Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Linas Juknevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Aplinkos apsaugos agentūra, LR Aplinkos ministerija Vyresnysis specialistas 1997-2011
UAB „ASAP Baltija“ Inžinierius 2003-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Jaunesnysis mokslo darbuotojas, asistentas 2003-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas Mokslo prodekanas 2006--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 2007--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Juknevičius Linas, Critical depth of normal cracks in reinforced concrete beams of rectangular cross-section // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 4 (2013) p. 583-590 2013
02T, 09T, 08T Valivonis Juozas, Budvytis Marius, Atutis Mantas, Atutis Edgaras, Juknevičius Linas, Study on shear resistance of fiberreinforced polymer-reinforced concrete beams // Advances in Mechanical Engineering, New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1687-8132. 2015, no. 7 p. [1-17] 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Kirvaitis Raimundas, Vaiškūnaitė Rasa, Nekrošius Liutauras, Urbanavičius Vytautas, Rybokas Mindaugas, Gedzevičius Irmantas, Juknevičius Linas, Bazaras Darius, Stankevičienė Jelena, Lasauskas Eduardas, Pruskus Valdas, Laukaitis Antanas, Adomavičienė Žibutė, Versekėnienė Daiva, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2010 metų mokslinės veiklos apžvalga // , ; ISBN 1392-1436 (2011), [psl.: 340], [aut. lankų.: 24,29]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Juknevičius Linas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Influence of the internal layer cracks on the stress-strain relationship in the external layers of flexural three-layer reinforced concrete members // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6
2004-01-01 Juknevičius Linas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Influence of the internal layer cracks on the stress-strain relationship in the external layers of flexural three-layer reinforced concrete members // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 487-492. [Duomenų bazės: ]
2007-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Juknevičius Linas, Influence of internal layer state on the carrying capacity of three-layer reinforced concrete beams // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6]
2007-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Juknevičius Linas, Influence of internal layer state on the carrying capacity of three-layer reinforced concrete beams // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 686-691. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Juknevičius Linas, Influence of the initial state of stress and strain on the cracking of shear section of layered reinforced concrete structures // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 713-719
2010-01-01 Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Juknevičius Linas, Influence of reinforcement couplers on the cracking of reinforced concrete members // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 646-650
2010-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Juknevičius Linas, Influence of the initial state of stress and strain on the cracking of shear section of layered reinforced concrete structures // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 713-719
2010-01-01 Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Juknevičius Linas, Influence of reinforcement couplers on the cracking of reinforced concrete members // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 646-650
2013-01-01 Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Juknevičius Linas, Šalna Remigijus, Conditions for failure of normal section in flexural reinforced concrete beams of rectangular cross-section // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 466-472. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų B2 C2 A2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Mūrinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 2
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Mūrinės ir kompleksinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas ir skaitinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2014 Projektas „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų integralumo didinimas“ (TRANCIV), projekto SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008
2012-2015 Projektas „Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas“, projekto SFMIS Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020
2013-2015 Tarptautinis Europos Sąjungos Leonardo da Vinci programos finansuotu Naujovių perkėlimo projektas „BIMtrain“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2007-2013 9-osios, 10-osios ir 11-osios tarptautinių konferencijų „Modern Building Materials, Structures and Techniques“ organizacinio komiteto pirmininkas
2008-2008 6-ojo Europos Statybos fakultetų asociacijos (AECEF) simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkas ir straipsnių rinkinio sudarytojas
2010-- Mokslinio žurnalo „Mokslas – Lietuvos ateitis“ redakcinės kolegijos narys
2011-2014 Mokslinio žurnalo „Engineering Structures and Technologies“ redakcinės kolegijos narys
2011-- MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-10-13 /
2013-- Europos universitetų civilinės inžinerijos mokymo ir ugdymo (EUCEET) asociacijos administracinės tarybos narys ir darbo grupės „Curriculum Development“ vadovas