Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Renata Korsakienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VĮ Vilniaus Pilių direkcija inžinierė 1995-1997
AB Panevėžio statybos trestas gamybos skyriaus viršininkė, inžinierė 1996-2004
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra asistentė 2001-2002
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Vadybos katedra docentė 2002-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos katedra Profesorė 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 04S Korsakienė Renata, Breivytė Ieva, Wamboye Evelyn, Sustainable development and human development index // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 2 p. 103-112 2011
03S Korsakienė Renata, Baranauskienė Aneta, Factors impacting sustainable internationalization: a case of multinational company // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 1 p. 53-62 2011
03S Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, Prakapas Romas, Švietimo administravimas Europoje: paramos mokyklai modelių lyginamoji analizė // Viešoji politika ir administravimas, Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 1648-2603. 2011, T. 10, nr. 2 p. 247-259 2011
03S Korsakienė Renata, Konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai ir internacionalizacija: sąsajų tyrimas // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012) p. 283-291 2012
03S Korsakienė Renata, Gurina Olesia, Does national culture significantly impact organizational culture at SMEs // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 3 (2012) p. 219-228 2012
03S, 04S Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, The internationalization of SMEs: an integrative approach // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 294-307 2012
03S Korsakienė Renata, Marcinkevičius Stasys, Filantropinė įmonės atsakomybė ir veiklos rezultatai: gamybos įmonės atvejis // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013) p. 131-139 2013
03S Korsakienė Renata, Internationalization of construction firms: what strategy do they follow? // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss. 2 (2013) p. 99-106 2013
04S Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Processes of economic development: case of Lithuanian real estate sector // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.3 (2014) p. 162-172 2014
03S Korsakienė Renata, Smaliukienė Rasa, Šiuolaikinė karjera individo požiūriu: karjeros modeliai, jų sąsajos ir reikšmė // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 84-92 2014
03S Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, Boundaryless career management: theoretical perspective on individual and institutional agency // International journal of transitions and innovation systems, Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 2 (2014) p. 153-160 2014
03S Tunčikienė Živilė, Korsakienė Renata, Sustainable development of public institutions: the model of functional review // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 4, iss. 2 (2014) p. 187-195 2014
04S, 03S Korsakienė Renata, Internationalization of Lithuanian SMEs: investigation of barriers and motives // Economics and Business, Riga : Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 26 (2014) p. 54-60 2014
03S Diskienė Danuta, Stankevičienė Asta, Korsakienė Renata, Mažų ir vidutinių įmonių vadovų kompetencijos: teoriniai ir praktiniai aspektai // Verslo ir teisės aktualijos, Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2014, Nr. 9 p. 51-69 2014
04S Šimelytė Agnė, Peleckis Kęstutis, Korsakienė Renata, Analytical network process based on BOCR analysis as an approach for designing a foreign direct investment policy // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 5 (2014) p. 833-852 2014
03S Korsakienė Renata, Diskienė Danuta, Smaliukienė Rasa, Institutional theory perspective and internationalization of firms. How institutional context influences internationalization of smes? // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss.3 (2015) p. 142-153 2015
03S, 04S Korsakienė Renata, Raišienė Agota Giedrė, Editorial // International Journal of Business and Emerging Markets, Ženeva : Inderscience Publishers. ISSN 1753-6219. Vol. 7, no. 2 (2015) p. 133-136 2015
03S Korsakienė Renata, Singh Satyendra, Editorial // International Journal of Business and Emerging Markets, Ženeva : Inderscience Publishers. ISSN 1753-6219. Vol. 7, no. 3 (2015) p. 219-222 2015
03S Raišienė Agota Giedrė, Korsakienė Renata, Lace Natalja, How do inter-institutional teams succeed? A case of national project // Economics & sociology, Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 8, iss. 1 (2015) p. 7-18 2015
03S Korsakienė Renata, Stankevičienė Asta, Šimelytė Agnė, Talačkienė Milda, Factors driving turnover and retention of information technology professionals // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, no. 1 (2015) p. 1-17 2015
03S Stankevičienė Asta; Diskienė Danuta; Tamaševičius Virginijus; Korsakienė Renata. Attitudes of managers towards the role of hr departments in organizational performance: evidence from Lithuania. Transformations in business & economics / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. ISSN 1648-4460. Vol. 16, No. 3(42) (2017), p. 258-275. [M.kr.:03S] 2017
03S Korsakienė Renata; Liučvaitienė Aušra; Bužavaitė Monika; Šimelytė Agnė. Intellectual capital as a driving force of internationalization: a case of Lithuanian SMEs. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 502-515 2017
03S Korsakienė Renata; Raišienė Agota Giedrė; Bužavaitė Monika. Work engagement of older employees: do employee and work-related factors matter?. Economics and sociology. [Szczecin]: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. vol. 10, no. 4 (2017), p. 151-161. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Korsakienė Renata, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Asta, Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros; ISBN 9789955288718 (2011), [psl.: 222], [aut. lankų.: 10,31]
2012 Korsakienė Renata, Grybaitė Virginija, Strateginis organizacijų valdymas; ISBN 9789955880868 (2012), [psl.: 186], [aut. lankų.: 13,29]
2017 Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija; Šimelytė Agnė. Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 16.450
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Korsakienė Renata, Стратегия ценообразования в строительном бизнесе // Теория и практика управления предприятием: материалы международной научно-практической конференции. Минск, 23-24 апреля 2003, Минск : Белорусский государственный экономический университет, 2003
2003-01-01 Korsakienė Renata, Motivation of university students as a prerequisite for increasing the effectiveness of teaching // 2nd Balkan Region Conference on Engineering Education "Bridges for Co-operation in Engineering Education", Sibiu : Lucian Blaga University of Sibiu, 2003
2003-01-01 Korsakienė Renata, Strateginio planavimo procesas statybos įmonėse // Verslas, vadyba ir studijos' 2002., Vilnius
2004-01-01 Korsakienė Renata, Strategic perspective of construction companies: a case of Lithuania // The Third International Conference "International Business in Transition Economies", Riga, 2004
2004-01-01 Korsakienė Renata, The knowledge-based economy: case of Lithuania // Unitech'04 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2004 p.
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, The role of knowledge in regions: a case of Lithuania // Эвропейски перспективи на националното стопанства, Варна : Наука и икономика, 2005
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, The motivation of engineering students: challenges for high schools teachers // 4th Asia-Pacific Forum on Engineering And Technology Education, Melbourne : UICEE, 2005 p. 173-176. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Korsakienė Renata, Development of e-commerce: case of ticket distribution business in Lithuania // 6th International Entrepreneurship Forum (IEF) “New Ventures and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”, Riga : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006
2006-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Organizational change management: case of Lithuanian companies // 6th International Entrepreneurship Forum (IEF) “New Ventures and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”, Riga : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, Adekola Abel, Challenges of knowledge based economy in Lithuania // 2nd Biennial Conference of the Academy of World Business, Marketing and Management Development, July 10-13, 2006 Paris, France: Pole Universitaire
2006-01-01 Korsakienė Renata, Analysis of vocation training problems: case of Lithuania // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius
2006-01-01 Ginevičienė Vanda Birutė, Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, Tamošauskas Povilas, The efficiency of engineering education in English at Vilnius Gediminas Technical University // 9th UICEE annual conference on engineering education: international quality in engineering education: Muscat, Sultanate of Oman 11-15 February 2006: conference proceedings, Melbourne : UICEE, 2006 p. 43-46. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Ginevičius Romualdas, The application of problem-based learning in engineering education at Vilnius Gediminas Technical University // 10th Baltic Region Seminar on Engineering Education Education. University of Szczecin. Szczecin, Poland 4-6 September 2006: seminar proceedings, Clayton : UICEE, 2006 p. 40-42. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Korsakienė Renata, Ginevičius Romualdas, Factors fostering the implementation of innovations in business: engineering education versus government support // 5th Global Congress on Engineering Education, Polytechnic University Brooklyn, New York, United States of America, 17-21 July 2006, Melbourne : UICEE, 2006 p. 93-96. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Korsakienė Renata, Analysis of vocation training problems: case of Lithuania // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 36-40. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Korsakienė Renata, Organizational change management tendencies in Lithuania // 5th international scientific conference "Business and management' 2008",May 16-17, 2008, Vilnius
2008-01-01 Korsakienė Renata, Organizational change management tendencies in Lithuania // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 51-55. [Duomenų bazės: ]
2010-01-01 Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, Prakapas Romas, The competencies of experts: the challenges in cosulting business // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1086-1091. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Korsakienė Renata, Stankevičienė Asta, Liučvaitienė Aušra, The development of HRM strategy: the methodological aspects // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1027-1032. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Lithuanian and Norwegian SMEs: comparison of internationalization patterns // 10th International Entrepreneurship Forum (10th IEF), Tamkeen, Bahrain, 9-11 January 2011
2012-01-01 Korsakienė Renata, Gurina Olesia, The implications of national and organizational culture: a case of Lithuanian and Russian SMEs // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 1144-1150. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, An aplication of business consulting procedures in public administration // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 505-510. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Smaliukienė Rasa, Tvaronavičienė Manuela, Korsakienė Renata, Boundaryless career after early retirment from military: institutional or inidividual agency? // The Association on Employment Practices and Principles (AEPP), 2013. Conference theme: Frontiers in Employment Practices and Principles: Emerging Trends, Issues, and Challenges. October 9–11, 2013, Atlanta, Georgia, Atlanta
2013-09-04 Kviestinė pranešėja „Women and Social Sustainability and Economic Security: the role of Gender and Entrepreneurship", 12th International Entrepreneurship Forum conference, 4-6 September 2013, Vilnius, Lithuania. "Social Sustainability and Economic Security: The Agenda for Entrepreneurship in the 21st Century. Organizers: The International Centre for Entrepreneurship Research (ICER), Essex Business School, University of Essex, UK, The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania and OECD Paris.
2014-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Smaliukienė Rasa, Impact of energy prices on industrial sector development and export: Lithuania in the context of Baltic States // The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Vilnius
2014-01-01 Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Career management opportunities in international labour market: a theoretical perspective // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 293-300
2014-01-01 Korsakienė Renata, Smaliukienė Rasa, The implications of contemporary approaches toward career development // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2nd World Conference on Business, Economics and Management, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 422-426. [Duomenų bazės: Science Direct]
2014-01-01 Korsakienė Renata, Diskienė Danuta, Drūteikienė Greta, The role of human capital and organizational learning in internationalization of SMEs // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 76-84. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 Korsakienė Renata, Diskienė Danuta, Do competencies of entrepreneurs and managers influence internationalization processess? Investigation of Lithuanian SMEs // ECIE European Conference on Innovation and Entrepreneurship 17-18 September, 2015, University of Genoa, Genoa, Italy
2015-11-12 Korsakienė Renata; Diskienė Danuta. Personality traits of managers and success of firms: a case of Lithuanian SMEs. ECMLG 2015 :the 11th European conference on Management Leadership and Governance, Military academy, Lisbon, Portugal, 12-13 November, 2015
2017-05-11 Korsakienė Renata; Juodeikė Rūta; Bužavaitė Monika. Factors impacting and restricting success of organisational changes. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius
2017-09-27 Renata Korsakiene, Laura Godelyte. Human Capital and International Performance of ‘Gazelle’ Firms: Evidence from Lithuania, 23rd EBES Conference- Madrid September 27-29, 2017 Spain
2017-10-16 Bužavaitė Monika; Korsakienė Renata. The impact of human capital, networking and institutional environment on internationalization of SMEs. SCEE'2017. 58th international Riga Technical University "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" : proceedings. Riga: Riga Technical University, 2017.
2018-05-03 Korsakiene Renata. Inter-personal and inter-organizational networks in internationalization of SMEs: a bibliometric analysis and review. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, 3-4 May, 2018 Vilnius
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Strateginis valdymas
Pirmosios pakopos Verslo pokyčių valdymas
Pirmosios pakopos Strateginis valdymas
Pirmosios pakopos Strateginis valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Šteiras Austrija Vasaros mokykla „Europos mokslo dienos. Organizacijų ekonomika. Firmos ribų teorija ir pagrindimas“ (Programos mokslinis direktorius: George Baker, Harvardo universitetas) 2004-2004
Oslo universitetas Norvegija Vasaros mokykla „Evoliucinė organizacijų analizė. Šešių požiūrių į organizacinius pokyčius vertinimas“ (Prof. Howard E. Aldrich Šiaurės Karolinos Universitetas, JAV). 2004-2004
Mastrichto universitetas Nyderlandai Europos antreprenerystės kolokviumas (EFER) 2009-2009
Ekonomikos ir įdarbinimo galimybių studijų institutas Italija Vasaros mokykla „Globali nelygybė. Darbo rinkos, augimas ir socialinės reformos pažengusiose ir besivystančiose šalyse 2011-2011
Europe for Business“ Ltd Briuselis, Belgija Socialinio fondo agentūros finansuojama stažuotė pagal projektą „International Internship Platform“ No. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002. 2012-2012
Rygos technikos universitetas Latvija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; monografijos parengimas spaudai; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
Rygos technikos universitetas Latvija Erasmus+ mokymosi vizitas 2015-2015
Sidi Mohamed Ben Abdellah universitetas Marokas Erasmus+ mokymosi vizitas 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2010 Studija ESF projektui „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas“ (kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V-01-001). Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2009-2010. Tyrimo bendraautorė
2010-2010 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto „Lyderių laikas“. 2.1.1. veikla „Konsultacinių švietimo paslaugų ir pasiūlos Lietuvoje ir užsienyje tyrimas“ Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2010 m. Tyrimo bendraautorė, virtualios aplinkos darbo grupės konsultantė
2016-- • Ekspertė vertintoja - projektas „Duomenų bazės Lituanistika plėtra“ (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002) įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- Journal of Security and Sustainability Issues, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2013-- Management Studies, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Entrepreneurship and sustainability issues, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2014-- International Journal of Business and Management, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2014-- Business and Management Horizons, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2014-- Business and Economic Research, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2017-- Tarptatinės asociacijos Eurasia Business and Economic Society narė
Kita veikla
Skaitytos paskaitos pagal ERASMUS mobilumo programą: • Sidi Mohamed Ben Abdellah universitetas, Marokas, 2017 m. • Talino technologijų universitetas, Estija 2016 m • Liublijanos universitetas, Slovėnija 2015 m. • Hanze taikomųjų mokslų universitetas, Nyderlandai 2014 m. • Huelvos universitetas, Ispanija 2013 m. • Rygos technikos universitetas, Latvija 2013 m.; 2016 m. • Porto politechnikos institutas, Portugalija 2012 m.; 2014 m. • Berno taikomųjų mokslų universitetas, Šveicarija 2012 m. • Kadir Has universitetas, Turkija 2011 m. • Marmara universitetas, Turkija 2011 m. • Rygos tarptautinė ekonomikos ir verslo administravimo mokykla, Latvija 2010 m. • Azoro universitetas, Portugalija, 2009 m. • Varnos ekonomikos universitetas, Bulgarija, 2007 m. 2008 m. • Marmara universitetas, Turkija, 2005 m., 2006 m. • Suleyman Demirel universitetas, Turkija, 2005 m., 2006 m. • Turku ekonomikos ir administravimo mokykla, Suomija, 2006 m. • Bežos politechnikos institutas, Portugalija, 2004 m.
Vadovavimas tarptautiniams studentų projektams 13 Euroweek konferencija “Innovation Management” organizatorius PRIME network. Projektas: “Innovation, EU & Regions: A Way Out of Poverty?” (Vokietija-Lietuva-Ispanija). 2-a vieta kategorijoje Geriausias grupinis pristatymas. Norvegija, gegužė 2007. 12 Euroweek konferencija “Innovation Management” organizatorius PRIME network. Projektas: “How Can Government Drive Innovation?” (Vokietija - Austrija - Lietuva). 3-ia vieta kategorijoje: Tyrimo projekto publikacija. Čekijos Respublika, gegužė, 2006.
Vedė mokymus pradedantiems verslininkams „Įmonės strateginis valdymas“ 2012 -2013 m. pagal VšĮ „Versli Lietuva“ viešojo paslaugų pirkimo sutartį Nr.VL12-113/SUT-VMC-02/12. Projekto vykdytojas Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla