Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Gamtos mokslų magistras 1993
Vilniaus pedagoginis universitetas ir Ekologijos institutas daktaras 1999
Vilniaus pedagoginis universitetas docentas 2003
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž., Miškinienė M., Norkienė E. Technologinių kompetencijų ugdymasis kaip mokymosi visą gyvenimą prielaida // Pedagogika: mokslo darbai. T. 113, Nr. 1, p. 123–131. 2014
07S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž. Technology Education – a Platform for Global Learning and National Identity Education // Education and Academic Self-Concept in the Globalized World. PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften. P. 411- 422. 2014
07S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž. Technology education in Lithuania - a tool for creating a sustainable future. Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-8071, p. 269-276. 2014
07S Miškinienė M., Sederevičiūtė–Pačiauskienė Ž., Motiejūnaitė–Trapikienė E. 7-8 klasių mokinių technologinių kompetencijų ugdymas mokant mitybos // Technologinio ugdymo aktualijos. Mokslinių straipsnių serija. Vilnius. p. 97–105. 2014
07S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž., Valantinaitė I. Professional purposefulness of the students of technologies education // Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, p. 247-254. 2016
07S Valantinaitė I; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž., Dislere V. Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic countries: the field of electronics // Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, p. 174-186. 2016
07S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž; Vainorytė B. The concurrent and consecutive models of initial teacher training problematics and tendencies// Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, p. 347-354. 2016
07S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė, Žilinskaitė-Vytienė Viktorija, Valantinaitė Ilona, A three-dimensional aproach in education for sustainable future // Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development, Lublin : Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017) p. 63-69. 2017
08S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž. Personal Branding on Facebook: How Teachers Stage Themselves on Social Media. INTED2018 Proceedings. ISBN: 978-84-697-9480-7. 2018
08S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž, Adomaitytė G., Žilinskaitė-Vytienė V., Vida Navickienė V., Valantinaitė I. Communication of Creativeness in Business Media. Creativity studies, 11:1, 201–212. 2018
08S Adomaitytė G., Žilinskaitė-Vytienė V., Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž, Valantinaitė I., Navickienė V. Shift of Creativity Concepts: From Mysticism to Modern Approach. Philosophy. Sociology, 29:3, 137-145. 2018
08S Navickienė Vida; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. vol. 12, iss, p. 49-60. 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2006 Guidelines for Consumer Education for Adults. Health section: S. Bailey, S. Kostanjevec, M.J. Zychowicz, Z. Sedereviciute–Paciauskiene, M. Makriyianni, G.L.Hansen. London. UK, 73 p.
2007 Sederevičiūtė Ž., Juškelienė V., Motiejūnaitė O., Vitėnienė I., Gerulaitis V. Vartojimo kultūros ugdymas // Vadovėlis ir CD. Vilnius. 248 p.
2007 Vartojimo kultūros ugdymo integruojamoji programa/ Parengė: Sederevičiūtė Ž. Juškelienė V., Motiejūnaitė O., Vitėnienė I., Gerulaitis V. Vilnius, 64 p.
2007 Sederevičiūtė Ž., Juškelienė V., Motiejūnaitė O., Vitėnienė I., Gerulaitis V. Vartojimo kultūros ugdymas // Mokomoji kompiuterinė programa (CD) Vilnius.
2007 Sederevičiūtė Ž. Vartojimo kultūros ugdymo integravimas į technologijų pamokas // Mokymo ir metodinė medžiaga. Vilnius. 64 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-01-01 Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė, Technology education in Lithuania - a tool for creating a sustainable future // Rural Environment. Education. Personality. (REEP), Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2015 p. 269-276. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Scopus, EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS];
2015-01-01 Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė, The concurrent and consecutive models of initial teacher training: problematics and tendencies // Rural Environment. Education. Personality. (REEP), Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2015 p. 347-354. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Scopus, EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS];
2016-01-01 Valantinaitė Ilona, Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė, Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic countries: the field of electronics // Rural Environment. Education. Personality. (REEP), Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2016 p. 174-186. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities, Scopus, EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS];
2016-01-01 Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė, Valantinaitė Ilona, Professional purposefulness of the students of technologies education // Rural Environment. Education. Personality. (REEP), Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2016 p. 247-254. [Duomenų bazės: Scopus, EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities];
2018-03-07 Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž. Personal Branding on Facebook: How Teachers Stage Themselves on Social Media. 12th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED2018), 5-7 March, 2018.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
lenkų A1 B2 A1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kultūros programos ir projektai
Antrosios pakopos Kūrybinių ir kultūros projektų vadyba
Pirmosios pakopos Tarpkultūrinė komunikacija ir vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Asociacija Agora Italija, Bergamo Lyderio rolė vadybos procesų tobulinime 2010-2010
Švietimo ir mokslo ministerija Belgija Lyderystės kompetencijų tobulinimas mokytojams ir jų rengėjams 2012-2012
MSS mokymosi vis gyvenimą centras Islandija Fizinio atsako medodas kaučinge 2013-2013
ASIIN Consult Vokietija Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas 2013-2013
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva Socialinių mokslų metodologija: Trys grindžiamosios teorijos versijos, teorija ir praktika 2015-2015
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva Statistinė analizė socialiniuose moksluose, faktorinė analizė 2015-2015
Lusafonos technikos ir humanitarinis universitetas Portugalija Vaizdo žaidimų studijų programų kūry\imas ir vadyba 2017-2017
Inovacijų mokymo ir orientavimo centras (Infol) Italija Konfliktų medijavimas: inovatyvūs mokymo metodai 2018-2018
National Taiwan University of Science and Technology; National Taipei University of Technology Taivanas Kūrybos komunikacija ir dizainas, susitikimas su vartotojų tyrimų laboratorijos, Technologijų perdavimo centro ir universitetų vadovais. 2018-2018
Barselonos dizaino ir inžinerijos mokykla (Elisava) ir įmonė ,,Domestic data Streamers" Ispanija Duomenų vizualizavimas, Duomenų dizaino magistro studijų programa 2018-2018
La Sapienza universitetas Ispanija, Roma Kultūros studijos verslo studijų programose 2019-2019
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-- Socialinio tyrėjo mokykla, narė
2017-- Lietuvos marketingo asociacijos narė
Kita veikla
2018 m. spalio 29-lapkričio 4, paskaitos Nacionaliniame Taivano mokslo ir technologijų universitete (Taipėjus, Taivanas), (asmeninio brendo kūrimas, tarpkultūrinė komunikacija).
2016 m lapkričio 6-12, paskaitos Fudano universitete (Šanchajus, Kinija), (tarpkultūrinė komunikacija).
2017 m. lapkričio 25 - 30 d. dėstymas Atėnų technologijų edukologijos institute, Verslo ir ekonomikos fakultete (tarpkultūrinė komunikacija).