Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Agnė Kairytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas medžiagų inžinerija (08T), doktorantė -
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybinių medžiagų magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorija kokybės vadybininkė 2011--
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorija laborantė 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos doktorantė 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybinių medžiagų katedra privalomoji pedagoginė praktika doktorantūros metu, dėstytoja 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorija vyresn. inžinierė 2013--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2014 Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai pagal normatyvus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2014 Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2015 Statybinių medžiagų ir produkcijos bandymai ir atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2014 Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2014 Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2015 Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2015 Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2015 Akytojo betono gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Polistireninio putplasčio bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Akmens vatos gaminių atitikties bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2015 Polistireninio putplasčio bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Atlikti bandymus pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2011 Programos "Betonas-10" įgyvendinimo paslaugos
2011-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Termoizolacinių medžiagų laboratorijos akreditavimo arba notifikavimo srityje nurodytus normatyvinių dokumentų reikalavimus
2011-2012 Asbesto nustatymas stabdžių trinkelėse. Termoizoliacinių medžiagų atitikties ženklinimo ir deklaruojamiems rodikliams bandymai
2011-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos akreditavimo arba notifikavimo srityje nurodytus normatyvinių dokumentų reikalavimus
2011-2016 Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Termoizoliacinių gaminių bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Termoizoliacinių poliuretano putų sistemų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai
2012-2012 Produktų saugos, sudėties ir/ar atitiktiesdeklaruojamiems rodikliams bandymai
2012-2017 Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2012 Bandinių storio nustatymas, bandinių šilumos laidumo nustatymas, gniuždymo įtempio deformacijų nustatymas, mineralinės vatos gaminių atitikties įvertinimas
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2014 Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bamndymai
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2014 Bandymų paslaugos pagal EN 15101-1:2013, B priedą
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Atlikti termoizoliacinių medžiagų bandymus pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos nurodytų normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Europos normų EN 13171 reikalavimus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų storio matavimai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Medžiagų inžinerija (08T) Ekstruzinio polistireninio putplasčio, gaminamo putinimui naudojant CO2 dujas, gniuždymo įtempio kinetika 2012
Medžiagų inžinerija (08T) Stress relaxation in expanded polystyrene (EPS) under uniaxial loading conditions 2013
Medžiagų inžinerija (08T) Ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS), gaminamo putinimui naudojant CO2 dujas, struktūros ir deformatyvumo analizė 2013
Medžiagų inžinerija (08T) Analysis of extruded polystyrene short-term compression dependence on exposure time 2013
Medžiagų inžinerija (08T) Physical properties and structure of composite made by using hemp hurds and different binding materials 2013
Medžiagų inžinerija (08T) Evaluation of forming mixture composition impact on properties of water blown rigid polyurethane (PUR) foam from rapeseed oil polyol 2015
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Medžiagotyra ir statybinės medžiagos
Pirmosios pakopos Statybinės medžiagos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Valstybinis Latvijos miškų chemijos institutas Latvija Ekologiškų poliuretano putų gamyba 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose, ETMIS