Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Šarūnas Mikaliūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto technologijos mokslo bakalauras 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos mokslo magistras 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas mokslo daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykla ekspeditorius 1990-1992
Investicinė akcinė bendrovė „Hermis-investicija“ agentas 1992-1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Geležinkelių transporto katedros asistentas 1998-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerijos fakulteto atsakingasis sekretorius, Priėmimo komisija 2004-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Doktorantūros (iki 2012 – Doktorantūros ir habilitacijos) skyriaus vedėjas 2004--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Geležinkelių transporto katedros docentas 2004-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Automobilių transporto katedros docentas 2009-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Automobilių inžinerijos katedros docentas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
transporto inžinerija Prentkovskis Olegas, Mikaliūnas Šarūnas, Methods for numerical calculation of parameters pertaining to the microscopic following-the-leader model of traffic flow: using the fast spline transformation // Transport, Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 4 (2013) p. 413-419. 2013
medžiagų inžinerija, transporto inžinerija Gargasas Justinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Gedzevičius Irmantas, Mikaliūnas Šarūnas, Elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų dangų technologinių savybių tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 620-624. 2013
transporto inžinerija, aplinkos inžinerija Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Matijošius Jonas, Mikaliūnas Šarūnas, Pukalskas Saugirdas, Investigation of combustion, performance and emission characteristics of spark ignition engine fuelled with buthanol – gasoline mixture and a hydrogen enriched air // Advances in Science and Technology-Research Journal (ASTRJ), Lublin: Lublin University of Technology. ISSN 2080-4075. Vol. 10, iss. 31 (2016) p. 102-108. 2016
medžiagų inžinerija, transporto inžinerija Gargasas Justinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Gedzevičius Irmantas, Mikaliūnas Šarūnas, Nagurnas Saulius, Optimization of the arc spraying process parameters of the Fe–base Mn-Si-Cr-Mo-Ni coatings for the best wear performance // Materials science, Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 22, no. 1 (2016) p. 20-24. (Clarivate Analytics Web of Science) 2016
statybos inžinerija, transporto inžinerija Tumavičė Aja, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Mikaliūnas Šarūnas, Perveneckas Zigmantas, Čiuprinskas Kęstutis. Effectiveness analysis of railway noise mitigation measures. Gradevinar. Zagreb: Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. Vol. 69, iss. 1 (2017), p. 41-51. (Clarivate Analytics Web of Science) 2017
statybos inžinerija, transporto inžinerija Siukscius Aurimas, Vorobjovas Viktoras, Vaitkus Audrius, Mikaliunas Sarunas, Long term behaviour of an asphalt pavement structure constructed on a geogrid-reinforced subgrade over soft soils// Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X, eISSN 1822-4288. Vol. 14, iss. 3 (2019) p. 384-404. (Clarivate Analytics Web of Science) 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2013 Prentkovskis Olegas, Bernotienė Valerija, Kliukas Romualdas, Ulinskaitė Dovilė, Tamulaitienė Birutė, Gujienė Ina, Mikaliūnas Šarūnas, 2013 metų priėmimo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijas rezultatai, ISBN 9786094576010 (2013), [psl.: 36]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1999-01-01 Mikaliūnas Šarūnas, Lingaitis Leonas Povilas, Riedmenų aširačių ratlankių susidėvėjimo prognozavimas // Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d, Vilnius : Technika, 1999 p. 287-293.
1999-01-01 Mikaliūnas Šarūnas, Lingaitis Leonas Povilas, Traukos riedmenų aširačių susidėvėjimo dinamika // Mechanika-99, Kaunas : Technologija, 1999 p. 84-91.
2001-01-01 Mikaliūnas Šarūnas, Traukos riedmenų aširačių dilimo tendencijos // Mechanika-2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 226-231.
2002-01-01 Mikaliūnas Šarūnas, Lingaitis Leonas Povilas, Subačius Rimantas, Vaičiūnas Gediminas, The influence of lubrication on wheel - set tyres wearing // Railway Wheel Sets. Projecting. Producing. Operating. Repairing, Katowice, 2002
2002-01-01 Mikaliūnas Šarūnas, Lingaitis Leonas Povilas, Comparison Research Wear of Wheel - Set Flanges and Tyres // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 33-36.
2004-01-01 Mikaliūnas Šarūnas, Lingaitis Leonas Povilas, Podvezko Valentinas, Вероятностные оценки влияния лубрикаторов на износ колесных пар // Trans & Motauto'04, Plovdiv, 2004 p. 10-13.
2016-01-01 Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Matijošius Jonas, Mikaliūnas Šarūnas, Pukalskas Saugirdas, Analysis of combustion process of spark ignition engine fuelled with buthanol – petrol mixture and a hho enriched air // Innovative technologies in engineering production (ITEP 2016), Zilina : University of Zilina, 2016 p. 6-10.
2016-01-01 Mikaliūnas Šarūnas, Prekinio vagono vežimėlio šoninio rėmo įtrūkimų analizė // 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : VGTU, 2016 p. 137-141.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Masinio aptarnavimo teorija
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Riedmenų techninė eksploatacija
Pirmosios pakopos Transporto aplinkosauga
Pirmosios pakopos Transporto ekologija
Pirmosios pakopos Transporto aplinkosauga
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Šveicarijos federalinis technologijų institutas Ciuriche (ETH Zurich) Šveicarija, Ciurichas Mokymosi vizitas pagal Erasmus programą 2014-2014
COST Slovėnija, Maribor Atstovavimas Lietuvai Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje (COST) Transporto ir urbanistikos mokslo srities komiteto posėdyje 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva, Vilnius Dalyvavimas mokymuose „ISO standarto reikalavimai ir jų įgyvendinimas aukštajame moksle“, 16 valandų 2014-2014
COST Prancūzija, Paryžius Atstovavimas Lietuvai Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje (COST) Transporto ir urbanistikos mokslo srities komiteto posėdyje ir metinėje konferencijoje 2014-2014
Liublianos universitetas Slovėnija, Liubliana Vizito metu susipažinta su universiteto kokybės vadybos sistemos diegimo aspektais, universiteto akreditavimo pagal EQUIS reikalavimus patirtimi, doktorantūros studijų organizavimu 2014-2014
INNOTRANS ir Berlyno technikos universitetas Vokietija, Berlynas Dalyvavimas geležinkelių transporto parodoje INNOTRANS ir vizitas pagal Erasmus programą Berlyno technikos universitete 2014-2014
Rygos technikos universitetas Latvija, Ryga Dalyvavimas stažuotėje pagal Erasmus+ programą ir dalyvavimas seminare doktorantūros klausimais 2015-2015
Jordanijos universitetas Jordanija, Amanas Stažuotė dalyvaujant SHuMED projekte 2015-2015
Lvovo politechnikos nacionalinis universitetas Ukraina, Lvovas Dalyvavimas keturioliktoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Korozija-2016" ir vizitas Lvovo politechnikos nacionaliniame universitete 2016-2016
Rygos technikos universitetas Latvija, Ryga Dalyvavimas stažuotėje pagal Erasmus+ programą, susitikimas su Rygos technikos universiteto Doktorantūros skyriaus vadovu 2016-2016
Karališkasis technologijos institutas (KTH) Švedija, Stokholmas Vizitas pagal Erasmus+ programą, dalyvavimas mokslo daktaro disertacijos gynime 2017-2017
Talino universitetas Estija Dalyvavimas Europos universitetų asociacijos Doktorantūros tarybos organizuotoje konferencijoje apie doktorantūros studijas 2017-2017
Maltos universitetas Malta Dalyvavimas konferencijoje The Impact and Outcomes of Doctoral Education Reform in Europe 2018-2018
Centrinis technologijos universitetas Pietų Afrikos Respublika, Blumfonteinas dalyvavimas projekto „Doktorantūros studijų tarptautiškumo vystymas Pietų Afrikos Respublikoje“ (YEBO) mokymuose „Tarpkultūrinės kompetencijos“ 2018-2018
Berlyno technikos universitetas Vokietija dalyvavimas projekto „Doktorantūros studijų tarptautiškumo vystymas Pietų Afrikos Respublikoje“ (YEBO!) darbo grupės susitikime 2018-2018
Vrije universitetas Nyderlandai, Amsterdamas Dalyvavimas Europos universitetų asociacijos Doktorantūros tarybos organizuotoje konferencijoje "Inter-institutional collaboration in doctoral education" (mokymosi vizitas pagal Erasmus+ programą) 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2006 projektas „Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“, ekspertas
2006-2007 Socrates Erasmus Thematic Network Tree „Teaching and Research in Engineering in Europe“, Line B grupės narys
2007-2008 Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, projekto koordinatorius Vilniaus Gedimino technikos universitete
2010-- Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“ (VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001), veiklų pavadinimai: Statybos inžinerijos ir transporto inžinerijos, medžiagų inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos mokslo krypčių III pakopos studijų programų įgyvendinimas Vilniaus Gedimino technikos universitete (Bendra projekto vertė 6 509 677,48 EUR), Vilniaus Gedimino technikos universiteto dalies projekto vadovas
2014-2014 Dalyvavimas projekte „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027), ekspertas.
2015-- Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Doktorantūros studijų plėtra“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto dalies projekto vadovas
2015-2015 stažuotė pagal SHuMED projektą Jordanijos universitete
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2004-- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių versijų archyvo parengiamojo komiteto narys
2004-- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mokslinės veiklos organizavimo komisijos narys
2005-- Lietuvos geležinkelių inžinierių sąjungos narys
2009-2014 Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje COST (European Cooperation in Science and Technology) ekspertas (Lietuvos atstovą pavaduojantis asmuo) mokslinių tyrimų Transporto ir urbanistikos (Transport and urban development – TUD) srities komitete.
2012-- Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) ekspertas. Galileo projektų vertinimas
2015-- Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos techninis ekspertas
Kita veikla
Pomėgiai: aktyvus poilsis gamtoje, važinėjimas dviračiais, krepšinis, lauko ir stalo tenisas, joga, bėgiojimas 5 km ir daugiau, FIT, automobiliai, naujų šalių ir kultūrų pažinimas
Apdovanojimai: „Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus padėka už ilgametį ir nepriekaištingą, konstruktyvų, glaudų, abipuse nauda paremtą bendradarbiavimą, 2014-05-08.