Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Titas Dėjus
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1979
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1992
Vilniaus technikos universitetas docentas 1995
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
construction company in Palanga construction manager 1979-1985
VTU(VGTU), Department of construction Technology and Management assistant, associate professor 1985-2015
Lithuanian forensics institute (1995-1998,now - LFC) expert 1995-2015
Representatives GYPROC Baltics (BPB GYPROC) consultant 1998-2000
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Dėjus Titas, Safety of technological projects using multi-criteria decision making methods // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 2 (2011) p. 177-183 2011
02T Dėjus Titas, Antuchevičienė Jurgita, Assessment of health and safety solutions at a construction site // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 5 (2013) p. 728-737 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Dėjus Titas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Darbų saugos sprendimai [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574184 (2012), [psl.: 220], [aut. lankų.: 10,20]
2012 Dėjus Titas, Darbuotojų saugos sprendiniai technologinėse kortelėse; ISBN 9786099523347 (2012), [psl.: 70], [aut. lankų.: 5,00]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Dėjus Titas, Analysis of sensitivity of parameters in SAW method using // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 1,00]
2001-01-01 Dėjus Titas, Mitkus Sigitas, Evaluation model of dry mixes for plasterboards // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 0,50]
2004-01-01 Dėjus Titas, Viteikienė Milda, Analysis of work safety systems in construction companies // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 193-198. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Dėjus Titas, Viteikienė Milda, Analysis of work safety systems in construction companies // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6
2007-01-01 Dėjus Titas, Accidents on construction sites and their reasons // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7]
2007-01-01 Dėjus Titas, Accidents on construction sites and their reasons // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 241-247. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-01-01 Dėjus Titas, Features of preparing of safety solutions in technological projects and possibilities to use multi-criteria decision making methods in construction design stage // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 391-398
2010-01-01 Dėjus Titas, Features of preparing of safety solutions in technological projects and possibilities to use multi-criteria decision making methods in construction design stage // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 391-398
2013-01-01 Pranka Deividas, Dėjus Titas, Darbų saugos tobulinimo kryptis kelių statyboje // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-7]
2013-01-01 Dėjus Titas, Typical solutions for the construction site employees’ safety // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 238-243. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A2 A1
lenkų A2 A2 A1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastatų ardymo ir rekonstravimo technologijos
Pirmosios pakopos Statybos technologija ir mechanizavimas
Pirmosios pakopos Statybos procesų technologija 1
Pirmosios pakopos Statybos technologijos projektavimas
Pirmosios pakopos Statybos procesų technologija 2
Pirmosios pakopos Statybos procesų technologija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB „Contestus projektai“ Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; vaizdajuostės ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas, parengimas 2014-2014
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1996-2015 darbų saugos teismo ekspertas