Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Violeta Jadzgevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Informatikos mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 1995
Lietuvos edukologijos universitetas Socialinių mokslų daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus pedagoginis universitetas, Informatikos katedra Lektorė 2003-2016
Vilniaus verslo kolegija, Informacinių technologijų katedra Vedėja 2006--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė 2016--
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas lektorė 2016-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Edukologija Čechamirienė, Gitana, Jadzgevičienė, Violeta, Stankevičienė, Eglė, Pradedančiųjų programavimo gebėjimų ugdymas // Mokslas ir edukaciniai procesai. ISSN 2345-0681. Nr. 1 (18) (2014), p. 21-29. -
Edukologija JADZGEVIČIENĖ, Violeta. Programavimo pradmenys Lietuvos kolegijose // Vadyba, 2013, Nr. 2(23), p. 133-139. ISSN 1648-7974. (C.E.E.O.L., EBSCO). -
Edukologija JADZGEVIČIENĖ, Violeta; URBONIENĖ, Jūratė. The possibilities of virtual learning environment tool usability for programming training. // Innovative infotechnologies for science, business and education / Vilnius business college. ISSN 2029-1035. Vol. 1 (14) (2013), p. 3-9. -
Edukologija Čechamirienė, Gitana, Jadzgevičienė Violeta, Stankevičienė Eglė, VPU personalo poreikio mokytis informacinių ir komunikacinių technologijų tyrimas. // Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. [T.] 96 (2009), p. 122-128. -
Edukologija Kietavičienė O., Mažintė L., Stūronaitė J., Jadzgevičienė V. Meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodika. Vilnius: Raidos kryptys, 2016. 2016
Edukologija Arbutavičius, G., Čechamirienė, G., Stankevičienė, E., & Jadzgevičienė, V. (2016). Technology enhanced learning integration: VBC case analysis. Innovative infotechnologies for science, business and education, 3-11. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
- ČECHAMIRIENĖ, G.; JADZGEVIČIENĖ, V.; STANKEVIČIUS, J., Programavimo pagrindai: laboratoriniai darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 231 p. ISBN 9789955204169.
2016 Kietavičienė O., Mažintė L., Stūronaitė J., Jadzgevičienė V. Meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodika.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C1 C1
vokiečių A1 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Objektinis programavimas
Pirmosios pakopos Projektų valdymo principai
Pirmosios pakopos Procedūrinis programavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Middlesex University, Institute for Work Based Learning UK Patirtinio mokymosi akreditavimas (The Accreditation of Prior Experiential Learning) 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Anglų kalbos kursai 2018-2019
"Danske Bank" UNIQ Lietuva Agile pusryčiai 2018-2018
Moko IT, Microsoft Lietuva Lietuva Microsoft Office 365 nemokamų programų naudojimas įgyvendinant BDAR reikalavimus 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2006 Atvira virtuali informatikos mokytojų mokymo aplinka, Matematikos ir informatikos fakultetas. Vadovė prof. habil. dr. Joana Lipeikienė. Projekto tikslas didinti informatikos studijų pedagoginiame universitete prieinamumą, gerinti mokymo paslaugų kokybę. V.Jadzgevičienės parengti moduliai: „Programavimo pagrindai“, „Informacinės technologijos“.
2006-2008 Learning Game, LEU Matematikos ir informatikos fakultetas – partneris. Vadovė prof. habil. dr. Joana Lipeikienė. Projekto tikslas – video žaidimų galimybių ir mokomojo turinio apjungimas. Prieiga:< http://www.learningame.org/ >
2013-2015 Liepa: lietuvių šneka valdomos paslaugos, Lietuvos edukologijos universiteto Informatikos katedra – partneris. Projekto vadovas prof. Laimutis Telksnys. Prieiga: https://www.xn--ratija-ckb.lt/liepa/paslaugos-vartotojams/7469
2016-2016 Netradicinės meno terapijos metodo taikymas ugdymo kokybės gerinimui. Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-004