Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytautas Jaržemskis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lietuvos žemės ūkio akademija žemės ūkio inžinierius mechanikas, aukštasis išsilavinimas 1974
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos univertsitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Klaipėdos autobusų parkas Eismo saugumo tarnybos vadovas 1975-1977
Automobilių transporto ir plentų ministerija Eismo saugumo skyriaus viršininko pavaduotojas 1977-1979
(SP) UAB „Vilniaus autobusų parkas“ Generalinio direktoriaus pavaduotojas 1979-1996
AB Lietuvos geležinkeliai Komercijos direktorius 1996-2000
UAB „Transekspedicija“ Gamybos direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2001-2006
UAB „Girteka” Gamybos direktorius 2007-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2008--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2001-2013 Mokslinių tyrimų atlikimas. Europos Sąjungos 7 Bendrosios mokslinių tyrimų programos projektas. Krovininio transporto anglies pėdsakai (COFRET).
2010-2010 Mokslinių tyrimų atlikimas. Europos Sąjungos 7 Bendrosios mokslinių tyrimų programos projektas. Ilgo ir trumpo nuotolio transporto sujungimas efektyviam transportui (CLOSER).
2010-2011 Europos Sąjungos 7 Bendrosios mokslinių tyrimų programos projektas. Parama realizuojant naujų ES šalių ir asocijuotų šalių transporto mokslo potencialą (TRANSNEW).
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T, 04S Jaržemskienė, Ilona; Jaržemskis, Vytautas. Critical point of view on transport modelling implementation. Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2008.. ISSN 1822-296X, p. 93-95. 2008
03T, 04S Jaržemskienė, Ilona; Jaržemskis, Vytautas. Allotment booking in intermodal transport. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 1 (2009), p. 37-41. 2009
04S, 03S, 03T Jaržemskis Andrius, Jaržemskis Vytautas, The differences in efficiency measurement: the case of Lithuanian railways // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 15, no. 2 (2014) p. 151-163. 2014
03T, 04S Jaržemskis, Vytautas; Sokolovskaja Katažina Viktorija. Kelių ir geležinkelių transporto sąveika Lietuvoje. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 67-72. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Jaržemskis Vytautas; Jakubauskas, Gražvydas; Mačiulis, Alminas. Transporto politikos pagrindai. Technika. ISSN 9786094571237, 209 p.
2014 Jaržemskis Andrius, Jaržemskis Vytautas, Krovininis transportas; ISBN 9786094575860 (2014), [psl.: 264]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Jaržemskis Andrius, Jaržemskis Vytautas, Krovinių vežimo geležinkeliais marketingo vystymo perspektyvos ir bendrųjų rinkos poreikių tyrimas // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 91-97.
2008-01-01 Jaržemskienė Ilona, Barysienė Jurgita, Jaržemskis Vytautas, Jaržemskis Andrius, The feasibility study to transfer goods between ports of Klaipeda and Swinoujusce // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 113-122.
2008-01-01 Jaržemskis Andrius, Morkvėnas Renatas, Jaržemskis Vytautas, Research of technology transfer problems in Lithuania // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 123-128.
2008-01-01 Jaržemskienė Ilona, Jaržemskis Vytautas, Critical point of view on transport modelling implementation // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2008. p. 93-95. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Jaržemskis Andrius, Jaržemskis Vytautas, The research into methodology for evaluation of transport infrastructure investments // The 9th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat'09), 21-24 October 2009, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2009 p. 15-19.
2015-01-01 Jaržemskis Vytautas, Sokolovskaja Katažina Viktorija, Kelių ir geležinkelių transporto sąveika Lietuvoje // 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : VGTU, 2015 p. 67-72.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 B2 A1
rusų C2 C2 C2
vokiečių B2 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Žmogiškųjų išteklių valdymas
Pirmosios pakopos Transporto politikos pagrindai
Pirmosios pakopos Transporto vadyba (organizavimas)
Pirmosios pakopos Transporto vadyba (organizavimas) (su kursiniu darbu)