Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kristina Garškaitė-Milvydienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas Kvalifikacinis diplomuoto inžinieriaus laipsnis (diplomas su pagyrimu), aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinės ekonomikos ir vadybos specialybės magistrų studijos, Vadybos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaro laipsnis 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB “Vilija” Inžinierė – konstruktorė 1994-1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos katedra Asistentė 1996-1998
Ekonomikos ir privatizacijos institutas Asistentė 1997-1998
Lietuvos ūkio institutas (Ekonomikos ir privatizacijos institutas) Mokslinė bendradarbė 1998-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra Jaunesnioji mokslo darbuotoja, asistentė 2000-2003
LR Finansų ministerija Vyriausioji specialistė 2003-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedros ir Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros Asistentė 2005-2007
Ekonomikos institutas Vyresnioji ekonomistė 2007-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2007-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Docentė 2011-2016
Vilniaus Gedinimo technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Lektorė 2016-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Docentė 2018-2023
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 04S Garškaitė-Milvydienė Kristina, Diagnostics of bankruptcy threat to enterprises // Journal of security and sustainability issues, Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 3 (2012), p. 197-203. 2012
03S, 04S Garškaitė-Milvydienė Kristina, Įmonių restruktūrizavimo gairės // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 249-258. 2013
03S, 04S Garškaitė-Milvydienė Kristina, Įmonių restruktūrizavimo aspektai ir jo įgyvendinimo būdai // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 4 (2014), p. 328-338. 2014
03S, 04S Garškaitė-Milvydienė Kristina, Anti-crisis management of enterprises as precondition of sustainable entrepreneurship // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.4 (2014), p. 187-203. 2014
03S, 04S Peculiarities of bankruptcies, restructuring, mergers and acquisitions in Lithuania in the post-crisis period. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 5 (2016), p. 546-556. 2016
03S, 04S Energy security issues in contemporary Europe // Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. eISSN 2029-7025. Vol. 7, no. 3 (2018), p. 387-398. 2018
03S, 04S Energy efficiency in the long run in the selected European countries // Economics and sociology. Szczecin: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. eISSN 2306-3459. Vol. 11, iss. 1 (2018), p. 245-254. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Garškaitė-Milvydienė Kristina, Įmonių bankroto grėsmės diagnostika: daktaro disertacija: socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). Vilnius: Technika, 2011. 160 p. ISBN 9789955287827.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Garškaitė-Milvydienė Kristina, Įmonių bankrotą įtakojantys veiksniai // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius: Technika, 2003. 86-91 p.
2015-05-14 Garškaitė-Milvydienė Kristina, Įmonių antikrizinis valdymas ir jų krizinių būklių sprendimų galimybės, 5-oji tarptautinė mokslininkų konferencijos “Practice and Research in Private and Public Sector – 2015”, įvykusios gegužės 14 – 15 d., medžiaga (straipsnių rinkimys). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 272–291 p. Conference Proceedings ISSN (online) 2029-7378.
2017-05-11 Cross-Border Mergers and Acquisitions Factors in Joining the European Union Countries. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University: conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.: 03S, 04S].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 B1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Finansų inžinerija
Antrosios pakopos Finansų inžinerijos objektas ir metodai
Pirmosios pakopos Kainodara
Pirmosios pakopos Finansinė analizė
Pirmosios pakopos Finansų valdymo kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Finansų valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB „Impar reklama“ Lietuva Kainodaros organizavimas įmonėse. Įmonių finansų valdymas. 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Į studentą orientuota aktyvi paskaita (Alternatyva andragogikos pagrindams) 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Andragogikos pagrindai (21 akad. val.) 2017-2017
UAB "Apskaitos kalba" Lietuva Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindai (60 a.v.) 2017-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dalykinės anglų kalbos kompetencijos ugdymas universitete (40 akad. val.) 2018-2018
Kita veikla
Moksleivių Finansų olimpiados Vertinimo komisijos narė, VGTU.
Finansų inžinerijos katedros sekcijos pirmininkė konferencijose:  Tarptautinė mokslininkų konferencija „Contemporary Issues in Business, Management and Education“ (Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos), VGTU;  Jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“, VGTU;  Tarptautinė mokslininkų konferencija „Business and Management“ (Verslas ir vadyba), VGTU.
Recenzentė konferencijose ir leidiniuose: • Jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“, vasario mėn., VGTU; • Tarptautinė mokslininkų konferencija „Business and Management“ (Verslas ir vadyba), gegužės mėn., VGTU; • Tarptautinė mokslininkų konferencija „Contemporary Issues in Business, Management and Education“ (Šiuolaikinės verslo, vadybos ir švietimo problemos), lapkričio mėn., VGTU; • Mokslo leidinys „Verslas, teorija ir praktika“, VGTU.