Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Giedrius Garbinčius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerija bakalauras 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerija magistras 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra doktorantas 1997-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra asistentas 1997-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas prodekanas 2001--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra docentas 2006--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Pumputis Vidmantas, Garbinčius Giedrius, Traffic management facilities used at intersection of Ukmergės and Geležinio Vilko streets in Vilnius // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 14, no. 3 (2013) p. 187-195. 2013
03T, 09T Melaika Mindaugas, Nagurnas Saulius, Pečeliūnas Robertas, Višniakov Nikolaj, Garbinčius Giedrius, Investigation on distribution of stresses in steel and aluminium alloy arms of a car suspension system // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, Nr. 6 (2013) p. 632-640. 2013
03T Prentkovskis Olegas, Garbinčius Giedrius, Peculiarities of the static and dynamic failure mechanism of long-term exploited gas pipeline steel // Advances in mechanical engineering, London : SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8132. Vol. 8, no. 4 (2016) p. [1-8]. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Automobilių techninė priežiūra ir remontas. Vilnius. Technika. eISBN 978-609-457-257-9
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1998-01-01 Lukoševičienė Ona, Garbinčius Giedrius, Krovinių pervežimo tarptautiniais maršrutais kokybis kvotavimas // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 98-102.
2001-01-01 Garbinčius Giedrius, Remontinio atstatomojo produkto panaudojimo vidaus degimo varyklyje galimybių tyrimas // Transporto priemonės - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 63-67.
2001-01-01 Pikūnas Alvydas, Pečeliūnas Robertas, Garbinčius Giedrius, Variklio rodiklių analizė, panaudojus remontinį-atstatomąjį mišinį "HADO" // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 276-279.
2003-01-01 Bartulis Vilius, Garbinčius Giedrius, Vibracinio volo jėgos parametrų priklausomybė nuo tankinamos plokštumos pasvirimo kampo // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 409-413.
2003-01-01 Garbinčius Giedrius, Bartulis Vilius, Variklio aušinimo skysčio nuosėdų įtaka tarpelio tarp stūmoklio ir cilindro dydžiui // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 414-420.
2011-01-01 Nagurnas Saulius, Garbinčius Giedrius, Evaluation of speedometer errors for used cars // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 131-135.
2011-01-01 Garbinčius Giedrius, Bartulis Vilius, Nagurnas Saulius, Analysis of professional drivers' training system in Lithuania // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 304-306.
2011-01-01 Sokolovskij Edgar, Prentkovskis Olegas, Kilikevičienė Kristina, Bartulis Vilius, Garbinčius Giedrius, PC-CRASH: Моделирование опрокидывания легкового автомобиля // Матеріали X міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», 19-21 квітня 2011 року. Том 3, Киïв : Національний авіаційний университет, 2011 p. 71-75.
2012-01-01 Garbinčius Giedrius, „VW“ markės automobilių gedimų tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 205-208.
2016-01-01 Prentkovskis Olegas, Junevičius Raimundas, Sokolovskij Edgar, Garbinčius Giedrius, Kliukas Romualdas, Analysis of the peer-reviewing process of the manuscripts being submitted to the research journal Transport // The seventh world congress "Aviation in the XXI-st century". Safety in aviation and space technologies, September 19-21 2016, Kyiv, Ukraine, Kyiv : National Aviation University, 2016 p. 1-5.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Automobilių techninė eksploatacija
Pirmosios pakopos Vidaus degimo varikliai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "SILBERAUTO" Lietuva naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas; paskaitų konspekto parengimas; vaizdajuostės ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas, parengimas 2010-2010
UAB „MOLLER AUTO“ Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas; vaizdajuostės ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas, parengimas 2010-2010