Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lijana Maskeliūnaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinierius, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Valstybinė įmonė ,,Lietuvos geležinkeliai“, Vilniaus keleivių aptarnavimo direkcija, Palydovų rezervas. vagonų palydovė 1984-1993
AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, Keleivių vežimo direkcija, Keleivių aptarnavimo poskyris. traukinio viršininkė 1993-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto Technologinių įrenginių katedra doktorantė 2008-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto Technologinių įrenginių katedra lektorius 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto Technologinių įrenginių katedra docentas 2013-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto Technologinių įrenginių katedra lektorius 2014-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto Technologinių įrenginių katedra docentas 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centras mokslo darbuotojas (antraeilės pareigos) 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas vyresnysis vadybininkas 2017-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius, Henrikas; Podvezko, Valentinas. Research on the quality of passenger transportation by railway // Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 2 (2009), p. 100-112. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Abstracts (EBSCO); ICONDA; Compendex; VINITI]; [M.kr.: 03T; 01P]; [Citav. rod.: 2,552(F) (2009)]; [Aut. ind.: 0,333]. 2009
03T Sivilevičius, Henrikas; Maskeliūnaitė, Lijana. The criteria for identifying the quality of passengers’ transportation by railway and their ranking using AHP method // Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 25, no. 4 (2010), p. 368-381. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Abstracts (EBSCO); ICONDA; Compendex; VINITI; SCOPUS]; [M.kr.: 03T]; [Aut. ind.: 0,500]. 2010
03T Maskeliūnaitė, Lijana [Maskeliunaite, Lijana]; Sivilevičius, Henrikas [Sivilevicius, Henrikas]. Applying AHP technique to the assessment of railway trip quality (RTQ) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, ISBN 9789955288299. p. 1133–1141. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03T]; [Aut. ind.: 0,500]. 2011
03T Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius, Henrikas. Expert evaluation of criteria describing the quality of travelling by international passenger train: technological, economic and safety perspectives // Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 3 (2012), p. 544–566. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; ICONDA]; [M.kr.: 03T]; [Citav. rod.: 3,224(S) (2012)]; [Aut. ind.: 0,500]. 2012
03T Sivilevičius, Henrikas; Maskeliūnaitė, Lijana; Petkevičienė, Birutė; Petkevičius, Kazys. The model of evaluating the criteria, describing the quality of organization and technology of travel by international train // Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 3 (2012), p. 307–319. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Elsevier Bibliographic Databases; ICONDA]; [M.kr.: 03T]; [Citav. rod.: 1,081(F) (2012)]; [Aut. ind.: 0,250]. 2012
03T Sivilevičius Henrikas, Maskeliūnaitė Lijana, The numerical example for evaluating the criteria describing the quality of the trip by international train // E&M Economics and Management, Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. No. 2 (2014) p. 73-86. 2014
03T, 01P, 02T Maskeliūnaitė Lijana, Sivilevičius Henrikas, The model for evaluating the criteria describing the quality of the trip by international train // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 3 (2014) p. 484-506. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Sivilevičius, H.; Šukevičius, Š.; Maskeliūnaitė, L.; Bražiūnas, J. 2012. Transporto sistemos elementai: praktinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika. 97 p
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Maskeliūnaitė Lijana, Sivilevičius Henrikas, Способы оценки и повышения качества пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте // Проблемы автомобильно-дорожного комплекса России: материалы V международной научно-технической конференции 21-23 мая 2008 года, Пенза, Пенза : Издательство ПГУАС, 2008 p. 271-280.
2009-09-01 Maskeliūnaitė, Lijana [Маскелюнайте, Л.]; Sivilevičius, Henrikas [Сивилявичюс, Г.]. Оценка пассажирами железнодорожного транспорта критериев качества их перевозок // Вестник Ульяновского государственного технического университета Ульяновск: УГТУ. ISSN 1674-7016. 2009, № 2(46), p. 67-71. [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. ind.: 0,500].
2009-09-01 Maskeliūnaitė, Lijana; Sivilevičius, Henrikas. Traukinius aptarnaujančio personalo nuomonės apie keleivių vežimo kokybės kriterijų svarbą nustatymas AHP metodu // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 57-62. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03T]; [Aut. ind.: 0,500].
2011-01-01 Maskeliūnaitė Lijana, Sivilevičius Henrikas, Applying AHP technique to the assessment of railway trip quality (RTQ) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1133-1141.
2013-09-01 Maskeliūnaitė, Lijana [Маскелюнайте, Л.]; Sivilevičius, Henrikas [Сивилявичюс, Г.]. Оценка групп технологических, экономических критериев и критериев безопасности пассажирского поезда международного маршрута методами экспертных исследований // Проблемы розвитку мiського середовища : науково-технiчний збiрник. Вып. № 10 Киïв: Национальный авiацийний университет, 2013. p. 79-95. [M.kr.: 03T]; [Aut. ind.: 0,500].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Pirmosios pakopos Sausumos transporto sistemos elementai
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Transporto sistemos elementai
Kita veikla
2015 m. spalio 16 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Transporto technologinių įrenginių katedros lektorė dr. Lijana Maskeliūnaitė už indėlį analizuojant Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus probleminius klausimus apdovanota AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Stasio Dailydkos padėkos raštu.
2008 m. gruodžio mėn. apdovanota nominacija ,,Geriausia 2008 metų keleivinio traukinio brigada“ Keleivių vežimo direkcijos keleivinio traukinio ,,Vilnius–Maskva“ brigada, vadovaujama traukinio viršininkės Lijanos Maskeliūnaitės, už aukštą profesionalumą bei gerus darbo rezultatus, turėjusius įtakos sėkmingai bendrovės veiklai.
2005 m. gruodžio 9 d. už gerus darbo rezultatus bei ilgametį nepriekaištingą darbą Lietuvos geležinkelių transporte traukinio viršininkė Lijana Maskeliūnaitė apdovanota susisiekimo ministro Petro Čėsnos padėkos raštu.