Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jurgita Židanavičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statistikos ir mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentė, lektorė, docentė 2003--
Matematikos ir Informatikos institutas Inžinierė programuotoja 2003-2008
Lietuvos bankas Vyresnioji statistikė 2008--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2016 Automobilių kelių dangų konstrukcijų skaičiavimo diegimas (II etapas)
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P Židanavičiūtė Jurgita. Logit analysis of genetic data // Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 13, no. 1 (2008), p. 135-144. 2008
01P; 06B Butkuvienė Irena; Ivaškevičienė Loreta; Nogienė Giedrė; Židanavičiūtė Jurgita. Аортокоронарное шунтирование у больных с выраженной дисфункцией левого желудочка: отдаленные результаты и значение выявления жизнеспособности миокарда. Кардиология = Kardiologiia / Российский национальный конгресс кардиологов 5-7 октября 2010 г, г. Москва. Москва: Издательство "Бионика". ISSN 0022-9040. Vol. 49, no. 12 (2009), p. 39-42. 2009
01P Radavičius Marijus; Židanavičiūtė Jurgita. Semiparametric smoothing of sparse contingency tables. // Journal of statistical planning and inference. ISSN 0378-3758. Vol. 139, iss. 11 (2009), p. 3900-3907. 2009
02T, 01P Židanavičiūtė Jurgita, Vaitkus Audrius, Tiesinių mišriųjų modelių taikymas kelio dangos savybių pakartotiniuose matavimuose // Lithuanian Journal of Statistics, Vilnius : Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 54, no. 1 (2015) p. 101-109. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Židanavičiūtė Jurgita, Semiparametric smoothing of sparse contingency tables // Journal of Statistical Planning and Inference. 8th Tartu Conference on Multivariate Statistics/6th Conference on Multivariate Distributions with Fixed Marginals Univ Tartu, Tartu, ESTONIA, JUN 26-29, 2007, Elsevier Science BV: Netherlands p. 3900-3907. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Vaitkus Audrius, Andriejauskas Tadas, Jateikienė Laura, Židanavičiūtė Jurgita, Optimized asphalt mixtures for noise reduction in Lithuanian roads // Applied mechanics and materials. Selected, peer reviewed papers from the International Conference on Machinery, Electronics and Control Simulation (ICMECS 2014), September 27-28, 2014, Weihai, Shandong Province, China, Zurich : Trans Tech Publications p. 618-621. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, SCOPUS, Chemical Abstracts, EI Compendex Plus];
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Ekonometrija
Pirmosios pakopos Diferencialinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Ekonometrija 2
Pirmosios pakopos Integralinis skaičiavimas