 2008. ISSN 1822–6515. P. 517–525. [Duomenų bazės: EBSCO Business Source Complete] 2008
04S Burkšaitienė, Daiva. Development of Divisional Performance Measures // The 5th International Scientific Conference “Business and Management ‘2008”: Conference Proceedings. 16-17 May, 2008. Vilnius: Technika. ISBN 978-9955-28-267-6. 2008, p. 164–172. [Duomenų bazės: ISI Proceedings] 2008
04S Burkšaitienė Daiva, Development of divisional performance measures // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2008 p. 115-123 2008
04S Burksaitiene, Daiva. Measurement of Value Creation: Economic Value Added and Net Present Value // Economics and Management–2009, No.14 = Ekonomika ir vadyba–2009, Nr.14. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 1822–6515. P. 709–714. [Duomenų bazės: EBSCO Business Source Complete] 2009
04S Burksaitiene, Daiva. Cross–border Mergers and Acquisitions in Developed Countries: a Study in 2008-2009 // Economics and Management: 2010.15 = Ekonomika ir vadyba: 2010. 15. Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822–6515. P. 32–38. [Duomenų bazės: ISI Proceedings] 2010
04S Burksaitiene, Daiva. Cross–border Mergers and Acquisitions: an Analysis of Activity // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1 Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 30–37 2010
04S, 03S Burkšaitienė Daiva, Mažintienė Aurelija, The role of bankruptcy forecasting in the company management // Ekonomika ir vadyba, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16 p. 137-143 2011
04S Kalitončikienė Gražina, Burkšaitienė Daiva, Statybos įmonių bankroto tikimybės įvertinimas // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius: Technika, 2012, ISSN 2029-7149, p. 1-7 2012
04S Mažintienė Aurelija, Burkšaitienė Daiva, The need of bankruptcy prediction in the company // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 135-141. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index] 2012
04S Burkšaitienė, Daiva; Bernatonytė, Dalia. Tendencies of foreign direct investment // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1822-6515. 2012, no. 17(4), p. 1327-1332. [Duomenų bazės: Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier; Central & Eastern European Academic Source] 2012
04S Bernatonytė Dalia, Burkšaitienė Daiva, Rimienė Kristina, Trade specialization pattern of Lithuania // Ekonomika ir vadyba, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. Vol. 18, no. 4 (2013) p. 661-665 2013
03S; 04S Garškaitė-Milvydienė Kristina; Burkšaitienė Daiva. Pecularities of bankruptcies, restructuring, mergers and acquisitions in Lithuania in the post-crisis period. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 5 (2016), p. 546-556. 2016
03S; 04S Burkšaitienė Daiva; Garškaitė-Milvydienė Kristina. Cross-border mergers and acquisitions factors in joining the European Union countries. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. 2017
04S Snieška Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Mergers & acquisitions in the growth of digital economy. New challenges of economic and business development – 2017: Digital economy, May 18-20, 2017 Riga, University of Latvia: international scientific conference: proceedings of reports. Riga: University of Latvia, 2017. ISBN 9789934182860, p. 622-630. 2017
04S Burkšaitienė Daiva; Draugelė Liudmila. Capital structure impact on liquidity management. International journal of economics, business and management research. Indore, Madhya Pradesh: Alicon Publications. ISSN 2456-7760. Vol. 2, no. 01 (2018), p. 110-127. 2018
03S; 04S Jančiūtė Indrė; Burkšaitienė Daiva. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą Lietuvoje: išsilavinimo grąžos vertinimas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9. 2018
03S; 04S Snieška Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Panel data analysis of public and private debt and house price influence on GDP in the European Union countries. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. Vol. 29, iss. 2 (2018), p. 197-204. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
1997 Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Brukštaitienė, Daiva; Rutkauskas, Vytautas; Finansinės skaičiuotės; ISBN 9986121582; (1998), [psl.: 90], [aut. lankų: 3,55]
2008 Burkšaitienė Daiva, Finansinė turto apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas; ISBN 9789955282815 (2008), [psl.: 158], [aut. lankų: 11.286]
2008 Burkšaitienė Daiva, Tarptautiniai finansai. D. 1: mokomoji knyga; ISBN 9789955256045 (2008), [psl.: 135], [aut. lankų: 5,32]
2009 Bukevičius, Jonas; Burkšaitienė, Daiva; Paliulis, Narimantas Kazimieras; Žaptorius, Jonas; Apskaita vadybininkams: vadovėlis; ISBN 9789955283300; (2009), [psl.: 318], [aut. lankų: 22.714]
2009 Burkšaitienė Daiva, Tarptautiniai finansai. D. 2: mokomoji knyga; ISBN 9789955256779 (2009), [psl.: 151], [aut. lankų: 5,95]
2012 Burkšaitienė Daiva, Nuosavas kapitalas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose; ISBN 9786094570902 (2012), [psl.: 187], [aut. lankų: 7,37]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2000-05-10 Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Burkšaitienė, Daiva. Nekilnojamojo turto plėtotės strategija. Turto ir verslo vertinimo aktualijos Lietuvai integruojantis į tarptautines rinkas. Vilnius : LTVA, 2000, p. 62-69
2000-06-22 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Burkšaitienė Daiva, Competition versus or jointly with sustainability // Competition and coexsistence in the process of the European integration, Warszawa: Polish scientific publishers PWN, 2000 p. 83-98
2000-10-12 Burkšaitienė, Daiva. Turto masinio vertinimo sistema kaip rinkos veikimo imitavimas. Verslas ir vadyba' 99. Vilnius : Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 82-90
2000-10-19 Burkšaitienė, Daiva. Verslo vertės valdymo modelis. Verslas, vadyba ir studijosメ2000. Vilnius : Technika, 2001, p. 48-51
2001-04-26 Burkšaitienė Daiva, Įmonių plėtotės kryptys Lietuvai integruojantis į tarpatutines rinkas // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Kaunas : Technologija, 2001 p. 29-36
2002-04-25 Burkšaitienė Daiva, Tarptautiniai finansų apskaitos aspektai // Ekonomika ir vadyba - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 13-15
2003-04-17 Burkšaitienė Daiva, Kompanijų plėtros užsienyje ypatumai // Ekonomika ir vadyba - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 15-18
2005-04-14 Burkšaitienė Daiva, Užsienio valiutos neapsaugojimo išmatavimas // Ekonomika ir vadyba-2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 42-46
2007-04-19 Burkšaitienė Daiva, Užsienio antrinių įmonių vertinimas pagal diskontuotą pinigų srautą // Ekonomika ir vadyba - 2007, Kaunas : Technologija. p. 697-703. [Duomenų bazės: Business Source Complete]
2008-04-24 Juozapavičienė, Aldona; Bobinaitė, Viktorija; Burkšaitienė, Daiva. Apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai // Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [elektroninis išteklius]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 517-525. [Duomenų bazės: Business Source Complete]
2008-04-24 Burkšaitienė, Daiva; Juozapavičienė, Aldona. Įmonių vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai // Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [elektroninis išteklius]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 467-474. [Duomenų bazės: Business Source Complete]
2008-05-16 Burkšaitienė Daiva, Development of divisional performance measures // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 115-123. [Duomenų bazės: ]
2008-05-16 Burkšaitienė Daiva, Development of divisional performance measures // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 164-172
2010-05-13 Burkšaitienė Daiva, Cross–border mergers and acquisitions: an analysis of activity // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 30-37. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-02-02 Kalitončikienė Gražina, Burkšaitienė Daiva, Statybos įmonių bankroto tikimybės įvertinimas // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-7]
2012-05-18 Mažintienė Aurelija, Burkšaitienė Daiva, The need of bankruptcy prediction in the company // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 135-141. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2017-05-11 Burkšaitienė Daiva; Garškaitė-Milvydienė Kristina. Cross-border mergers and acquisitions factors in joining the European Union countries. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12.
2017-05-18 Snieška Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Mergers & acquisitions in the growth of digital economy. New challenges of economic and business development – 2017: Digital economy, May 18-20, 2017 Riga, University of Latvia: international scientific conference: proceedings of reports. Riga: University of Latvia, 2017. ISBN 9789934182860, p. 622-630.
2018-02-08 Jančiūtė Indrė; Burkšaitienė Daiva. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą Lietuvoje: išsilavinimo grąžos vertinimas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Apskaita ir auditas
Pirmosios pakopos Apskaita
Pirmosios pakopos ES mokesčių sistema
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB „Impar Reklama“ Lietuva Apskaita 2013-2013
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo paskaitų ciklas Verslo vadybos fakultete 2016-2017
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas "Andragogikos pagrindai" 2017-2017
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminaras "Pakitęs studentų vertinimas pagal tris lygmenis" 2017-2017
UAB "Stekas" Lietuva Mokymai apskaitos specialistams "Stekas plius" 2017-2017
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminaras "Inovatyvūs studijų metodai - bendradarbiavimo metodų taikymo galimybės studijų procese" 2017-2017
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminaras "Kokybiškos ir patrauklios pateiktys - ar tai įmanoma?" 2018-2018
Kita veikla
Moksleivių Finansų olimpiados 2018 Vertinimo komisijos narė, VGTU.
21-os Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis": Verslas XXI amžiuje sekcijos "Finansų valdymas" vadovė, 2018, VGTU
20-os Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis": Verslas XXI amžiuje mokslinio komiteto ir sekcijos "Finansų valdymas" pirmininkė, 2017, VGTU
Moksleivių Finansų olimpiados 2017 Vertinimo komisijos narė, VGTU.