Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jurijus Zaranka
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Vilniaus autobusai“ šaltkalvis 1990-1991
UAB „Vilniaus autobusai“ sunkvežimio vairuotojas 1991-1994
UAB „Vilniaus autobusai“ autobuso vairuotojas – konduktorius 1994-1997
UAB „TOKS“ autobuso vairuotojas – konduktorius 1997-1999
UAB „Toro“; Vilniaus aukštesnioji transporto mokykla; UAB „JTMC“ antraeilėse pareigose vairavimo mokytojas ir vairavimo instruktorius 1998-2017
UAB „Vilniaus autobusai“ autobuso vairuotojas – konduktorius 2000-2001
UAB „Vilniaus autobusai“ Eismo tarnybos Transporto skyriaus vadybininkas 2001-2004
UAB „Vilniaus autobusai“ Eismo tarnybos Eismo skyriaus viršininkas 2004-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Automobilių transporto katedra Asistentas 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Automobilių transporto katedra Lektorius 2009-2017
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Autobusų parko vadovas 2011-2017
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2008-2013 "Kelių transporto priemonių vairuotojų elgsenos veiksnių įtakos eismo saugai tyrimas". Daktaro disertacija
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T, 03T Kilikevičius Artūras, Kilikevičienė Kristina, Matijošius Jonas, Zaranka Jurijus, Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 238-244. 2015
03T, 09T Kilikevičius Artūras, Kilikevičienė Kristina, Matijošius Jonas, Zaranka Jurijus, Saulės elementų dinaminių charakteristikų tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 245-250. 2015
03T, 04T Kažukauskas Martynas, Gusarovienė Modesta, Zaranka Jurijus, Matijošius Jonas, Vilniaus miesto aplinkos oro taršos tyrimas atsižvelgiant į kelių transporto priemonių srauto sudėtį // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. Nr. 2(8) (2016) p. 61-68. 2016
03T, 10T, 09T Kilikevičius Artūras, Kilikevičienė Kristina, Matijošius Jonas, Zaranka Jurijus, Autobuso amortizatorių analitiniai dinaminiai tyrimai // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1 p. 127-132. 2016
03T, 10T, 09T Kilikevičius Artūras, Kilikevičienė Kristina, Matijošius Jonas, Čižiūnienė Kristina, Zaranka Jurijus, Autobuso analitiniai dinaminiai tyrimai // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1 p. 133-142. 2016
09T Piščalov Artur, Kilikevičius Artūras, Matijošius Jonas, Zaranka Jurijus, Tiesiaeiges pozicionavimo sistemos valdymo metodų tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. Nr. 2(8) (2016) p. 138-146. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Bogdanovičius Zenonas; Zaranka, Jurijus; Pečeliūnas, Robertas. Influence of distracting factors on the drivers' reaction. Driver occupational safety. Perception and behaviour. Poznan : Poznan University of Technology, 2011. ISBN 9788377751084, p. 7-16.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Влияние времени реакции водителя на безопасность дорожного движения // Современные научно-технические проблемы транспорта: сборник научных трудов V Международной научно - технической конференции, г. Ульяновск, 15-16 октября 2009 года, Ульяновск : УлГТУ, 2009 p. 99-103.
2009-01-01 , // , p. 210-213.
2011-01-01 Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Experimental research on influence of alcohol on drivers psychophysiological quality // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 155-158.
2013-01-01 Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Comparative research on the optical and acoustic psychomotor reaction of professional drivers // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 277-281.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
lenkų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Eismo saugumo teisinis reglamentavimas
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Automobilių projektavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Varšuvos Technologijos universitetas Lenkija Eismo saugumas 2010-2010
Rygos technikos universitetas Latvija Eismo saugumas 2011-2011