Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Deividas Rumšys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Statybos fakultetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2015--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fundamentinių mokslų fakultetas, Inžinerinės grafikos katedra Asistentas 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 08T Rumšys Deividas, Bačinskas Darius, Spudulis Edmundas, Gudonis Eugenijus, Sokolov Aleksandr, Armuotojo lengvojo betono lenkiamųjų elementų eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 480-487 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Bačinskas Darius, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Jatulis Donatas, Kilikevičius Artūras, Gudonis Eugenijus, Girdiušas Danielius, Tamulėnas Vytautas, Rumšys Deividas, Field load testing and structural evaluation of steel truss footbridge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Rumšys Deividas, Trumpalaike apkrova veikiamų armuoto lengvojo betono sijų deformacijų analizė // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]
2014-01-01 Bačinskas Darius, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Jatulis Donatas, Kilikevičius Artūras, Gudonis Eugenijus, Girdiušas Danielius, Tamulėnas Vytautas, Rumšys Deividas, Field load testing and structural evaluation of steel truss footbridge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2015-01-01 Rumšys Deividas, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Ramanauskas Regimantas, Augutis Juozas, Short-term deformation analysis of reinforced beams made of lightweight concrete // Mechanika'2015, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015 p. 219-223
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 C1 B1
rusų A2 B1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kompiuterinis projektavimas
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika