Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eglė Jaškūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus dailės akademija menotyrininkė, aukštasis išsilavinimas 1984
Maskvos Visasąjunginis techninės estetikos mokslinio tyrimo institutas, Aspirantūros skyrius. Studijos baigtos. Disertacija neapginta, dėl pasikeitusios politinės situacijos Rytų Europoje. Studijos baigtos. Disertacija neapginta, dėl pasikeitusios politinės situacijos Rytų Europoje. 1989
Vilniaus dailės akademija daktaras 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos fotomenininkų draugija Vilniaus skyriaus atsakingoji sekretorė 1984-1986
E. Jaškūnienės dizaino ir reklamos firma, savininkė 1987-2014
Vilniaus technologijų kolegija, Dizaino fakultetas, lektorė (Meno istorija, Kultūros istorija, Kompiuterinė grafika, informacinės technologijos) 1988-2002
Vilniaus technologijų kolegija, Dizaino fakultetas, lektorė (Meno istorija, Kultūros istorija, Kompiuterinė grafika, informacinės technologijos) 1988-2002
Europos tarybos Informacinis biuras Lietuvoje, projektų vadovė 1990-2010
Leidykla „Alma Littera“, laisvai samdoma dizainerė ir fotografė. 1994-2000
Žurnalas „Namas, kuriame gyvenu“ (“House I’m living In”) vyr. redaktorė, meninė redaktorė 2001-2003
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Dizaino fakultetas, docentė (modernaus meno istorija, fotografijos istorija, kompiuterinė grafika, fotoiliustracija, reklamos pagrindai, kūrybinė praktika, ikispaustuvinio proceso technologijos, spaudinių dizainas, baigiamasis darbas) 2002-2006
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Dizaino fakultetas, lektorė (modernaus meno istorija, fotografijos istorija, kompiuterinė grafika, fotoiliustracija, reklamos pagrindai, kūrybinė praktika, ikispaustuvinio proceso technologijos, spaudinių dizainas, priešdiplominė praktika, baigiamasis darbas) 2006-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas, docentė (dalykinė komunikacija, vizualinė komunikacija, fotografijos ir medijų studijos, pažintinė ir profesinė praktikos, baigiamasis darbas). 2011-2018
VGTU Kūrybinių industrijų fakuteto Mokslo prodekanė 2014-2015
VGTU, Kūrybinių industrijų fakultetas Kūrybos verslo ir komunikacijos katedros vedėja 2015-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H 05S Jaškūnienė E. Vizualios medijos kaip šiuolaikinės visuomenės poreikių išraiška=Visual media as an expression of the needs of contemporary society// Jaškūnienė E. Medijų studijos:filosofija, komunikacija, menas=Media studies: Philosophy, Communication, Art. Acta Academiae Artium Vilnensis, Vol. 44, Vilnius: VDA, ISSN 1392-0316;44, ISBN 978-9955-624-81-3. 2007, p. 61-78. 2004
03H Jaškūnienė E. Algimantas Kezys. Naujas požiūris kultūros tyrinėjimams. Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos (mokslinių tezių rinkinys). Vilnius: VDA dailėtyros institutas, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“, 2006, p.24-26. 2006
03H Jaškūnienė E. Autorystė 7-9 deš. Lietuvos fotoplakate. Saviraiška ir dizainas (sudar. J. Kanapickaitė). Vilnius: VSDK, 2007, p.46-48. 2007
03H Jaškūnienė E. Fotografija Lietuviškose maisto pakuotėse (1964-1988). Dizainas, kūryba ir naujosios technologijos. Straipsnių rinkinys. Vilnius: VSDK, 2008, p.34-37 2008
03H Jaškūnienė E. Grafika ir fotografija. Integracijos pradžia “Atlydžio” laikotarpiu Lietuvoje/ Jaškūnienė E. Applied Graphics Art and Photography: beginning of the integration during the Thaw period in Lithuania//Vilniaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos/Wilenska szkola fotograficzna. Kwestie ciąglosci i nowych strategii. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus (Litewskie Museum Sztuki). 2008. ISBN 978-9986-669-95-1. P. 153-171. 2008
03H 05S Jaskuniene E. Podomju “dzives svetku” fotoatteli lietuviešu poligrafijas darbos. 60.gs. un 70. Gados = Photo images of “Soviet Festivity” in Lithuanian Applied Graphics in the 60s and 70s.//Podomjzemes mitologija=Mythology of the Soviet land. Riga: Latvias National Museum of Art. ISBN 978-9934-8026-1-4. 2008. P. 258-267. 2008
03H Jaškūnienė E. Zino Kazėno fotografika arba abstrakcijų paradoksai aštuntame-dešimtame dešmtmečiais Lietuvoje. Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje Vilnius: AICA. ISBN 978-9955-9429-6-2. 2009. P103-119. 2009
03H Jaškūnienė E. Poivilo Karpavičiaus pašto vokas ir Trakų pilies ikonografija XX a. 7-ojo – 8-ojo dešimtmečių Lietuvos pramoninėje grafikoje. Kūrinys kontekste. Vilnius: Vilnius Academy of Art. Acta Academiae Artium Vilnensis. Vol. 53. 2009. ISSN 1392-0316, ISBN 978-9955-854-48-7. P.21-37. 2009
03H Jaškūnienė E. Vytautas Kaušinis: Plakatas, fotografija. Vilnius: VDA. 2010. ISBN 978-9955-854-77-7. 2010
03H Jaškūnienė E. Lietuvos fotografijos istorija 1839-1989. Vilnius: VTDK. ISBN 978-609-460-004-3 2012
Jaškūnienė Eglė. Zino Kazėno Fotografija ir fotografika. Žurnalistika (I). Vilnius: Lietuvos žurnalistų sąjunga. 2012. P. 170-180. 2012
03H 07S Eglė Jaškūnienė. Povilas Karpavičius ir 7-6 –ojo dešimtmčio fotografijos edukacija Lietuvoje: archyvų dokumentai.Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos. Vilnius: VTDK. ISSN 2029-400X. Nr. 4 (2013), p. 6-9. 2013
03H Jaškūnienė E. Lithuanian postcards: Artistic approach in the 1970s and 1980s. /Egle Jaskuniene// Collection of writings of the Latvian National Museum of Art. Museum writings 5, Riga, 2014, Latvia: LNMM, ISBN 9-789934-847400, p. 105-110. 2014
03H, 05S Jaškūnienė Eglė, „Kūrybinių industrijų“ strategija sovietmečio lietuvoje: masinio vartojimo produktų pakuotės // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015) p. 13-21. 2015
SH Eglė Jaškūnienė. Creative Industries' Strategies in Soviet Lithuania: Packages of Mass Consumption Goods. Conference' "Visuality 2015: Intercultural Creative Discourses Paper Abstracts, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, 2015, p. 17. 2015
03H Jaškūnienė, Eglė [Jaskuniene, Egle]. The role of photography in a Soviet graphic design structure in late 50s and 60s / Egle Jaskuniene // SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 4, Vol. I Arts, performing arts, architecture and design. History of arts, contemporary arts, performing and visual arts, 6-9 April, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2016. ISSN 2367-5659, ISBN 9786197105537. p. 399-406. 2016
03H Jaškūnienė, Egle [Jaskuniene, Egle]. Social adaptation of abstract photography in Soviet Lithuania "Photographics" by Zinas Kazėnas / Egle Jaskuniene // SGEM 2016: 3rd International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 4, Vol. I, arts, performing arts, architecture and design. History of arts, contemporary arts, performing and visual arts, 6-9 April: in 2016. in Vienna. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Jaškūnienė E. et al. Fotografija reklamoje. Mokymo priemonė. Sudaryt. E.Jaškūnienė Vilnius: VTDK, 2011.
2012 Jaškūnienė E., Kubertavičienė R. Teaching material for foreign students. Mokomoji (metodinė) priemonė. Vilnius: VTDK, 2012.
2012 Jaškūnienė E. et al. Reklaminė fptpgrafija. Sudaryt. E. Jaškūnienė. Vilnius: VTDK, 2012. Prieiga internete: http://eia.libis.lt/viesas/Leidiniai/Vilniaus_technologiju_ir_dizaino_kolegija/E-Deltuvaite_E-Jaskuniene_A-Liepuonius_A-Valiauga__Reklamine_fotografija__internetui.pdf
2014 Černevičiūtė J., Jaškūnienė E. ir kt. Metodiniai baigiamojo bakalauro darbo nurodymai. Sudaryt. E. Jaškūnienė. Metodinė priemonė. // Methodical bachelor work orders. Comp. by E.Jaškūnienė. Vilnius: VGTU, 2014.
2014 Černevičiūtė J., Jaškūnienė E. ir kt. Metodiniai baigiamojo bakalauro darbo nurodymai. Sudaryt. E. Jaškūnienė. Metodinė priemonė. Vilnius: VGTU, 2014.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-05-18 Algimantas Kezys. Naujas požiūris išeivijos kultūros tyrimams - Kultūrinė emigracija,
2006-10-04 „Vizualinės medijos kaip šiuolaikinės visuomenės poreikių išraiška“ -„Medijų sfera: filosofija, komunikacija, menas“ , VDA
2007-03-15 „Fotografija ir grafinis dizainas. Integracijos pradžia“ - Tarptautinė mokslinė konferencija "Vilniaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos" - , : Lietuvos dailės muziejus, Lenkų institutas, Vilniaus dailės akademija.
2008-05-23 PHOTOIMAGES OF SOVIET LITHUANIA IN FOOD PACKAGE 1953– 1970: VISION, STILE, TECHNOLOGIES - International conference "Mythology of the Soviet Land, Latvian National Museum of Arts
2008-09-16 „Lietuva: 7–8 dešimtmečio taikomoji fotografija“ - Tarptautinė fotografijos konferencija „Lietuvių fotografijos mokykla: ištakos, raida, paveldas“ , Lietuva
2010-11-11 "Kūryba kaip refleksija arba "gyvenkit ir duokite gyventi man" - "MAno teritorija", Vilniaus dailės akademija ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija, Vilnius
2011-08-29 Lithuanian Postcards: Artistic Approach in 1970s and 80s - "Hybrid overflights. The artist as photographer", Latvian National museum of arts, Riga,
2011-09-11 „Lietuva: 7–8 dešimtmečio taikomoji fotografija“ - Tarptautinis fotografijos seminaras „Lietuvių fotografijos mokykla: ištakos, raida, paveldas“ , Lietuva,
2011-10-14 "Atlydis" ir tautiškumo apraiškos pakuotėse - tarptautinė konferencija „Sovietinės ideologijos raiška architektūroje ir dizaine bei dabartiniai tokių įtakų atspindžiai”, VDK, Vilnius
2013-09-10 Photography as media - International conf. "Media and mass communication), Sunny Beach Resort, Bulgaria
2015-03-19 Jaškūnienė Eglė, „Fotografijos komunikacinis vaidmuo miesto reklamoje“: mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos‘ 2015“, Vilniaus Universitetas, Komunikacijos fakultetas, Informacijos ir komunikacijos institutas
2015-04-24 Jaškūnienė Eglė. Creative Industries‘ Strategies in Soviet Lithuania: Packages of Mass Consumption Goods: Tarptautinė konferencija „Vizualumas 2015: Intercultural Creative Discourses“, Vilnius Gediminas technical University, Kazimieras Simonavičius University, Vilnius,
2016-01-01 Jaškūnienė Eglė, The role of photography in a Soviet graphic design structure in late 50s and 60s // SGEM 2016Jaškūnienė Eglė, The role of photography in a Soviet graphic design structure in late 50s and 60s SGEM 2016: 3rd International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Section: History of arts, contemporary arts, performing and visual arts, 6-9 April:2016. Vienna, Austria.
2016-01-01 Jaškūnienė Eglė, Social adaptation of abstract photography in soviet Lithuania: "Photographics" by Zinas Kazėnas // SGEM 2016Jaškūnienė Eglė, The role of photography in a Soviet graphic design structure in late 50s and 60s SGEM 2016: 3rd International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Section: History of arts, contemporary arts, performing and visual arts, 6-9 April:2016. Vienna, Austria.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Vizualinė komunikacija
Pirmosios pakopos Dalykinė komunikacija
Pirmosios pakopos Fotografijos ir multimedijų studijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rigos nacionalinis dailės muziejus. Taikomosios grafikos ir fotografijos dep. Latvija Taikomoji grafika ir fotografija 2014-2014
Dominou asociacija Bran, Rumunija "Mokymai lauko sąlygomis" 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Kaupiamojo balo principas studentų pasiekimo veertinime 2017--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Pakitęs studentų pasiekimų vertinimas pagal tris lygmenis 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2007 2007- 09 - 25 – 2007- 10 - 01 Vizitas į Tampere Politechnikos Instituto Menų mokykla pagal Leonardo da Vinči programos rėmuose vykdomą projektą „Skaitmeninės technologijos – informacinės visuomenės pagrindas“ (LT/06/EX/1/1090). Programos rengėja ir vykdytoja
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-2016 2010-2016 LAMA bpo Fotografijos ir medijų krypties programų stojamųjų egzaminų vertinimo komisijos pirmininkė
2011-2018 SKVC studijų programų espertizių vertinimo komisijos narė, Lietuva, http://www.skvc.lt/default/en/council
2012-2012 2012 Tarptautinės SKVC aukštųjų mokyklų menotyros krypties programų vertinimo grupės narė
2014-- 2014 , 2016 Vilniaus savivaldybės kultūros projektų vertinimo ekspertų grupės narė
2014-2018 Europos komisijos (Briuselis) tarptautinių projektų „Horizon 2020“ ekspertų grupės narė ( Horizon 2020 Advisory group SC6 “Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies”). http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=memberDetail.memberDetail&memberID=46803&orig=group
2015-2018 Eglė Jaškūnienė. VGTU atstovė universitetų ir mokslo centrų tinkle “Northen Dimension” , Aalto University (koordinatorius), Helsinki, Suomija, 2015- 2018, http://www.northerndimension.info/contacts/northern-dimension-institute/members.
2015-2018 Eglė Jaškūnienė. "Athens Journal of Humanities & Arts", Redakcijos ir recenzentų taryba, https://www.athensjournals.gr/ajha/eb.
2015-2018 Eglė Jaškūnienė. "Athens Journal of Mass Media & Communications", Redakcijos ir recenzentų taryba, https://www.athensjournals.gr/ajmmc/eb ; https://www.atiner.gr/journals/media/Cover-2015-01media.pdf
Kita veikla
paskaitos užsienio universitetuose: Linköping University, Sweden, 2015 Riga International School of Economics and Business Administration, Latvia, 2014 Vienos vadybos ir komunikacijos universitetas, 2016
paskaitos užsienio universitetuose: German Jordan University, Amman, Jordan, 2016 American College, Cyprus NOCOSIA 22, 2014
PAskaitos užsienio universitetuose: Tartu Kőrgem Kunstikool, Tartu, Estonija, 2013-05-6/10, Collaborative project with North Countries for photography students “Nord +” (Lithuania, Estonia, Finland). Vilnius 2011, 2012, 2013, Finland 2013, tutor of student creative group, lecturer, workshop manager. Latvia Culture School of Latvia Culture academy, Ryga, Latvija, 2012 – 05 – 03/09, Escola superior de artes e design de Matosinhos (ESAD), Porto, Portugal, 2010-10-03/07 Tartu Kőrgem Kunstikool, Tartu, Estonija, 2010-10-18/20