Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Renata Činčikaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos bakalauras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Nekilnojamo turo vertinimo ir valdymo magistras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialiniai mokslai, Ekonomika (04S) daktaro laipsnis 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB Rivona Reklamos vadybininkė 2005-2008
AB Audėjas Rinkodaros vadybininkė 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra asistentė 2008-2010
UAB Makveža Marketingo vadovė 2009-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra Lektorė 2010-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakultetas Marketingo koordinatorė 2013-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra Docentė 2013-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Ekonomikos inžinerijos katedra Docentė 2017-2019
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Paliulis Narimantas Kazimieras; Burkov Vladimir; Barkalov Sergej; Činčikaitė Renata. Competitive urban development model. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 904-912. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2012
04S Bruneckienė Jurgita; Činčikaitė Renata; Kilijonienė Akvilė. The specifics of measurement the urban competitiveness at the national and international level. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 23, no. 3 (2012), p. 256-270. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.071] 2012
04S Paliulis Narimantas Kazimieras; Činčikaitė Renata. Assessing competitiveness of Lithuanian cities. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. Vol. 18, no. 3 (2013), p. 490-500. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2013
04S Paliulis Narimantas Kazimieras, Činčikaitė Renata, Assessing competitiveness of Lithuanian cities // Ekonomika ir vadyba, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. Vol. 18, no. 3 (2013) p. 490-500. 2013
04S Činčikaitė Renata, Successful promotion of the brand in social networks: factor analysis // Прикладная информатика, Moscow : Moscow university for industry and finance "Synergy". ISSN 1429-7426. T. 10, no. 2(56) (2015) p. 15-26. 2015
04S Pabedinskaitė Arnoldina; Činčikaitė Renata; Karlas Arnoldas. Оценка смарт городов. XIV international scientific conference "Management and engineering'16" : days of science at TU-Sofia, June 19-23, 2016, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 273-283. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2016 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Činčikaitė Renata, Kiekybiniai modeliavimo metodai; ISBN 9786094579547 (2016), [psl.: 168]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Činčikaitė Renata, Modelling business management decisions // Nové trendy v manažmente, Trenčin : Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. p. 504-512.
2009-01-01 Činčikaitė Renata, Accuracy of the measurement of regional competitiveness // Ekonomika ir vadyba - 2009, Kaunas : Technologija, 2009 p. 131-132.
2012-01-01 Paliulis Narimantas Kazimieras, Činčikaitė Renata, Competitive urban development model // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 904-912. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Činčikaitė Renata, Особенности оценки конкурентоспособности города // XIII international scientific conference "Management and engineering'15, June 21-24, 2015, Sozopol, Bulgaria, Sofia : Technical University, 2015 p. 475-483.
2016-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Činčikaitė Renata, Качество вебсайта и особенности поведения эл-покупателя // XIV international scientific conference "Management and engineering'16", Sofia : Technical University, 2016 p. 264-272.
2016-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Činčikaitė Renata, Оценка смарт городов // XIV international scientific conference "Management and engineering'16", Sofia : Technical University, 2016 p. 273-283.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 B2
vokiečių A1 A2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kiekybiniai sprendimų metodai
Pirmosios pakopos Internetinis marketingas
Pirmosios pakopos E-marketingas
Pirmosios pakopos Kiekybiniai metodai ekonomikoje
Pirmosios pakopos Kokybiniai tyrimų metodai versle
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB Vilkonda Lietuva Kiekybinių sprendimo metodų taikymas įmonėje 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų verslo augimo skatinimo metodologinių pagrindų formavimas
2011-2012 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybininkė projekte: VGTU vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2009-2016 LiMA