Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Tomyslav Sledevič
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2012
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2013 Moksliniai tyrimai susiję su išplėstos realybės įterpimu į vaizdo transliaciją paslaugų kūrimu
2014-2015 Optinio kontrolerio prototipo kūrimas ir tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Mališauskas Vacius, Sledevič Tomyslav, Investigation of the electromagnetic fields in gyrotropic waveguides // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 1 (107) p. 29-32 2011
01T Stašionis Liudas, Sledevič Tomyslav, Energijos detektoriaus, naudojamo žodžio riboms nustatyti, įgyvendinimas lauku programuojama logine matrica // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013) p. 105-108 2013
01T, 07T Sledevič Tomyslav, Serackis Artūras, Tamulevičius Gintautas, Navakauskas Dalius, Evaluation of features extraction algorithms for a real-time isolated word recognition system // World Academy of Science, Engineering and Technology, Zurich : World Academy of Science. ISSN 2010-376X. Vol. 7, no. 12 (2013) p. 303-307 2013
01T Sledevič Tomyslav, Stašionis Liudas, Lietuvių kalbos pavienių žodžių atpažinimo algoritmo įgyvendinimas lauku programuojama logine matrica // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013) p. 101-104 2013
01T Sledevič Tomyslav, Modifikuoto požymių vaizde išskyrimo surfalgoritmo objektui sekti realiuoju laiku įgyvendinimas lauku programuojamoje loginėje matricoje // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013) p. 74-78 2013
01T, 07T Sledevič Tomyslav, Tamulevičius Gintautas, Navakauskas Dalius, Upgrading FPGA implementation of isolated word recognition system for a real-time operation // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 10 (2013) p. 123-128 2013
01T Tamulevičius Gintautas, Serackis Artūras, Sledevič Tomyslav, Navakauskas Dalius, Bidirectional Dynamic Time Warping algorithm for the recognition of isolated words impacted by transient noise pulses // World Academy of Science, Engineering and Technology, Zurich : World Academy of Science. ISSN 2010-376X. Vol. 8, no. 4 (2014) p. 710-714 2014
01T Serackis Artūras, Tamulevičius Gintautas, Sledevič Tomyslav, Stašionis Liudas, Navakauskas Dalius, Self-organizing feature map preprocessed vocabulary renewal algorithm for the isolated word recognition system // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 6 (2014) p. 114-117 2014
01T, 07T Tamulevičius Gintautas, Serackis Artūras, Sledevič Tomyslav, Navakauskas Dalius, Vocabulary distance matrix analysis – based reference template update technique // Proceedings of the Romanian academy, Series A, Bucharest : Romanian academy, Publishing house of the Romanian academy. ISSN 1454-9069. Vol. 16, no. 1 (2015) p. 103-109 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Sledevič Tomyslav, Serackis Artūras, SURF algorithm implementation on FPGA // BEC 2012: 13th Biennial Baltic electronics conference, New York : IEEE, 2012 p. 291-294
2013-01-01 Serackis Artūras, Sledevič Tomyslav, Tamulevičius Gintautas, Navakauskas Dalius, Word recognition acceleration by double random seed matching in perceptual cepstrum error space // EMS 2013: UKSim-AMSS 7th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. 20-22 November 2013 Manchester, United Kingdom, New York (USA) : IEEE, 2013 p. 274-279. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, INSPEC]
2013-01-01 Sledevič Tomyslav, Navakauskas Dalius, FPGA based fast Lithuanian isolated word recognition system // EUROCON 2013: Zagreb, Croatia, 1-4 July, 2013, New York : IEEE, 2013 p. 1630-1636. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Sledevič Tomyslav, Navakauskas Dalius, The lattice-ladder neuron and its training circuit implementation in FPGA // 2014 IEEE 2nd Workshop on advances in information, electronic and electrical engineering (AIEEE), proceedings of the 2nd workshop November 28–29, 2014 Vilnius, Lithuania, Washington : IEEE, 2014 p. [1-4.]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
lenkų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
vokiečių B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Skaitmeninis signalų apdorojimas
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai įtaisai
Pirmosios pakopos Kompiuterių architektūra
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Varšuvos technologijos universitetas Lenkija Biometrinių 2D duomenų surinkimas taikant sparčias kameras; FPGA; C/C++ 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra (mokslininkų grupių projektai), GALIA
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- IEEE student member