Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rima Kriauzienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas matematikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus pedagoginis universitetas matematikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Mykolo Romerio universitetas lektorė 2008-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Kriauzienė, R.; Krylovas, A; Kosareva, N. Application of nonparametric statistical methods for students attainment estimation. Conference proceedings: „Social technologies’10: challenges, opportunities, solutions“ 25-26 November 2010, Vilnius-Net, p. 63-68, ISBN 978-9955-19-208-4. 2010
Matematika Kriauzienė, R.; Krylovas, A; Kosareva, N. Application of nonparametric statistical methods for students attainment estimation. Conference proceedings: „Social technologies’10: challenges, opportunities, solutions“ 25-26 November 2010, Vilnius-Net, p. 63-68, ISBN 978-9955-19-208-4. 2010
Kriauzienė, R.; Krylovas, A.; Kosareva, N. Studentų matematikos žinių vertinimo subjektyvumo problema: teoriniai ir praktiniai aspektai. Socialinės technologijos: mokslo darbai = Social technologies: research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius Mykolo Romerio universitetas. 2011, 1(1), p. 121-138. ISSN 2029-7564. 2011
Krylovas, A.; Kriauzienė, R. Asymptotical analysis of some coupled nonlinear wave equations. Mathematical Modelling and Analysis: the Baltic Journal on Mathematical Applications, Numerical Analysis and Differential Equations, 2011, Vol. 16, No. 1, p. 97-108. ISSN: 1392-6292 (print), ISSN: 1648-3510 (online). 2011
Kriauzienė, R.; Laukevičius, T; Krylovas, A. Studentų mokyklinės matematikos žinių įtaka taikomosios matematikos dalyko studijoms. Socialinės technologijos: mokslo darbai = Social technologies: research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2011, 1(2), p. 316-327. ISSN 2029-7564. 2011
Kriauzienė, R.; Krylovas, A; Laukevičius, T. Students school’s math knowledge influence of applied mathematics course study. Social technologies ’11: ICT for social transformations : conference proceedings, Vilnius-net, November 17-18, 2011 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISBN 9789955193784. 2011
Matematika (01P) Krylovas, A.; Kriauzienė, R. Skysčio judėjimo elastingame vamzdyje matematinio modelio asimptotinė analizė. Lietuvos mat. rinkinys, 2011, 52 (spec. nr.), p. 34 - 38, ISSN 0132-2818. 2011
Matematika (01P) Krylovas, A.; Kriauzienė, R. Pusiau tiesinės hiperbolinės suvidurkintų lygčių sistemos su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis tyrimas / Aleksandras Krylovas, Rima Kriauzienė // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012), p. 19–24. Prieiga per internetą: ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/53_TOMAS(2012)/Serija_B/MATEMATIKA/Krylovas_Kriauziene.pdf. 2012
Matematika Krylovas, Aleksandras; Kriauzienė, Rima. Dujų dinamikos lygčių su pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis tyrimas ir atitinkamos suvidurkintos sistemos konstravimas // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B. Vilnius : VU. ISSN 0132-2818. 2013, t. 54, p. 42-47. [MatSciNet; MLA] [M.kr. 04S] 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Krylovas, A.; Kriauzienė, R.; Kastickaitė, J.; Lavcel-Budko, O. Taikomoji matematika. Mokomasis leidinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 90 p. ISBN 978-9955-19-192-6.
2011 Kriauzienė, R.; Kaulakytė, K. Tiesinės algebros ir matematinės analizės pagrindai. Mokomoji priemonė. 2011, Vilnius. Mokomoji priemonė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. 227 p. ISBN 978-9955-19-327-2.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-11-25 Tarptautinė konferencija “Socialinės technologijos '10”, pranešimo tema: „Neparametrinių statistiių metodų taikymas vertinant studentų žinias“.
2011-06-16 LMD LII konferencija, pranešimo tema: „Skysčio judėjimo elastingame vamzdyje matematinio modelio asimptotinė analizė “.
2011-11-17 Tarptautinė konferencija “Socialinės technologijos '11”, pranešimo tema: „ Students school’s math knowledge influence of applied mathematics course study”.
2012-06-11 LMD LIII konferencija, pranešimo tema: „Pusiau tiesinės hiperbolinės suvidurkintų lygčių sistemos su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis tyrimas“.
2013-06-19 LMD LIV konferencija, pranešimo tema: „Dujų dinamikos lygčių su pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis suvidurkintos sistemos konstravimas ir tyrimas“.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
rusų C1 C1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Diskrečioji matematika 1
Pirmosios pakopos Diskrečioji matematika
Pirmosios pakopos Matematika 1
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika
Pirmosios pakopos Matematika 3
Pirmosios pakopos Matematika 2
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika 1
Kita veikla
Lietuvos matematikų draugijos narys.