Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Audrius Krukonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Lithill“ Programuotojas 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2010-2014
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2014 Sukurti stebėjimo sistemos programinę įrangą
2014-2015 Skaitinio intelekto algoritmų, skirtų susieti netiesioginius fizikinius dydžius su konkrečiomis PET butelio sienelės storio reikšmėmis, sukūrimas ir tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Pomarnacki Raimondas, Krukonis Audrius, Lygiagrečioji daugialaidžių mikrojuostelinių linijų sintezė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011) p. 104-109 2011
01T Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Investigation of microstrip lines dispersion by the FDTD method // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 9 (115) p. 51-54 2011
01T Krukonis Audrius, Mikučionis Šarūnas, Susietųjų mikrojuostelinių linijų dažninės charakteristikos // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013) p. 173-180 2013
01T Krukonis Audrius, Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, The influence of non-uniformity of the multi- conductor line parameters on frequency responses of the meander delay line // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 6 (2013) p. 81-86 2013
01T Krukonis Audrius, Mikučionis Šarūnas, Daugialaidės linijos parametrų netolygumų įtaka meandrinių vėlinimo linijų dažninėms charakteristikoms // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014) p. 211-217 2014
01T Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, Gurskas Antanas, Krukonis Audrius, The influence of the air gap on the characteristics of the double-shielded microstrip delay devices // Przegląd elektrotechniczny, Warsaw : Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 90, iss. 6 (2014) p. 275-279 2014
01T Pomarnacki Raimondas, Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Acceleration techniques for analysis of microstrip structures // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 5 (2014) p. 108-111 2014
01T Gurskas Antanas, Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Investigation of phase delay dispersion of the meander lines using hybrid technique // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 21, no. 2 (2015) p. 34-38 2015
01T Metlevskis, Edvardas; Martavičius, Romanas; Katkevičius, Andrius; Plonis, Darius; Krukonis, Audrius. Parametric synthesis of meander slowwave system with additional shields. Acta Physica Polonica A. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 130, no. 6 (2016), p. 1435-1438. 2016
01T Plonis, Darius; Katkevičius, Andrius; Krukonis, Audrius; Šlegerytė, Vaiva; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas. Predicting the frequency characteristics of hybrid meander systems using a feed-forward backpropagation network // Electronics. Basel : MDPI AG. eISSN 2079-9292. 2019, vol. 8, iss. 1, art. no. 85, p. 1-13 2019
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Multiconductor microstrip line modelling using FDTD method // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 60-63.
2015-01-01 Gurskas Antanas, Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Sectional meander microstrip delay line: interconnection modelling // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-5]
2016-10-20 Serackis, Artūras; Miniotas, Darius; Katkevičius, Andrius; Krukonis, Audrius; Plonis, Darius. The study of extraneous conditions that affect tilt-based pointer movements. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20-22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579592, p. 92-96.
2017-10-25 Sledevič, Tomyslav; Plonis, Darius; Katkevičius, Andrius; Krukonis, Audrius. Investigation of open cylindrical multilayer waveguides filled with biological tissue // The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25, 2017 : proceedings. New York : IEEE, 2017
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C2 B2
rusų B1 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kompiuterių architektūra
Pirmosios pakopos Operacinių sistemų koncepcijos
Pirmosios pakopos Elektronikos inžinerijos įvadas
Pirmosios pakopos Kompiuterių tinklai
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 1
Pirmosios pakopos Signalai ir sistemos
Pirmosios pakopos E-paslaugų technologijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "Geozondas" Lietuva Parengti naujas užduotis pratimams arba laboratoriniams darbams 2017-2017