Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Raimundas Junevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB Vilniaus Baldų kombinatas gamybos linijos operatorius 2001-2001
UAB IKSADA vadybininkas 2001-2002
UAB Silwi Baltija Konstruktorius - vadybininkas 2002-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Jaunesnysis mokslo darbuotojas arba lektorius 2004-2012
UAB Arginta Inžinierius - technologas 2006-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas prodekanas mokslo reikalams 2015-2018
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2013 Elektromobilio dinaminių charakteristikų tyrimas ir techninės dokumentacijos elektromobilio perdarymui parengimas
2014-2014 Atlikti automobilių srauto intensyvumo per valandą matavimus rugpjūčio mėn. 21 dieną, pravažiuojančio Salininkų gatvėje, atkarpoje tarp Žvirkos ir Vaikų gatvių Vilniaus mieste.
2014-2015 Elektros varikliu sukamo hidraulinio siurblio pritaikymas automobilvežio hidraulinei sistemai
2016-2016 Asfaltbetonio dangos karšto regeneravimo įrenginio frezos ir kaitintuvo rėmo projektavimo ir derinimo darbai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Prentkovskis Olegas, Junevičius Raimundas, The research journal Transport: peer-reviewing process in 2013 // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 4 (2013) p. 438-442. 2013
03T Junevičius Raimundas, Automobilio greičio palaikymo sistemos modelio tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 565-571. 2013
03T Prentkovskis Olegas, Junevičius Raimundas, The research journal Transport: peer-reviewing process in 2014 // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 4 (2014) p. 457-465. 2014
03T Junevičius Raimundas, Prentkovskis Olegas, A short overview of transport in 2014 // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 4 (2014) p. 345. 2014
03T Prentkovskis Olegas, Junevičius Raimundas, The research journal TRANSPORT: peer-reviewing process in 2015 // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 4 (2015) p. 451-457. 2015
03T Danilevičius Algimantas, Junevičius Raimundas, Automobilių imties generavimas bei realizavimas sekimo paskui lyderį matematiniuose modeliuose // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015) p. 564-570. 2015
03T Prentkovskis Olegas, Junevičius Raimundas, Solving traffic congestion from the demand side // PROMET – Traffic&Transportation, Zagreb : University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 27, no. 6 (2015) p. 529-538. 2015
03T, 09T Bogdevičius Marijonas, Prentkovskis Olegas, Junevičius Raimundas, Skrickij Viktor, Šukevičius Šarūnas, Behavior and optimization of pneumatic damping system // Iranian journal of science and technology, transactions of mechanical engineering, New York : Springer International Publishing. ISSN 2228-6187. Vol. 40, iss. 2 (2016) p. 105-112. 2016
03T Skrickij Viktor, Bogdevičius Marijonas, Junevičius Raimundas, Diagnostic features for the condition monitoring of hypoid gear utilizing the wavelet transform // Applied acoustics, Oxford : Elsevier, 2016. ISSN 0003-682X. Vol. 106 (2016) p. 51-62. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bogdevičius, Marijonas; Junevičius, Raimundas; Vansauskas, Vidmantas. Transporto priemonių dinamika. Technika. ISSN 9786094572760, 90 p.
2012 Junevičius, Raimundas. Kelių tiesimo užpildų gamybos įrenginiai. Trupintuvai. Technika. ISSN 9786094573057, 102 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Bogdevičius Marijonas, Junevičius Raimundas, Dynamic processes of the retrofited rear suspension of the vehicle // Transport Means 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 125-130. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2007-01-01 Junevičius Raimundas, Bogdevičius Marijonas, Roundabout traffic flow intersection // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2007 p. 10-14. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Junevičius Raimundas, Bogdevičius Marijonas, Traffic flow discrete model based on Hutchinson equation // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. p. 203-206.
2012-01-01 Pečeliūnas Robertas, Junevičius Raimundas, Kelio parametrų įtaka automobilio judėjimui // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 373-378.
2012-01-01 Junevičius Raimundas, Economic and social modelling of urban traffic controlling // 13-th IFAC symposium on Control in Transportation Systems (CTS 2012), September 12-14, 2012, Sofia, Bulgaria, Sofia : International Federation of Automatic Control, 2012 p. 292-296.
2013-01-01 Bogdevičius Marijonas, Junevičius Raimundas, Bložė Vladas, Traffic flow model based on the concentrated parameters // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 5-8.
2014-01-01 Junevičius Raimundas, Fundamentalios diagramos transporto srautų modeliuose // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 158-162.
2015-01-01 Junevičius Raimundas, Danilevičius Algimantas, Ružinskas Andrius, Input parameters generation for the follow the leader traffic flow model // Transport Means 2015: proceedings of the 19th international conference, October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2015 p. 281-285. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2016-01-01 Junevičius Raimundas, Karjero mašinų eksploatacinių parametrų tyrimas ir optimalaus mašinų komplekto parinkimas // 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : VGTU, 2016 p. 12-16.
2016-01-01 Prentkovskis Olegas, Junevičius Raimundas, Sokolovskij Edgar, Garbinčius Giedrius, Kliukas Romualdas, Analysis of the peer-reviewing process of the manuscripts being submitted to the research journal Transport // The seventh world congress "Aviation in the XXI-st century". Safety in aviation and space technologies, September 19-21 2016, Kyiv, Ukraine, Kyiv : National Aviation University, 2016 p. 1-5.
2016-01-01 Junevičius Raimundas, Padangos slėgio įtakos transporto priemonės eksplotacinėms savybėms tyrimas // 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : VGTU, 2016 p. 58-61.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B1
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Transporto technologiniai robotai
Antrosios pakopos Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas
Antrosios pakopos Transporto mašinų sistemų modeliavimas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Kelių tiesimo technologijos (kursinis projektas)
Pirmosios pakopos Kelių tiesimo medžiagų gamybos įrenginiai
Pirmosios pakopos Kasybos inžinerija
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Transporto technologinių įrenginių mechatronika
Pirmosios pakopos Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Neapolio Federico II universitetas, Via Claudio 21, I-80125 Napolis Italija Transporto srautai ir jų modeliavimas 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2015 Nacionalinės kompleksinės programos projektas „Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas” projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-2018 FISITA education komiteto narys
2012-2014 Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ organizacinio komiteto / mokslo komiteto narys
2013-2018 Žurnalo „TRANSPORT“ atsakingas sekretorius
2015-2017 Tarptautinės konferencijos „Transbaltica“ organizacinio komiteto pirmininkas
2015-2018 Dalyvauju ECTRI veikloje. Teminės grupės pavadinimas - Traffic Management