Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas civilinė inžinerija, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas civilinė inžinerija magistratūra, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Technikas 2002-2003
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Tyrėjas 2002-2005
Vilniaus Gedimino technikos universiteras Assistentas 2003-2007
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Docentas 2007--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimas
2011-2012 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas. Visuomeninio transporto ir dviračių infrastruktūros dalys
2013-2013 Studijos dėl miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemų, gatvių projektavimo ir statybos reglamentavimo tobulinimo parengimas
2018-2018 Lietuvos Bendrojo plano parengimas. Esama būklė.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 04T Burinskienė Marija, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Tuminienė Faustina, Public transport integration into urban planning // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 2 (2011) p. 84-90 2011
02T, 03T Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Grigonis Vytautas, Paliulis Gražvydas Mykolas, The extent of influence of O-D matrix on the results of public transport modeling // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012) p. 165-171 2012
02T Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Ratkevičiūtė Kornelija, Lingytė Ineta, Čygaitė Laura, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Antov Dago, Metsvahi Tiit, Toth-Szabo Zsuzsanna, Varhelyi Andras, Policy instruments for managing road safety on EU-roads // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012) p. 397-404 2012
02T, 03T Laurinavičius Alfredas, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Ratkevičiūtė Kornelija, Čygaitė Laura, Skrodenis Egidijus, Antov Dago, Smirnovs Janis, Bobrovaitė-Jurkonė Birutė, Policy instruments for managing EU road safety targets: road safety impact assessment // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 1 (2012) p. 60-67 2012
03T, 02T Grigonis Vytautas, Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Dumbliauskas Vytautas, Barauskas Andrius, Modelling a passenger car system based on the principles of sustainable mobility in Vilnius City // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 3 (2014) p. 334-341 2014
02T, 03T Ušpalytė-Vitkūnienė, Rasa; Laureshyn, Aliaksei. Perspectives for surrogate safety studies in East-European countries = Surogatinių eismo saugos studijų perspektyvos Rytų Europos šalyse = Aizvietojošo satiksmes drošības pētījumu perspektīvas austrumeiropas valstīs // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. eISSN 1822-4288. 2017, Vol. 12, no. 3, p. 161-166. DOI: 10.3846/bjrbe.2017.19. [VINITI; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0,698 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,500] 2017
03T,02T Zalar, Dušan; Ušpalytė-Vitkūnienė, Rasa; Rebolj, Danijel; Lep, Marjan. A methodological framework for measuring the level of convenience of transport ticketing systems // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2018, Vol. 33, iss. 2, p. 555-566. DOI: 10.3846/16484142.2017.1300783. [Scopus; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science); IndexCopernicus] [Citav. rod.: 1,163 (2016, InCites JCR SCIE)] 2018
02T,03T Nigro, Marialisa; Petrelli, Marco; Ušpalytė-Vitkūnienė, Rasa; Žilionienė, Daiva. Understanding the walkability propensity // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Riga : RTU Press. ISSN 1822-427X. eISSN 1822- 4288. 2018, Vol. 13, iss. 2, 7, p. 139-145. DOI: 10.7250/bjrbe.2018-13.408. [VINITI; Scopus; Computers & Applied Sciences Complete; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0,698 (2016, InCites JCR SCIE)] 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Burinskienė Marija, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Моделирование транспортной ифраструктуры с использованием информационных систем // Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния, Екатеринбург, 2003 p. 120-124
2004-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, The principles of organization of public transport trafic // Mobilita'04[elektroninis išteklius, Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004 p. 1-6
2004-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Gaučė Kristina, Safety planning for priority transport in Vilnius = // Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах, Санкт-Петербург, 2004 p. 194-399
2004-01-01 Burinskienė Marija, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Особенности качества обслуживания общественным транспортом // Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния: материалы X международной (тринадцатой екатеринбургской) научно-практической конференции 14-15 июня 2004 года, Екатеринбург : Изд. АМБ, 2004 p. 151-155
2005-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Analysis of the criterion of public transport accessibility in Vilnius // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6
2005-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Analysis of the criterion of public transport accessibility in Vilnius // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 646-651. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Determination of factors that influence public transport // Urban transport XIII: urban transport and the environment in the 21st century, Southampton : WIT Press. p. 327-336. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Integration of public transport and urban planning // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Vitkūnas Saulius, Public transport systems in Baltic states // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Vitkūnas Saulius, Public transport systems in Baltic states // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1081-1086. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Integration of public transport and urban planning // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1075-1080. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2011-01-01 Zokaitis Egidijus, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Paliulis Gražvydas Mykolas, Development of the transport system in the downtown area of Marijampolė // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1018-1023. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Zokaitis Egidijus, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Paliulis Gražvydas Mykolas, Development of the transport system in the downtown area of Marijampolė // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1018-1023
2012-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Grigonis Vytautas, Trends of public transport development in Vilnius: passengers flows simulation and economical feasibility // 2012 International Conference on Electronics, Information and Communication Engineering (EICE 2012), March 1‐2, 2012, Macau, China. Lecture Notes in Information Technology, Newark : Information Engineering Research Institute, 2012 p. 98-104. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Čygas Donatas, Traffic safety mistakes in designing of cycle paths // 26th ICTCT Workshop 2013: Sustainable and safe road design from a human behaviour point of view - Challenges for interdisciplinary work in road safety. October 24-25, 2013, Maribor, Slovenia, Maribor : ICTCT, 2013 p. [1-6]
2014-01-01 Venckauskaitė Jūratė, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Skripkienė Rūta, Palevičius Vytautas, The influence of engineering infrastructure on the quality of life in Kaunas city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]
2014-01-01 Ciaffi Francesco, Cipriani Ernesto, Petrelli Marco, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, A new methodology for the public transport network design // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Venckauskaitė Jūratė, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Skripkienė Rūta, Palevičius Vytautas, The influence of engineering infrastructure on the quality of life in Kaunas city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Ciaffi Francesco, Cipriani Ernesto, Petrelli Marco, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, A new methodology for the public transport network design // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-6
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Miestų viešasis transportas
Antrosios pakopos Miesto informacinės sistemos
Antrosios pakopos Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Antrosios pakopos Susisiekimo infrastruktūros planavimas
Pirmosios pakopos Miestų gatvės
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lundo Universitetas Švedija Darnus transporto infrastruktūros planavimas, viešojo transporto keleivių srautų modeliavimas 2005-2005
PTV Groupe Vokietija Miesto transporto srautų modeliavimo kursai 2006-2006
ELTIS Lenkija Miesto transporto socializavimas ir ribojimas 2009-2009
Volkswagen vasaros mokykla Vokietija Inovatyvūs ir subalansuoti transporto sprendimai didiesiems miestams 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2002-2004 PORTAL .Transporto mokslinių tyrimų ir mokymosi skatinimas
2003-2005 Step by Step. Kelionių dviračiais ir viešuoju transportu skatinimas
2006-2008 PROCEED. Sėkmingo aukštos kokybės viešojo transporto organizavimo ir plėtros principai
2011-2012 Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione, BALTRIS