Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gitana Dudzevičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų daktaras, Ekonomikos kryptis 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB DnB bankas Finansų analitikė/Ekonomistė 1998-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2006--
Nasdaq OMX group Vyriausioji finansininkė/Produkto vadovė 2007-2010
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Docentė 2010--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Dudzevičiūtė Gitana, Tvaronavičienė Manuela, Measurement framework of innovation activity: theoretical approaches’ analysis // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 1 (2011) p. 63-75 2011
04S Mermod Aslı Yüksel, Dudzevičiūtė Gitana, Frequency domain analysis of consumer confidence, industrial production and retail sales for selected European countries // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 4 (2011) p. 589-602 2011
03S Smaliukienė Rasa, Bekešienė Svajonė, Dudzevičiūtė Gitana, Counselling for self-employment: the application of decision support system // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012) p. 18-26 2012
04S Dudzevičiūtė, G. 2012. Conceptual approaches towards sustainability. Journal of Security and Sustainability Issues. ISSN 2029-7017 Vol. 1, iss. 4. p. 261–272. 2012
04S Dudzevičiūtė Gitana, The research of the economic structural changes: energy consumption aspect // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss. 4 (2013) p. 13-23 2013
04S Dudzevičiūtė Gitana, Energy intensity in the Lithuanian manufacturing sector // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.2 (2013) p. 77-85 2013
04S Dudzevičiūtė Gitana, Lithuanian manufacturing trends in the context of developed and developing countries // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.1 (2013) p. 55-66 2013
04S Dudzevičiūtė Gitana, Tamošiūnienė Rima, Energy consumption and economic growth nexus in the Baltic countries: causality approach // KSI Transactions on Knowledge Society, Sofia : Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 7, no. 4 (2014) p. 12-17 2014
04S Dudzevičiūtė Gitana, Čekanauskas Justinas, Priežastinio ryšio tarp nedarbo ir emigracijos tyrimas Lietuvoje // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 4 (2014) p. 294-301 2014
04S Dudzevičiūtė Gitana, Mačiulis Alminas, Tvaronavičienė Manuela, Structural changes оf ecоnоmies: Lithuania in the glоbal cоntext // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014) p. 353-370 2014
04S Tvaronavičienė, M., Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., Antanavičienė, J. (monograph). 2015. Energetically secure and sustainable restructuring of industry. London: Omnibus Press. 255 p. 2015
04S Dudzevičiūtė, G., Peleckis, K., Peleckienė, V. (2016). Tendencies and relations of defense spending and economic growth in the EU countries. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. Kaunas. 2016, 27(3). p. 246-252. ISSN: 1392-2785 ; DOI: 10.5755/j01.ee.27.3.15395. 2016
04S Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A. (2017). Export, energy consumption and economic growth inter-linkages: the case of Lithuania. Scientific Annals of Economics and Business. Iasi; Warsaw : Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Publishing House; De Gruyter Open. 2017, Vol. 64, iss. 3. p. 395-410. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Tvaronavičius Vytautas, Dudzevičiūtė Gitana, Tvaronavičienė Manuela, Innovation managament in Lithuanian enterprises: insight into daily practice // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2010 p. 1107-1112. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Dudzevičiūtė Gitana, Lithuanian security of energy supply and consumption In the context of the European Union countries // Whither our economies – 2012, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012 p. 32-38
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, The dynamics of the financial conglomerates and their value estimation // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015, North Charleston : CreateSpace, 2015 p. 187-193
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Financial conglomerate’s in European Union: structural typologies // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015, North Charleston : CreateSpace, 2015 p. 181-186
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, Development of crop insurance system in Lithuania // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 161-164
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 159-161
2015-01-01 Dudzevičiūtė Gitana, Peleckis Kęstutis, Theoretical insights of the investigation of defence spending and economic growth // The Strategies of Modern Science Development, North Charleston: CreateSpace, 2015 p. 105-109
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C2
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Regionų ekonomikų lyginamoji analizė (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Finansų sistemos
Antrosios pakopos Valdymo informacinės technologijos
Antrosios pakopos Organizacijų teorija
Antrosios pakopos Vadybos teorija
Pirmosios pakopos Ekonomika 2
Pirmosios pakopos Verslo pagrindai
Pirmosios pakopos Pramogų ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika (aviatoriams)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vytauto Didžiojo universitetas Lietuva Suaugusiųjų mokymo organizavimo ypatumai 2011-2011
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Lietuva Dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimo mokymai 2011-2011
VGTU Lietuva Studijų teikimas virtualioje mokymo aplinkoje 2011-2012
Acona Partners LLP Lietuva Socialiai atsakingas investavimas 2012-2012
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Lietuva Dėstytojų kompetencijų tobulinimas 2012-2012
VGTU Lietuva Atvejų analizė (rašymas) dėstytojams ir studentams 2012-2012
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
UAB Insight solutions Lietuva Mokslinių tyrimų metodai SPSS programa 2015-2015
LKA Lietuva Retorika ir kūno kalba 2016-2016
Žabolienė ir partneriai METIDA, LKA Lietuva Autorių teisės: aktualijos ir naujovės 2017-2017
VGTU Lietuva Pakitęs studentų vertinimas pagal tris lygmenis 2017-2017
LCC tarptautinis universitetas Lietuva Vadovavimo principai, Pasaulinė lyderystės konferencija 2017-2017
VGTU Lietuva Inovatyvūs studijų metodai - debatai 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Ilgalaikė institucinė programa "Energetiškai saugi, tvari bei konkurencinga Lietuvos ūkio pramonės sektorių restruktūrizacija pasaulinio ūkio vystymosi tendencijų kontekste"
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-2012 Journal of Security and Sustainability Issues