Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Stanislav Stupak
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas (dabar VGTU) inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1973
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1978
Lietuvos mokslo taryba docentas 1988
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VISI(VGTU) Statybinės mechanikos katedros asistentas 1973-1974
VISI(VGTU) Statybinės mechanikos katedros aspirantas 1974-1977
VISI(VGTU) Medžiagų atsparumo katedros vyr. dėstytojas, docentas 1978-1988
VGTU Statybos fakulteto prodekanas 1988-1995
VGTU Studijų prorektoriaus padėjėjas 1996-1997
VGTU Medžiagų atsparumo katedros docentas, katedros vedėjas (1999-2001, 2012-2014) 1998-2014
VGTU Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedra docentas, katedros vedėjas 2014-2017
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2012 Daugiaciklio irimo proceso ir plyšėjimo mikromechanizmo dviejų klasių plienuose tyrimas
2012-2013 Virinto plieno, skirto arkties sąlygoms (Vaculok), atsparumo daugiacikliam apkrovimui tyrimas
2012-2013 Plastiškojo ketaus irimo proceso ir plyšio stabdymo tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Stonkus Rimantas, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Petraitis Gediminas, Stupak Stanislav, High-cyclic failure analysis of welded cast iron plates // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2011, T. 17, nr. 2 p. 120-125 2011
Mechanika. 09T Stupak, Stanislav; Krenevičius, Algimantas; Kačianauskas, Rimantas; Selivonec, Jelena. Duplex positioning method for increasing the fatigue life of threaded connections under eccentric loading // Journal of mechanical science and technology. New York: Springer. ISSN: 1738-494X, eISSN: 1976-3824. 2017, Vol. 31, iss. 2, p. 733-752. [Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 09T] [Citav. rod.: 0,761 (2015, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 A. E. Čižas, A. Jaras, R. Kačianauskas, A. Krenevičius, S. Stupak, M. Šukšta, J. Tretjakovas, K. Vislavičius. Medžiagų mechanikos elektroninis vadovėlis [CD] / [elektroninis išteklius] = Computer-aided manual of mechanics of material. [redaktorius A. Čižas]; ES Programos ir struktūriniai fondai, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 1 kompakt. diskas
2013 Čižas Algirdas Eduardas, Stupak Stanislav, Medžiagų mechanika: sudėtingų uždavinių sprendimas; ISBN 9786094574597 (2013), [psl.: 102], [aut. lankų.: 3,13]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Petraitis Gediminas, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Stupak Stanislav, Raulynaitis Juozas, Dviejų sluoksnių ketaus atsparumo daugiacikliam lenkimui tyrimas // Mechanika-2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 161-166
2004-01-01 Petraitis Gediminas, Šukšta Marijonas, Stupak Stanislav, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Ketaus su poringuoju sluoksniu daugiaciklio lenkiamojo stiprumo tyrimas // Mechanika-2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 115-119
2005-01-01 Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Krenevičius Algimantas, Stupak Stanislav, Šukšta Marijonas, Kliukas Romualdas, Low cycle crack propagation and loosening in the critcal joints // Eurosteel 2005, Aachen : Druck und Verlagshaus Mainz GmbH, 2005 [Aut. ind. 0,20]
2005-01-01 Petraitis Gediminas, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Stupak Stanislav, Ketaus su skirtingomis struktūromis atsparumas cikliniam apkrovimui // Mechanika - 2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 51-55
2005-01-01 Baušys Romualdas, Dundulis Gintautas, Kačianauskas Rimantas, Markauskas Darius, Stupak Stanislav, Ušpuras Eugenijus, Assessment of the floor response spectra of the Ignalina nuclear power plant // Earthquake Resistant Engineering Structures V, Southampton : WIT Press. p. 809-816. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Bobyliov Konstantin, Krenevičius Algimantas, Šukšta Marijonas, Stupak Stanislav, Strength of high-cycle fatigue of non-homogeneous cast iron // EUROMECH - MECAMAT 2006, 9th European Mechanics of Materials Conference, Local approach to fracture: Moret sur Loing, France May 9 - 12, 2006, Paris : Mines Paris, 2006 p. 335-340
2006-01-01 Stupak Stanislav, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Bobyliov Konstantin, Section properties of fracture of compact specimen with defects // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 335-339. [Duomenų bazės: INSPEC]
2007-01-01 Baušys Romualdas, Dundulis Gintautas, Kačianauskas Rimantas, Kutas Remigijus, Markauskas Darius, Rimkevičius Sigitas, Stupak Eugeniuš, Stupak Stanislav, Šukšta Marijonas, Development of the 3D finite element model for dynamic analysis of the Ignalina nuclear power plant reactor building // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6]
2007-01-01 Baušys Romualdas, Dundulis Gintautas, Kačianauskas Rimantas, Kutas Remigijus, Markauskas Darius, Rimkevičius Sigitas, Stupak Eugeniuš, Stupak Stanislav, Šukšta Marijonas, Development of the 3D finite element model for dynamic analysis of the Ignalina nuclear power plant reactor building // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 898-903. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Selivonec Jelena, Krenevičius Algimantas, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Stupak Stanislav, Šukšta Marijonas, Influence of nut structure upon load distribution on turns of threaded connections // Mechanika-2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 259-263. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2008-01-01 Kliukas Romualdas, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Stupak Stanislav, The fatigue and mechanical properties of steel // Eurosteel 2008, Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008 p. 905-910
2008-01-01 Bobyliov Konstantin, Stupak Eugeniuš, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Stupak Stanislav, Investigation of the influence of defects on CT specimens fatigue crack threshold // Mechanika-2008: proceedings of the 13th international conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 67-72. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2009-01-01 Petraitis Gediminas, Stupak Stanislav, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Fracture analysis of layered cast iron // Mechanika-2009: proceedings of the 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2009. p. 320-325. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-01-01 Petraitis Gediminas, Stonkus Rimantas, Stupak Stanislav, Cyclic fracture parameters of seminatural cast iron specimen with weld // Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8,9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 346-350. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Petraitis Gediminas, Stupak Stanislav, Šukšta Marijonas, Fatigue fracture analysis of strength cast iron samples // Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 205-208
2013-01-01 Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Petraitis Gediminas, Stupak Stanislav, Stupak Eugeniuš, Crack formation peculiarities at the notches of eccentric tension specimens // Mechanika'2013, Kaunas : Technologija, 2013 p. 146-149. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]
2014-01-01 Petraitis Gediminas, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Stonkus Rimantas, Stupak Stanislav, Effect of defects on cast iiron stress intensity factor // Mechanika'2014, Kaunas : Technologija, 2014 p. 192-196
2015-01-01 Petraitis Gediminas, Leonavičius Mindaugas Kazimieras, Stupak Eugeniuš, Stupak Stanislav, Mechanical properties and resistance to cyclic loading of cast steel A216 // Mechanika'2015, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015 p. 205-208
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
italų B2 B2 B1
lenkų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inžinerinių objektų projektavimas
Antrosios pakopos Baigtinių elementų metodas ir kompiuterinės technologijos
Pirmosios pakopos Difuzijos uždavinių modeliavimas
Pirmosios pakopos Medžiagų mechanika 1
Pirmosios pakopos Deformuojamo kūno mechanika
Pirmosios pakopos Medžiagų mechanika 2
Pirmosios pakopos Medžiagų mechanika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Milano politechnikos institutas Italia Medžiagų mechanika 1981-1982
Pavijos universitetas Italia Tempus 1996-1996
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminaras „Į studentą orientuota aktyvi paskaita“ (Alternatyva andragogikos pagrindams) 2016-11-15 (6 akademinės valandos): 2016-2016