Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alfredas Rimkus
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius mechanikas, aukštasis išsilavinimas 1986
Vilniaus Gedimino technikos universitetas mokslų daktaras 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus politechnikumas dėstytojas 1986-1991
Vilniaus aukštesnioji technikos mokykla dėstytojas 1991-2002
Vilniaus technikos kolegija lektorius 2002-2008
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija lektorius, docentas 2008-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorius 2009-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014-2018
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2014 Specialiojo automobilio įrenginio įtakos variklio ekologiniams ir ekonominiams parametrams tyrimas
2014-2014 Specialiojo automobilio įrenginio įtakos variklio ekologiniams ir ekonominiams parametrams tyrimas
2015-2015 Ekspertizė civilinėje byloje Nr.2-818-860/2015
2015-2015 Specialaus priedo į dyzeliną varikliniai tyrimai
2015-2015 Ekspertizė civilinėje byloje Nr.2-3384-475/2015
2017-2017 Ekspertizė civilinėje byloje Nr. e2-512-1042/2017
2017-2017 Įvairių dyzelino rūšių palyginamieji degalų sąnaudų ir teršalų varikliniai ir automobilio galios tyrimai
2017-2016 Ekspertizė civilinėje byloje Nr. e2-20215-862/2017
2018-2017 Keturių skirtingų dyzelino rūšių palyginamieji degalų sąnaudų ir variklio skleidžiamo triukšmo tyrimai
2018-2018 Degalų sąnaudų matuoklio ProMetrum naudojimo vilkike techninių galimybių ekspertizė
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T, 04T Rimkus Alfredas, Ulickas Tomas, Matijošius Jonas, Pukalskas Saugirdas, Stravinskas Paulius, Brauno dujų panaudojimas aliejumi veikiančiame dyzeliniame variklyje/Application of Brown’s gas for a diesel engine running on rapeseed oil// Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 376-380 2012
03T Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Biedryzycki Jacek, Dyzelinio variklio ekologinių ir energetinių rodiklių tyrimas naudojant dyzelino biobutanolio ir Brauno dujų mišinius/The research of diesel engine ecological and energetic parameters of using diesel, biobutanol and Braun‘s gases mixtures// Žemės ūkio inžinerija, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. 2012, Vol. 44, no 1-3 p. 72-83 2012
03T Paulauskas Vytautas, Nagurnas Saulius, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Benzininių variklių taršos eksperimentiniai tyrimai, atkartojant Europos važiavimo ciklą NEDC/Experimental research of petrol engine emission by the method approached to the European driving cycle NEDC// Žemės ūkio inžinerija, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no. 1-3 (2012) p. 34-47 2012
03T, 04T Vėgneris Ričardas, Matijošius Jonas, Mažeika Marius, Rimkus Alfredas, Valiūnas Valdas, Lazauskas Jonas, Didelės koncentracijos biobutanolio mišinio įtaka dyzelinio variklio galios, ekonominėms ir ekologinėms charakteristikoms/Influence of highly concentrated biobuthanol blend on power, efficiency and ecological characteristics of a diesel engine// Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no.4 (2012) p. 71-80 2012
03T Žaglinskis Justas, Vėgneris Ričardas, Rimkus Alfredas, Rapalis Paulius, Melaika Mindaugas, Turbokompresorinės oro pripūtimo sistemos nesandarumo įtakos 1.9 TDI dyzelinio variklio išoriniams darbo parametrams tyrimai/Research into the influence of turbocharger system leakage on the parameters of the external work of 1.9 TDI diesel engine // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 546-551 2013
03T Makarevičienė Violeta, Sendzikiene Eglė, Pukalskas Saugirdas, Rimkus Alfredas, Vėgneris Ričardas, Performance and emission characteristics of biogas used in diesel engine operation // Energy Conversion and Management, Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0196-8904. Vol. 75 (2013) p. 224-233 2013
03T, 04T Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Sokolovskij Edgar, Betterment of ecological parameters of a diesel engine using Brown‘s gas // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 2 (2013) p. 133-140 2013
03T Pukalskas Saugirdas, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Numerical investigation on the effects of gasoline and hydrogen blends on si engine combustion // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-1134. Vol. 46, no.1 (2014) p. 66-77 2014
03T, 04T Latakas Jurgis, Pukalskas Saugirdas, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Vėgneris Ričardas, Stravinskas Paulius, Vandenilio dujų įtaka dyzelinio vidaus degimo variklio efektyvumo rodikliams/The influence of hydrogen gas on the measures of efficiency of diesel internal combustion engine // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 558-563 2014
03T, 03S Rimkus Alfredas, Surblys Vytenis, Stravinskas Saulis, Širvinskas Romualdas, Slėginio uždegimo variklio rodiklių lyginamasis tyrimas naudojant „Neste Futura“ ir „Neste Pro Desel“ degalus/Compression – ignition engine indicators comparative research using „Neste Futura“ and „Neste Pro diesel“ fuel// Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1 p. 39-45 2015
03T, 04T Jančauskas Lukas, Matijošius Jonas, Rimkus Alfredas, Oksigenatų įtaka biodyzelino savybėms/Oxygenates influence on properties of biodiesel fuel// Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 173-179 2015
03T Rimkus Alfredas, Surblys Vytenis, Kibirkštinio uždegimo variklio energetinių ir ekologinių rodiklių pokyčiai benziną pakeitus E85 degalais/Energetical and environmental indicators changes by replacing gasoline to E85 fuel in spark ignition engine // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 208-215 2015
03T, 04T Sendzikienė Eglė, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Makarevičienė Violeta, Pukalskas Saugirdas, Impact of biomethane gas on energy and emission characteristics of a spark ignition engine fuelled with a stoichiometric mixture at various ignition advance angles // FUEL, London : Elsevier. ISSN 0016-2361. Vol. 162 (2015) p. 194-201 2015
03T, 04T Rimkus Alfredas, Žaglinskis Justas, Rapalis Paulius, Skačkauskas Paulius. Research on the combustion, energy and emission parameters of diesel fuel and a biomass-to-liquid (BTL) fuel blend in a compression-ignition engine // Energy Conversion and Management. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0196-8904. Vol. 106 (2015), p. 1109-1117. 2015
03T Nagurnas Saulius, Žuraulis Vidas, Skačkauskas Paulius, Rimkus Alfredas, Gargasas Justinas. Theoretical evaluation of the influence of the thermodynamic processes on the selection of shock absorbers for sports cars // Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 105-111. 2016
03T, 04T Rimkus Alfredas, Berioza, Modestas, Melaika Mindaugas, Juknelevičius Romualdas, Bogdanovičius Zenonas. Improvement of the compression-ignition engine indicators using dual fuel (diesel and liquefied petroleum gas) // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 30-39. 2016
03T, 04T Rimkus Alfredas, Berioza, Modestas, Melaika Mindaugas, Juknelevičius Romualdas, Bogdanovičius Zenonas. Improvement of the compression-ignition engine indicators using dual fuel (diesel and liquefied petroleum gas) // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 30-39. 2016
03T,04T Damaševičius Martynas, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Matijošius Jonas. Biodegalų ir vandenilio įtaka kibirkštinio uždegimo variklio veikimo rodikliams/Biofuel and hydrogen influence for operation parameters of spark ignition engine // Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 5 (2016), p. 526-532. 2016
03T, 04T Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Matijošius Jonas, Mikaliūnas Šarūnas, Pukalskas Saugirdas. Investigation of combustion, performance and emission characteristics of spark ignition engine fuelled with buthanol – gasoline mixture and a hydrogen enriched air // Advances in Science and Technology-Research Journal (ASTRJ). Lublin: Lublin University of Technology. ISSN 2080-4075. Vol. 10, iss. 31 (2016), p. 102-108. 2016
03T Melaika Mindaugas; Rimkus Alfredas; Vipartas Tadas. Air restrictor and turbocharger influence for the formula student engine performance. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 402-407. 2017
03T, 04T Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas. Efficient and ecological indicators of CI engine fuelled with different diesel and LPG mixtures. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania / edited by Gintautas Bureika, Irina . Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 504-512. 2017
03T, 04T Kukharonak Heorhi; Ivashko Viktar; Pukalskas Saugirdas; Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas. Operation of a spark-ignition engine on mixtures of petrol and n-butanol. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 588-598. 2017
03T, 04T Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas; Bogdevičius Marijonas; Bereczky Akos; Torok Adam. An investigation of the efficiency of using O2 and H2 (hydrooxile gas -HHO) gas additives in a ci engine operating on diesel fuel and biodiesel. Energy. Oxford: Elsevier Ltd.. ISSN 0360-5442. Vol. 152 (2018), p. 640-651. 2018
03T, 04T Yuriy Gutarevych; Yevheniy Shuba; Jonas Matijošius; Stanislav Karev; Edgar Sokolovskij; Alfredas Rimkus. Intensification of the combustion process in a gasoline engine by adding a hydrogen-containing gas. International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier Ltd.. ISSN 0360-3199. Vol. xxx (2018), p 1-10. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Rimkus Alfredas, Bogdanovičius Zenonas. Mišraus biodegalų tiekimo būdo panaudojimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. p. 79-86
2012-01-01 Melaika Mindaugas, Rimkus Alfredas. Variklio darbo modeliavimas naudojant skirtingus suslėgtų gamtinių dujų ir vandenilio degalų mišinius // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 306-311
2012-01-01 Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Pukalskas Saugirdas, Nagurnas Saulius. Research of hydrogen influence for gas bus ecological and economic parameters // Transport Means - 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 13-16. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Bogdanas Mikalojus, Rimkus Alfredas. Honda Civic ek4 b16a2 vidaus degimo variklio eksploatacinių charakteristikų tyrimas panaudojant alternatyvius degalus – suskystintas naftos dujas // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 85-90
2013-01-01 Morkūnas Donatas, Nagurnas Saulius, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas. Uždegimo žvakių įtaka benzininio variklio su dujine įranga darbui // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 241-246
2013-01-01 Pukalskas Saugirdas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Melaika Mindaugas, Rimkus Alfredas, Vėgneris Ričardas, Stravinskas Paulius, Zautra Rytis. Biometano ir benzino mišinio įtakos kibirkštinio uždegimo variklio veikimo parametrams tyrimai // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 177-181
2013-01-01 Melaika Mindaugas, Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Imiolek Macej. Optimization of bus engine advanced ignition angle by numerical simulation using compressed natural gas and hydrogen fuel blend // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 126-130
2013-01-01 Melaika Mindaugas, Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Žaglinskis Justas. Simulation of parameters of SI engine using H2 and CH4 fuel blends // Transport Means 2013: proceedings of the 17th international conference, October 24-25, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2013 p. 13-16. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-05-08 Rimkus Alfredas, Berioza, Modestas, Melaika Mindaugas, Juknelevičius Romualdas, Bogdanovičius Zenonas. Improvement of the compression-ignition engine indicators using dual fuel (diesel and liquefied petroleum gas) // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University.
2016-09-21 Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Matijošius Jonas, Mikaliūnas Šarūnas, Pukalskas Saugirdas. Analysis of combustion process of spark ignition engine fuelled with buthanol – petrol mixture and a HHO enriched air. International scientific conference "Innovative technologies in engineering production/ ITEP 2016". Zuberec, Slovak republic, 19th – 21th September 2016.
2017-05-04 Melaika Mindaugas; Rimkus Alfredas; Vipartas Tadas. Air restrictor and turbocharger influence for the formula student engine performance. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology -10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University
2017-05-04 Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas. Efficient and ecological indicators of CI engine fuelled with different diesel and LPG mixtures.. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology - the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University
2017-05-04 Kukharonak Heorhi; Ivashko Viktar; Pukalskas Saugirdas; Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas. Operation of a spark-ignition engine on mixtures of petrol and n-butanol. TRANSBALTICA 2017 - the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C2 C1 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Pirmosios pakopos Vidaus degimo varikliai (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Vidaus degimo varikliai
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3