Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andrius Jaržemskis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transp. inžinerinė ekonomika ir vadyba, aukštasis išsilavinimas 2001
VGTU daktaras 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Transekspedicija" Transporto vadybininkas 2001-2001
UAB „Dastra“ Konsultantas 2001-2001
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Ekonomistas-analitikas 2001-2003
UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ (TOKS) Komercijos direktorius 2003-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2005--
Smart Continent LT UAB Direktorius 2005--
SĮ Vilniaus planas Nepriklausomas valdybos narys 2015--
SĮ Susisiekimo paslaugos Nepriklausomas valdybos narys 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2010 ES struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo projekto "EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas" įgyvendinimas
2011-2011 Mokslinis tiriamasis darbas Lietuvos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo sukaupimo tvarkymo ir naudojimo sistemos įvertinimas ir pasiūlymai
2013-2013 Tyrimas „Pasiūlymo dėl EK ILUC direktyvos įgyvendinimo galimas socialinis – ekonominis poveikis Lietuvos biodegalų gamybos sektoriui ir antros kartos biodegalų gamybos potencialo analizė“. Finansuota LR energetikos ministerijos.
2013-2013 Tyrimas „Mokesčių, skatinančių aplinkos apsaugą, identifikavimas bendroje mokesčių sistemoje. Pasiūlymai dėl aplinkos apsaugą skatinančių mokesčių didinimo ir naujų mokesčių įvedimo, atitinkamai mažinant kitų rūšių mokesčius“. Finansuota LR Energetikos ministerijos.
2014-2014 Nacionalinės susisiekimo plėtros programos 2014-2022 m. parengimas. Finansuota LR Susisiekimo ministerijos.
2014-2015 Tyrimas: Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo tarp ES ir JAV galimo poveikio Lietuvos prekybiniams ir investiciniams santykiams su JAV bei Lietuvos ekonomikai įvertinimas. Finsnsuota LR Užsienio reikalų ministerijos.
2015-2015 Tyrimas: Ekonominis ir finansinis poveikis Direktyvos 1370/2007. Finansuota: Europos Komisijos.
2015-2015 Tyrimo „Lietuvos nacionalinės alternatyviųjų degalų transporto sektoriuje rinkos plėtojimo ir atitinkamos infrastruktūros diegimo politikos sistemos, kurioje būtų numatyti nacionaliniai planiniai rodikliai bei tikslai ir priemonės alternatyviųjų degalų rinkos plėtojimui, sukūrimas pagal Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatas ir šios direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo analizė“ paslaugos
2015-2016 Tyrimas: Geležinkelių sektoriaus kaštų struktūra ir parama. Finansuota Europos Komisijos.
2015-2016 Keleivinio transporto autobusais Europoje tyrimas. Finansuota Europos Komisijos.
2016-1016 Tyrimas: Direktyvos 1371/2007 dėl keleivių vežimo geležinkeliais teisų įgyvendinimo vertinimas. Finansuota Europos Komisijos.
2016-2016 Tyrimas: Europos greitojo geležinkelio paslaugų saugumas. Finansuotas Europos Komisijos.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S, 03S, 03T Jaržemskis Andrius, Jaržemskis Vytautas, The differences in efficiency measurement: the case of Lithuanian railways // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 15, no. 2 (2014) p. 151-163. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Jaržemskis Andrius, Jaržemskis Vytautas, Krovininis transportas; ISBN 9786094575860 (2014), [psl.: 264]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Jaržemskis Andrius, Jaržemskis Vytautas, Krovinių vežimo geležinkeliais marketingo vystymo perspektyvos ir bendrųjų rinkos poreikių tyrimas // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 91-97.
2001-01-01 Jaržemskis Andrius, Keleivinių geležinkelių transporto priemonių eksploatavimo ekonominė analizė // Transporto priemonės - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 83-88.
2002-01-01 Jaržemskis Andrius, Šaudyklinių traukinių koncepcijos perspektyvos // Transporto priemonės - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 76-80.
2003-01-01 Jaržemskis Andrius, Krovinių srautų priverstinių transformacijų efektyvumo tyrimas // Transporto priemonės - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 103-108.
2003-01-01 Jaržemskis Andrius, Logistikos kanalų konkurencingumo veiksnių modeliavimas // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 155-163.
2005-01-01 Jaržemskis Andrius, Trečios šalies logistika: maršrutų parinkimas ir kontraktai Lietuvoje // Transport means - 2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 71-75.
2005-01-01 Jaržemskis Andrius, Determination of outsourcing logistics level in Lithuania // Transport means - 2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 148-151. [Duomenų bazės: ISI Proceedings, INSPEC];
2005-01-01 Jaržemskis Andrius, Nuo terminalų prie logistikos centrų: galimybės ir grėsmės // Transport means - 2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 145-149.
2006-01-01 Jaržemskis Andrius, Logistics centre concept in Lithuania - benefits vs. bottlenecks // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006. p. 9-13. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Jaržemskis Andrius, Links and nodes approach on freight routing // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 112-116.
2006-01-01 Jaržemskis Andrius, The peculiarities of behavior of logistics service providers and users in Lithuania = // trans & MOTAUTO'06: thirteenth International Scientific and Technical Conference on Transport, Road-Building and Hoisting & Hauling Technics and Technologies: 25-28 October 2006, Varna: proceedings, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2006 p. 116-118.
2007-01-01 Jaržemskienė Ilona, Jaržemskis Andrius, Research of the problems that intermodal transport faces in Europe // The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2007 p. 63-68. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Jaržemskis Andrius, Intermodality along East-West transnational transport corridor // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2007. p. 170-174. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Jaržemskienė Ilona, Barysienė Jurgita, Jaržemskis Vytautas, Jaržemskis Andrius, The feasibility study to transfer goods between ports of Klaipeda and Swinoujusce // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 113-122.
2008-01-01 Jaržemskis Andrius, Morkvėnas Renatas, Jaržemskis Vytautas, Research of technology transfer problems in Lithuania // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 123-128.
2008-01-01 Jaržemskis Andrius, Long distance intermodal transport corridor approach for crossing the Baltic sea // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. p. 207-212.
2009-01-01 Jaržemskis Andrius, Jaržemskis Vytautas, The research into methodology for evaluation of transport infrastructure investments // The 9th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat'09), 21-24 October 2009, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2009 p. 15-19.
2012-01-01 Jaržemskis Andrius, Drungienė Eglė, Research into user behaviour to evaluate demand for technical parameters of electric vehicles // Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 346-349. [Duomenų bazės: Scopus, Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
vokiečių B2 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Transporto paslaugų ekonomika
Antrosios pakopos Transporto politika ir inovacijos
Antrosios pakopos Integruotos transporto sistemos
Antrosios pakopos Logistinės sistemos struktūrinių elementų valdymas
Pirmosios pakopos Transporto veiklos teisinis reguliavimas
Pirmosios pakopos Verslo projektai transporte
Pirmosios pakopos Transporto politikos pagrindai
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2010 FP7 Transnew
2009-2011 FP7 CLOSER
2010-2012 FP7 COFRET
2012-2016 Gerosios praktikos erdvė kroviniam transportui, BESTFACT
2012-2015 FP7 AP2050+
2013-2016 FP7 METPEX
2016-- H2020 CIVITAS-PORTIS
2016-- H2020 CIVITAS-SUITS
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2007-2013 Lietuvos paskirtas ekspertas Europos Komisijos 7-os Bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos Transporto pakomitetyje.
2007-2013 Lietuvos nominuotas atstovas Europos kelių transporto technologinėje platformoje ERTRAC,
2012-2016 TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-01-01 / 2016-12-30
2012-2014 European Transport Research Review, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-01-02 / 2014-12-30
2012-2013 TRANSPORT, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-01-09 / 2013-09-30