Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alina Kvietkauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas verslo magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų Ekonomikos daktaro laipsnis 2018
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Dostra Projects" Projektų vadovė 2007-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Vyresnioji vadybininkė 2012-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Doktorantūros skyrius Vadybininkė 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Lektorė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S, 03S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Kvietkauskienė Alina, Integrated knowledge, innovation and technology cluster as a self-regulating complex system // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013) p. 294-314 2013
04S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Kvietkauskienė Alina, Investment decisions in global financial markets: the experience of Lithuania // Entrepreneurial business and economics review (EBER), Cracow : Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 4 (2013) p. 21-35 2013
04S, 03S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Kvietkauskienė Alina, The technology of adaptive complex systems as an adequate synergy tool of knowledge, innovation and technology features designing universal sustainable development of country // International journal of transitions and innovation systems, Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 2 (2014) p. 104-114 2014
04S Kvietkauskienė Alina, Real time investments with adequate portfolio theory // Entrepreneurial business and economics review (EBER), Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 2, no. 4 (2014) p. 85-100 2014
04S Kvietkauskienė, A.; Maknickienė, N. 2015. The Use of Investment Portfolio Orthogonality to Secure Investment against Bank Interventions, Journal of System and Management Sciences (JSMS), 5(3):1-17 p. Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. 2015
04S Kvietkauskienė, A.; Martinkutė-Kaulienė, R. 2016. Analysis of global financial markets and its future perspectives, 9th International Scientific Conference "Business and Management 2016", May 12-13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika. p. 1-8. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. [M.kr.: 04S]. 2016
04S Kvietkauskienė A.; Plakys M. Impact indicators for stock markets return. Poslovna izvrsnost = Business Excellence. Zagreb: Economic faculty, Croatian Institute for Quality, Zagreb. ISSN 1846-3355. Vol. 11, no. 2 (2017), p. 59-83. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-11-15 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Kvietkauskienė Alina, Successful investment – market behavior and investing intelligence compatibility result // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 170-182
2013-02-07 Kvietkauskienė Alina, Sustainable investing – the new changes of science, business and society // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 41-46
2013-05-23 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Kvietkauskienė Alina, Investment in financial markets: avoidance of risk or looking for success? // 2nd international scientific conference "Problems of modern economy: global, national and regional context", May 23-24, 2013, Grodno, Belarus, Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno, 2013 p. [1-6]
2014-02-06 Kvietkauskienė Alina, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, The impact of globalization on the selection of financial makets // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 105-109
2014-05-15 Kvietkauskienė, A.; Martinkutė-Kaulienė, R. The application of utility function for investment decision-making, at the 8th International Scientific Conference Business and Management'2014, held on 15-16 May at Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania.
2014-05-16 Rutkauskas, A.V.; Kvietkauskienė, A.; Vyšniauskas, P. Hunting for sustainable investment return in global financial markets, at the 8th International Scientific Conference Business and Management'2014, held on 15-16 May at Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania.
2014-05-23 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Kvietkauskienė Alina, Projection of sustainable investment return in global financial markets // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекcт, Гродно : Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2014 p. 64-73
2015-11-12 Rutkauskas, A.V.; Kvietkauskienė, A. Danilevičienė, I. The Measurement and Management of Development Sustainability, at the 4th International Scientific Conference, Contemporary Issues in Business, Management and Education'2015, held on 12-13 November, 2015 at Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania.
2015-11-12 Kvietkauskienė, A.; Maknickienė, N. The Use of Investment Portfolio Orthogonality to Secure Investment Against Bank Interventions, at the 4th International Scientific Conference, Contemporary Issues in Business, Management and Education'2015, held on 12-13 November, 2015 at Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania.
2016-05-12 Kvietkauskienė, A.; Martinkutė-Kaulienė, R. Analysis of Global Financial Markets ant its Future Perspectives, 9th International Scientific Conference Business and Management'2016, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2016 May 12-13.
2016-11-24 Kvietkauskienė, A. Įmonių finansinio patikimumo vertinimas – kaip vienas iš sėkmingo investavimo komponentų, Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Socialinė įtrauktis ir švietimo įstaigų veikla: sumaniosios edukacijos link, Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Vilnius, 2016 m. lapkričio 24 d.
2017-02-09 Jokubauskaitė, S.; Kvietkauskienė, A. Tvarios grąžos puoselėjimas akcijų rinkose, 20-oji Lietuvos jaunųjų mokslinkų konferencija "Verslas XXI amžiuje". VGTU, Verslo vadybos fakultetas.
2017-05-11 Kvietkauskienė, A.; Martinkutė-Kaulienė, R. Performance Evaluation of Stock Markets, 5 th International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Education'2017, May 11-12, 2017, Vilnius.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Finansų valdymas
Pirmosios pakopos Vertės inžinerija
Pirmosios pakopos Investicijų ekonomika
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika)
Pirmosios pakopos Verslo finansai
Pirmosios pakopos Finansinės rinkos ir institucijos
Pirmosios pakopos Įmonių finansų valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lidso Universiteto Matematikos mokykla Didžioji Britanija Stažuotė 2014-2014
Rygos Technikos universitetas Latvija Stažuotė 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminaras "Į studentą orientuotas mokymas(is), rengiant dalykų aprašus" 2016-08-29 (6 akademinės valandos). 2016-2016
Rygos technikos universitetas Latvija Stažuotė 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas "Andragogikos pagrindai" (21 akademinė valanda). 2017-2017
Krokuvos ekonomikos universitetas Lenkija Stažuotė 2017-2017
Kauno technologijos universitetas Lietuva Bloomberg rinkų analitika (mokymai) 2017-2017
Kauno technologijos universitetas Lietuva Bloomberg rinkų analitika (mokymai) 2017-2017
Krokuvos ekonomikos ekonomikos universitetas Lenkija Mokslinė stažuotė 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2017-2019 Projekto "Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas", Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001, 5 veiklos 2.1.1. poveiklė, finansuoja ES struktūriniai fondai 2014-2020. Pareigos - vyresnysis ekspertas.