Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Stasys Steišūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus 56-oji vidurinė mokykla Brandos atestatas 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinieriaus kvalifikacija 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Sausumos transporto inžinerijos magistras 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geležinkelių transporto katedra Meistras 1998--
UAB "Optimalių sistemų technologijos" Direktorius 2000--
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geležinkelių transporto katedra Tyrėjas 2013-2014
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geležinkelių transporto katedra Asistentas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geležinkelių transporto katedra Lektorius 2016--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2016 Mokslo tiriamasis darbas „Riedmenų parko keleiviams ir kroviniams vežti optimizavimas AB "Lietuvos geležinkeliai“ Mokslo tiriamajame darbe nagrinėjamos dvi pagrindinės tyrimų kryptys. Pirmoji kryptis – tai geležinkelio riedmenų parko formavimo metodikų kūrimas, remiantis jų (riedmenų) eksploatacijos rodiklių optimizavimo metodais. Antroji kryptis – esamo (suformuoto) riedmenų parko eksploatacijos rodiklių gerinimo metodų kūrimas, tiriant šių rodiklių priklausomybių dėsningumus. Mokslo tiriamajame darbe atlikti tyrimai apima šias sumaniosios specializacijos kryptis: „Energetika ir tvari aplinka“, „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ bei „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“.
2015-2015 Naujos kartos prekinių šilumvežių panaudojimo Lietuvos geležinkelių linijose galimybių studija. Studijoje atliekama prekinių šilumvežių techninių ir ekonominių parametrų palyginamoji analizė, šilumvežių panaudojimo galimybės nagrinėjamame geležinkelio ruože Gaižiūnai-Klaipėda vertinamos daugiakriteriniais metodais. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Study of freight wagon running dynamic stability taking into account the track stiffness variation // Transport problems, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 9, iss. 4 (2014) p. 131-143. 2014
03T Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Prekinių vagonų pakabos parametrų įtakos važiavimo tolygumui tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 538-545. 2014
03T Dižo, Ján; Steišūnas, Stasys; Blatnicky, Miroslav. Rail vehicle motion smoothness analysis with damaged wheel // Railway transport and logistics: scientific and technical journal about railway transport, the logistics and management Žilina: Univesity of Žilina. ISSN 1336-7943. Vol. 11, no. 2 (2015), p. 4-9. 2015
03T Steišūnas Stasys, Simulation analysis of the effects of a rail vehicle running with wheel flat // Manufacturing technology, Usti nad Labem: J.E. Purkyne University in Ústí nad Labem. ISSN 1213-2489. Vol. 16 No. 5 (2016) p. 889-896. 2016
03T Bureika Gintautas, Steišūnas Stasys, Complex evaluation of electric rail transport implementation in Vilnius city1 // Transport problems, Katowice : The Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. Vol. 11, iss. 1 (2016) p. 49-60. 2016
03T Dižo, Ján; Steišūnas, Stasys; Blatnicky, Miroslav. Simulation analysis of the effects of a rail vehicle running with wheel flat // Manufacturing technology: journal for science, research and production Usti nad Labem: J.E. Purkyne University in Ústí nad Labem. ISSN 1213-2489. Vol. 16 No. 5 (2016), p. 889-896. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 , // , p. 31-36. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Bureika Gintautas, Liudvinavičius Lionginas, Survey of assessment methods of rolling-stock chassis hunting and derailment processes // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 218-224.
2014-01-01 Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Study of freight wagon running dynamic stability taking into account the track stiffness variation // Transport Problems’2014, Silesia : The Silesian University of Technology, 2014 p. 706-716.
2015-01-01 Steišūnas Stasys, Dynamic analysis of motion smoothness of rail vehicle with wheel-flat // PRORAIL 2015, Žiline : VTS pri ŽU, 2015 p. 83-92.
2015-01-01 Bureika Gintautas, Steišūnas Stasys, Complex evaluation of electric rail transport implementation in Vilnius city // Transport problems 2015, Katowice : Silesian University of Technology, 2015 p. 47-55.
2016-01-01 Lunys Olegas, Dailydka Stasys, Steišūnas Stasys, Subačius Rimantas, Study of freight wagon speed control efficiency at sorting wagons from a marshalling hump under changing environmental conditions // Poland-Georgian scientific and technical conference "Transport Bridge Europe - Asia", 22-24 October, Tbilisi. No. 2, Tbilisi : Georgian Technical University, 2016 p. 137-143.
2016-01-01 Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Keleivinių vagonų pakabos parametrų įtakos važiavimo tolygumui tyrimas // 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : VGTU, 2016 p. 17-21.
2016-01-01 Lunys Olegas, Dailydka Stasys, Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Analysis of freight wagon wheel failure detection in Lithuanian railways // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 64-71. [Duomenų bazės: ScienceDirect, Conference Proceedings Citation Index];
2016-01-01 Lunys Olegas, Dailydka Stasys, Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Subačius Rimantas, Investigation of the specifics of freight wagon speed control by means of sliding blocks at a marshalling hub // Transport problems 2016, Katowice : Silesian university of technology Faculty of transport, 2016 p. 305-313.
2016-01-01 Lunys Olegas, Dailydka Stasys, Steišūnas Stasys, Study of freight wagon speed control efficiency at sorting wagons from marshaling humps // Transport Means 2016, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016 p. 408-413.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 B2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Masinio aptarnavimo teorija
Antrosios pakopos Riedmenų dinamika
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Aristotelio universitetas Salonikuose Graikija ERASMUS stažuotė "Teorinių ir praktinių žinių gilinimas riedmenų dinamikos modeliavimo srityje" 2013-2013
Žilinos universitetas Slovakija ERASMUS stažuotė "Teoriniai geležinkelio riedmenų judėjimo modelių tyrimai" 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Framework 7 projektas „Europos-Azijos geležinkelių mokslinių tyrimų kompetencijos tinklas". Akronimas - NEAR2. Sutartis Nr.314254.