Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Laima Dabulevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI) statybos ekonomikos ir organizavimo specialybė, inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1986
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Mechaninės technologijos fakultetas, Statybos ir kelių mašinų katedra reikalų tvarkytoja 1985-1991
Vilniaus technikos universitetas, Mechanikos fakultetas, Kelių tiesimo ir statybos mašinų katedra. reikalų tvarkytoja 1991-1994
Vilniaus technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Transporto technologinių įrenginių katedra reikalų tvarkytoja 1994-2017
Villniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Transporto technologinių įrenginių katedra reikalų tvarkytoja 1996-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Transporto technologinių įrenginių katedra lektorius (papildomos pareigos) 2008-2017
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2014 Bartulis, Vilius (sudaryt.); Nagurnas, Saulius (sudaryt.); Bobinienė, Virginija (sudaryt.); Valčackienė, Nijolė (sudaryt.); Dabulevičienė, Laima (sudaryt.). Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakultetui - 20 metų / sudarė Vilius Bartulis, Saulius Nagurnas, Virginija Bobinienė, Nijolė Valčackienė, Laima Dabulevičienė. Vilnius : Technika, 2014. 216 p. ISBN 9786094576805. [M.kr.: 07S]; [Aut. lankų sk.: 15,429]; [Aut. ind. aut. lankais: 3,086].
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Žygienė Rasa, Bogdevičius Marijonas, Dabulevičienė Laima, A mathematical model and simulation results of the dynamic system railway vehicle wheel–track with a wheel flat // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014) p. 531-537. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Navickienė Marina, Prentkovskienė Rasa, Prentkovskis Olegas, Обоснование качественной подготовки инструкторов вождения для учебных центров по вождению // Прикладные задачи математики в механике, экономике, экологии: материалы VI международной научной студенческой конференции. Г. Севастополь, 14-18 апреля 2008 г, Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2008 p. 125-128.
2009-01-01 Prentkovskis Olegas, Dabulevičienė Laima, Коэффициент вероятности повреждения головы при ударе автомобиля о недеформируемое защитное ограждение // Современные научно-технические проблемы транспорта: сборник научных трудов V Международной научно - технической конференции, г. Ульяновск, 15-16 октября 2009 года, Ульяновск : УлГТУ, 2009 p. 59-63.
2016-01-01 Bogdevičius Marijonas, Dabulevičienė Laima, Bogdevičius Paulius, Nikitin Vadim, Žygienė Rasa, Geoterminės jėgainės gavybinio gręžinio pereinamųjų hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimai // Jūros ir krantų tyrimai 2016: 9-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2016 balandžio 27-29 d, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016 p. 32-36.
2016-04-29 1. Bogdevičius, Marijonas; Janutėnienė, Jolanta; Dabulevičienė, Laima; Eglynas, Tomas; Bogdevičius, Paulius; Razmas, Saulius; Nikitin, Vadim; Žygienė, Rasa. Geoterminės jėgainės gavybinio gręžinio pereinamųjų hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimai // Jūros ir krantų tyrimai 2016: 9-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2016 balandžio 27-29 d. : konferencijos medžiaga Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2016, ISBN 9789955189015. p. 32-36. [M.kr.: 06T; 03T; 09T]; [Aut. ind.: 0,125].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 B2 C2
lenkų B2 B2 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Gamybinė praktika 2
Pirmosios pakopos Gamybinė praktika 1
Pirmosios pakopos Profesinės veiklos praktika